Line SBOBET ไลน์ SBOBET ไอดีไลน์ SBOBET ID Line SBOBET

Line SBOBET ไลน์ SBOBET ไอดีไลน์ SBOBET ID Line SBOBET ไลน์สโบเบ็ต Line SBOBET Thai SBOBET สโบเบ็ต เว็บ SBOBET เว็บแทงบอล SBOBET เว็บบอล SBOBET แทงบอลสโบเบ็ต เว็บแทงบอลสโบเบ็ต แทงบอล SBOBET เว็บบอลสโบเบ็ต ทดลองเล่น SBOBET 3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด
นิทรรศการ 03: ข้อเสนอของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
นิทรรศการ 04: กลุ่มตลาด
3.3 ขนาดตลาดปี 2563
3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2563 – 2568
นิทรรศการที่ 05: ทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020 – 2025 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 06: ตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2020 – 2025 (%)
4 การวิเคราะห์กองกําลังห้า

4.1 สรุปห้ากองกําลัง
การจัดแสดง 07: การวิเคราะห์กองกําลังห้าครั้ง 2020 & 2025
4.2 อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
นิทรรศการ 08: อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
4.3 อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
นิทรรศการ 09: อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
4.4 การคุกคามของผู้เข้าใหม่
นิทรรศการที่ 10: การคุกคามของผู้เข้าใหม่
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
การจัดแสดง 11: การคุกคามของสารทดแทน
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
นิทรรศการที่ 12: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
4.7 สภาพตลาด
การจัดแสดง 13: สภาพตลาด – ห้ากองกําลัง 2020
5 การแบ่งส่วนตลาดด้วยเทคโนโลยี

5.1 กลุ่มตลาด
การจัดแสดง 14: เทคโนโลยี – ส่วนแบ่งการตลาด 2020-2025 (%)
5.2 การเปรียบเทียบด้วยเทคโนโลยี
ข้อจัดแสดง 15: การเปรียบเทียบด้วยเทคโนโลยี
5.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
นิทรรศการที่ 16: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 17: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
5.4 ซอฟต์แวร์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
การจัดแสดง 18: ซอฟต์แวร์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
จัดแสดง 19: ซอฟต์แวร์ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
5.5 โอกาสทางการตลาดด้วยเทคโนโลยี
นิทรรศการที่ 20: โอกาสทางการตลาดด้วยเทคโนโลยี
6 ภาพรวมลูกค้า

7 ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

7.1 การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 22: ส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2020-2025 (%)
7.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 23: การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
7.3 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการที่ 24: อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 25: อเมริกาเหนือ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
7.4 ทวีปยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
จัดแสดง 26: ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 27: ยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
7.5 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
การจัดแสดง 28: เอเชียแปซิฟิก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 29: APAC – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
7.6 MEA – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
นิทรรศการที่ 30: MEA – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการที่ 31: MEA – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
7.7 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
การจัดแสดง 32: อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 33: อเมริกาใต้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
7.8 ประเทศชั้นนําที่สําคัญ
นิทรรศการ 34: ประเทศชั้นนําที่สําคัญ
7.9 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการที่ 35: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ ($ ล้าน)
8 ไดรเวอร์ ความท้าทาย และเทรนด์

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด
8.2 ความท้าทายของตลาด
นิทรรศการที่ 36: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
8.3 แนวโน้มตลาด
9 ภูมิทัศน์ผู้ขาย

9.1 ภาพรวม
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
การจัดแสดง 37: ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 38: การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
การจัดแสดง 39: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ผู้ขายที่ได้รับความคุ้มครอง
นิทรรศการที่ 40: ผู้ขายได้รับความคุ้มครอง
10.2 การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
การจัดแสดง 41: การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
10.3 AC ขับเคลื่อนอิงค์
จัดแสดง 42: AC ขับเคลื่อนอิงค์ – ภาพรวม
การจัดแสดง 43: AC ขับเคลื่อนอิงค์ – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 44: AC ขับเคลื่อนอิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.4 บริการโคริเทค
การจัดแสดง 45: บริการ Coritech – ภาพรวม
นิทรรศการที่ 46: บริการ Coritech – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการที่ 47: บริการ Coritech – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.5 เดมเลอร์ เอจี
10.6 เด็นโซ่ คอร์ป
นิทรรศการ 53: เด็นโซ่คอร์ป – ภาพรวม
นิทรรศการ 54: เด็นโซ่ คอร์ป – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 55: เด็นโซ่ คอร์ป – ข้อเสนอที่สําคัญ
การจัดแสดง 56: เด็นโซ่ คอร์ป – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.7 บริษัท ฮิตาชิ จํากัด
การจัดแสดง 57: ฮิตาชิ จํากัด – ภาพรวม
การจัดแสดง 58: บริษัท ฮิตาชิ จํากัด – กลุ่มธุรกิจ
การจัดแสดง 59: บริษัท ฮิตาชิ จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
การจัดแสดง 60: ฮิตาชิ จํากัด – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.8 บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จํากัด
นิทรรศการ 61: บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด – ภาพรวม
การจัดแสดง 62: บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 63: บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 64: บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 65: บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.9 บริษัท ไลเคนเนเวอร์ตา ออย จํากัด
นิทรรศการ 66: Liikennevirta Oy จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 67: Liikennevirta Oy Ltd. – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 68: Liikennevirta Oy Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.10 นูวีฟ คอร์ป
นิทรรศการ 69: NUVVE คอร์ป – ภาพรวม
นิทรรศการ 70: NUVVE คอร์ป – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 71: NUVVE คอร์ป – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.11 ควอลคอมม์ อิงค์
นิทรรศการ 72: Qualcomm Inc. – ภาพรวม
นิทรรศการ 73: Qualcomm Inc. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 74: Qualcomm Inc. – ข่าวสําคัญ
การจัดแสดง 75: Qualcomm Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
การจัดแสดง 76: Qualcomm Inc. – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.12 เทสลา อิงค์
นิทรรศการ 77: เทสลาอิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 78: Tesla Inc. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 79: Tesla Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 80: Tesla Inc. – โฟกัสเซ็กเมนต์
11 ภาคผนวก

11.1 ขอบเขตของรายงาน
11.2 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
การจัดแสดง 81: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US $
11.3 ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดแสดง 82: ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดแสดง 83: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด
นิทรรศการ 84: แหล่งข้อมูล
11.4 รายชื่อตัวย่อ
นิทรรศการ 85: รายชื่อตัวย่อ
เกี่ยวกับเทคนาวิโอ

Technavio เป็นบริษัทวิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา

ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คน ห้องสมุดรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการนับมากกว่า 17,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี 800 รายการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และที่มีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง

ติดต่อuildDirect ประกาศผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมพิเศษประจําปี
BuildDirect.com เทคโนโลยีอิงค์โลโก้ (CNW กลุ่ม / BuildDirect.com เทคโนโลยีอิงค์)
ข่าวจัดทําโดย

BuildDirect.com เทคโนโลยีอิงค์
20 มิ.ย. 2022 20:43 ET

แชร์บทความนี้

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, มิถุนายน 20, 2022 /PRNewswire/ – BuildDirect.com เทคโนโลยีอิงค์ (TSXV: BILD) (“BuildDirect” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบ Omnichannel ที่กําลังเติบโตประกาศในวันนี้ว่ามติทั้งหมดได้รับการผ่านอย่างถูกต้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีและการประชุมพิเศษของบริษัทซึ่งจัดขึ้นจริงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2022

เกี่ยวกับบิลด์ไดเร็ค
BuildDirect (TSXV: BILD) เป็นผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบ Omnichannel ที่กําลังเติบโต BuildDirect เชื่อมต่อองค์กร B2B และ B2C การปรับปรุงบ้านในอเมริกาเหนือและเจ้าของบ้านด้วยวัสดุก่อสร้างและบริการที่มีคุณภาพผ่านเครือข่ายซัพพลายเชนทั่วโลกที่แข็งแกร่ง เส้นทางการเติบโตของ BuildDirect การนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและเครือข่ายการจัดส่งเฮฟวี่เวทที่เป็นกรรมสิทธิ์กําลังส่งมอบคุณค่าในวันนี้ทําให้ตําแหน่งของตนแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้เล่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมการปรับปรุงบ้าน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.BuildDirect.com

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่ยอมรับความรับผิดชอบในความเพียงพอหรือความถูกต้องของการเผยแพร่นี้

แหล่งที่มา BuildDirect.com เทคโนโลยีอิงค์AFTCO ยึดมั่นในรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน
โลโก้บริษัทประมงอเมริกัน (PRNewsfoto/บริษัท AFTCO)
ข่าวจัดทําโดย

บริษัท AFTCO
20 มิ.ย. 2022 20:47 ET

แชร์บทความนี้

SANTA ANA รัฐแคลิฟอร์เนีย , มิถุนายน 20, 2022 /PRNewswire/ — ด้วยมรดกแห่งความเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ทางทะเล AFTCO มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราในการรักษาทรัพยากรการประมงของเรา ตั้งแต่ปี 1973 เราได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําด้านการอนุรักษ์ผ่านคํามั่นสัญญา 10% ของเราที่จะปกป้องและอนุรักษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ AFTCO ได้สร้างคํามั่นสัญญาด้านความยั่งยืนของเราเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เราลดผลกระทบจากการดําเนินงานของเราที่มีต่อมหาสมุทรแม่น้ําทะเลสาบและที่ดิน ซึ่งหมายถึงการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการดําเนินงานประจําวันของเรา ประเด็นสําคัญของโครงการได้แก่:

ภาพโดรนของเรือใกล้เกาะในน้ําสีที่สวยงาม
ภาพโดรนของเรือใกล้เกาะในน้ําสีที่สวยงาม
เพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยลดของเสียลดแรงกดดันต่อทรัพยากรน้ําจืดและลดความต้องการทรัพยากรบริสุทธิ์
ลดการพึ่งพาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและกําจัดพลาสติกที่ไม่จําเป็นในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อจัดการกับแหล่งกําเนิดมลพิษจากพลาสติกบนบก
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเราเพื่อจัดการกับความเป็นกรดของมหาสมุทรและน้ําที่ร้อนขึ้นซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศที่ปลาพึ่งพา
AFTCO ภูมิใจที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มปริมาณวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทได้รับการยอมรับด้วยรางวัลที่ดีที่สุดในประเภทเดียวกันที่ ICAST 2020 ด้วยกางเกงชายหาดรีไซเคิล Saba ของเราและที่ ICAST 2021 ด้วยทั้งกางเกงขาสั้นตกปลา Rescue Econyl® และเสื้อปรับประสิทธิภาพทางยุทธวิธี เราเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้เพื่อทําความเข้าใจผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของเราและตระหนักถึงความเป็นผู้นําของแบรนด์อื่น ๆ ในพื้นที่ตกปลาและกลางแจ้งที่ลุกโชนเส้นทางต่อหน้าเรา ในทํานองเดียวกันเราได้อุทิศสมบัติและความสามารถของเราให้กับประเด็นการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ําสะอาดและประชากรปลาที่มีสุขภาพดี ด้วยคํามั่นสัญญา 10% ของเราที่จะปกป้อง & อนุรักษ์เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานสําหรับการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการประมง ด้วยการกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและการใช้กระบวนการใหม่ ๆ ภายในการดําเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของเราเรากําลังดําเนินการตามขั้นตอนสําคัญที่จําเป็นในการปกป้องและรักษาทรัพยากรการประมงของเรา

เกือบ 30% ของคอลเลกชันชุดกีฬา AFTCO ปี 2022 ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล รวมถึงไนลอนที่สร้างใหม่ ECONYL® และเสื้อเชิ้ตประสิทธิภาพเช่นเสื้อฮู้ดป้องกันแสงแดดซามูไรและเสื้อป้องกันแสงแดด Yurei มีเนื้อหารีไซเคิลมากกว่า 80% มองไปข้างหน้าเรากําลังดําเนินการวิจัยและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและเราวางแผนที่จะขยายการใช้วัสดุที่ยั่งยืนในปี 2023 ด้วยการเพิ่ม Repreve และ Cocotex ลงในคอลเลกชันชุดกีฬาของเรา ภายในปี 2025 เป้าหมายของเราคือการมี 90% ของชุดกีฬาของเราที่ทําจากวัสดุรีไซเคิลอินทรีย์หรือวัสดุที่ยั่งยืน

American Fishing Tackle Company (AFTCO) ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของและดําเนินการโดยครอบครัวแสดงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อนับรวมมากที่สุด เสื้อผ้าตกปลาของ AFTCO สวมใส่ได้ทั่วโลกได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับองค์ประกอบที่รุนแรงที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักตกปลาเบสมืออาชีพชั้นยอดที่ต้องการอยู่แห้งในช่วงสายฝนที่ตกลงมาหรือนักรบในช่วงสุดสัปดาห์นอกชายฝั่งที่ต้องการการปกป้องจากรังสียูวีที่เป็นอันตรายจากแสงแดด AFTCO ช่วยให้คุณตกปลาได้อย่างสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์ AFTCO ได้รับการทดสอบภาคสนามจากสํานักงานทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียซึ่งผลิตภัณฑ์ประมงน้ําเค็มหลักของเราจํานวนมากยังคงผลิตด้วยมือและผลิตอย่างภาคภูมิใจในร้านขายเครื่องจักรในสหรัฐอเมริกาของเรา

แหล่งที่มาของ บริษัท AFTCOตลาดโมดูลกล้องรถยนต์บันทึกอัตราการเติบโต 5.65% จากปีก่อนในปี 2021| ขับเคลื่อนด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเซ็นเซอร์ CMOS เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้น| เทคนาวิโอ
เทคนาวิโอ (PRNewsfoto/เทคนาวิโอ)
ข่าวจัดทําโดย

เทคนาวิโอ
20 มิ.ย. 2022 21:00 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 20 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — ขนาดตลาดโมดูลกล้องรถยนต์คาดว่าจะเติบโตภายในปี 29527.61 พันคันตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2025 โดยมีความคืบหน้าที่ CAGR ที่ 5.88% Technavio จัดหมวดหมู่ตลาดโมดูลกล้องรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมทั่วโลก รายงานการวิจัยของเราได้กล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการเติบโตของตลาดหลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะกําหนดระดับการเติบโตของตลาดโมดูลกล้องรถยนต์ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่ชื่อว่าตลาดโมดูลกล้องยานยนต์ตามการใช้งานฟังก์ชันการทํางานและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2021-2025
Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่ชื่อว่าตลาดโมดูลกล้องยานยนต์ตามการใช้งานฟังก์ชันการทํางานและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2021-2025
สําหรับไฮไลท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดหลัก – ขอรายงานตัวอย่าง

ตลาดโมดูลกล้องยานยนต์ 2021-2025: ขอบเขต

รายงานตลาดโมดูลกล้องรถยนต์ของเราครอบคลุมพื้นที่ต่อไปนี้:

ขนาดตลาดโมดูลกล้องรถยนต์
แนวโน้มตลาดโมดูลกล้องรถยนต์
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมตลาดโมดูลกล้องรถยนต์
ตลาดโมดูลกล้องยานยนต์ 2021-2025: การวิเคราะห์ผู้ขาย

ตลาดโมดูลกล้องรถยนต์มีการแยกส่วนและผู้ขายกําลังปรับใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบออร์แกนิกและอนินทรีย์เพื่อแข่งขันในตลาด ออโตลิฟ อิงค์, คลาเรียน จํากัด, คอนติเนนทอล เอจี, กัปปะ ออปโทรนิกส์ GmbH, LG ID Line SBOBET แม็กนา อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์, ไมโครนิค AB, โรเบิร์ต บ๊อช GmbH, บริษัท ซัมซุง อิเล็กโทร-กลศาสตร์ จํากัด และ บริษัท สตันคาม จํากัด เป็นผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่บางราย

LG Innotek – The company offers an automotive camera module for analyzing or transmitting the information.
Automotive Camera Module Market 2021-2025: Market Dynamics

Drivers: The increased popularity of CMOS sensors due to improved performance, the steady growth of the ADAS market creating demand for camera modules, and the stringent safety regulations leading to increasing adoption of camera modules will offer immense growth opportunities.
Challenges: The high replacement costs associated with camera modules, the behavioral adaptation of drivers, and the decline in performance during bad weather and low-light conditions will challenge the growth of the market participants.
The holistic analysis of the drivers & challenges will help in deducing end goals and refining marketing strategies to gain a competitive edge. The automotive camera module market analysis report also provides detailed information on other upcoming trends that will have a far-reaching effect on the market growth

Automotive Camera Module Market 2021-2025: Segmentation Analysis

Application
Passenger Vehicles
Commercial Vehicle
Geography
North America
APAC
Europe
South America
MEA
Functionality
Driver assistance camera
Driver support camera
To know about the market contribution of each segment -Grab a sample report now!

Get ready to achieve excellent business outcomes from this exclusive Automotive Camera Module Market report by Technavio. The report will include highlights of the overall market which includes frequently asked questions such as –

What are historical revenue figures and estimated revenue figures as well as CAGR during the forecast timeframe?
What is the current trend taking place in the market space?
Which are business tactics that will influence competitive scenarios along with defining the growth potential of the market?
What are market drivers, restraints, and challenges impacting demand & growth of the market?
ภูมิภาคใดและเซ็กเมนต์ใดที่จะรวบรวมรายได้มหาศาลและกลายเป็นผู้นําตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
สถานการณ์การแข่งขันที่ให้ไว้ในรายงานตลาดโมดูลกล้องยานยนต์จะวิเคราะห์ประเมินและวางตําแหน่ง บริษัท ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพต่างๆ ปัจจัยบางประการที่พิจารณาสําหรับการวิเคราะห์นี้ ได้แก่ ผลการดําเนินงานทางการเงินของ บริษัท ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลยุทธ์การเติบโตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่การลงทุนการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดเป็นต้น อย่ารอช้าสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์และเพิ่มเป้าหมายทางธุรกิจของคุณด้วยรายงานการคาดการณ์ตลาดโมดูลกล้องรถยนต์ของเรา – ซื้อเลย!

รายงานที่เกี่ยวข้อง:

ส่วนแบ่งการตลาดเสาอากาศอัจฉริยะสําหรับยานยนต์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40.03 ล้านเครื่องตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2026 และโมเมนตัมการเติบโตของตลาดจะเร่งตัวขึ้นที่ CAGR ที่ 14.5%
ส่วนแบ่งการตลาดสารทําความเย็นยานยนต์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 486.36 พันคันภายในปี 2569 ที่ CAGR ก้าวหน้าที่ 5.57%
ขอบเขตตลาดโมดูลกล้องรถยนต์

รายงานความครอบคลุม

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2020

ระยะเวลาคาดการณ์

2021-2025

โมเมนตัมการเติบโต &CAGR

เร่งที่ CAGR ที่ 5.88%

การเติบโตของตลาดในปี 2021-2025

29527.61,000 หน่วย

โครงสร้างตลาด

แยกส่วน

อัตราการเติบโต (%)

5.65

การดําเนินการสนับสนุนตลาด

อเมริกาเหนือที่ 35%

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํากลยุทธ์การแข่งขันขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทที่มีประวัติ

ออโตลิฟ อิงค์, บริษัท คลาเรียน จํากัด, คอนติเนนทอล เอจี, กัปปะ ออปโทรนิกส์ GmbH, LG Innotek, แม็กนา อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์, ไมโครนิก AB, โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช, บริษัท ซัมซุง อิเล็กโทร-กลศาสตร์ จํากัด และ บริษัท สตันคาม จํากัด

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวกระตุ้นการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, ผลกระทบของ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาคาดการณ์,

ขอบเขตการปรับแต่ง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหา คุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและปรับแต่งกลุ่มได้

สารบัญ :

1 บทสรุปผู้บริหาร

2 ภูมิทัศน์ตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด
นิทรรศการ 01: ตลาดแม่
2.2 ลักษณะทางการตลาด
จัดแสดง 02: ลักษณะตลาด
2.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
การจัดแสดง 03: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า: ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม
3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด
นิทรรศการ 04: ข้อเสนอของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
นิทรรศการ 05: กลุ่มตลาด
3.3 ขนาดตลาดปี 2563
3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2563 – 2568
จัดแสดง 06: ทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020 – 2025 (พันหน่วย)
การจัดแสดง 07: ตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2020 – 2025 (%)
4 การวิเคราะห์กองกําลังห้า

4.1 สรุปกองกําลังห้า
นิทรรศการ 08: การวิเคราะห์กองกําลังห้าครั้ง 2020 & 2025
4.2 อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
นิทรรศการ 09: อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
4.3 อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
การจัดแสดง 10: อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
4.4 การคุกคามของผู้เข้าใหม่
นิทรรศการที่ 11: การคุกคามของผู้เข้าใหม่
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
การจัดแสดง 12: การคุกคามของสารทดแทน
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
นิทรรศการที่ 13: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
4.7 สภาพตลาด
การจัดแสดง 14: สภาพตลาด – ห้ากองกําลัง 2020
5 การแบ่งส่วนตลาดตามการใช้งาน

5.1 กลุ่มตลาด
การจัดแสดง 15: การใช้งาน – ส่วนแบ่งการตลาด 2020-2025 (%)
5.2 การเปรียบเทียบตามการใช้งาน
ข้อ 16: การเปรียบเทียบตามการใช้งาน
5.3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
การจัดแสดง 17: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025 (พันคัน)
การจัดแสดง 18: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
5.4 รถเพื่อการพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
นิทรรศการที่ 19: รถเพื่อการพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025 (พันคัน)
นิทรรศการที่ 20: รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
5.5 โอกาสทางการตลาดตามการใช้งาน
การจัดแสดง 21: โอกาสทางการตลาดตามการใช้งาน
6 การแบ่งส่วนตลาดตามฟังก์ชันการทํางาน

6.1 กลุ่มตลาด
6.2 การเปรียบเทียบตามฟังก์ชันการทํางาน
6.3 กล้องช่วยเหลือผู้ขับขี่ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
นิทรรศการที่ 24: กล้องช่วยเหลือผู้ขับขี่ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025 (พันหน่วย)
นิทรรศการที่ 25: กล้องช่วยเหลือผู้ขับขี่ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
6.4 กล้องสนับสนุนผู้ขับขี่ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
การจัดแสดง 26: กล้องสนับสนุนผู้ขับขี่ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 (พันหน่วย)
การจัดแสดง 27: กล้องสนับสนุนผู้ขับขี่ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
6.5 โอกาสทางการตลาดตามฟังก์ชันการทํางาน
นิทรรศการที่ 28: โอกาสทางการตลาดตามฟังก์ชันการทํางาน
7 ภูมิทัศน์ของลูกค้า

สมัคร Sa Gaming Sa Gaming Line Sa Game Line แอพ Sa Game แอพ Sa Gaming

สมัคร Sa Gaming Sa Gaming Line Sa Game Line แอพ Sa Game แอพ Sa Gaming Sa Gaming Slot เว็บพนัน Sa Gaming เว็บพนัน Sa บาคาร่า SaGame Sa36 เว็บ SaGame สมัคร Sa36 เกมส์สล็อต Sa สล็อต Sa Gaming คาสิโน SaGame SaGame Slot เดิมพัน Lowther Stakesจัดขึ้นในวันที่สองของเทศกาล York Ebor ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี กลุ่มที่ 2 นี้เปิดให้แมวตัวเมียอายุ 2 ขวบเท่านั้นและใช้เวลาเดินทางหกเฟอลอง ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 เป็นการแข่งขันที่ผู้แข่งขันชั้นนำควรค่าแก่การดูว่าพวกเขามุ่งหน้าไปที่Cheveley Park Stakesที่ Newmarket หรือไม่ Fairyland ผู้ชนะปี 2018 ได้เข้าสู่การแข่งขันหลังจากชนะรายการนี้

การเลือกเดิมพันในยอร์กของเรานั้นไม่เพียงแต่นำการคาดคะเนจากนักพนัน OLBG มาให้คุณสำหรับการ์ดที่กำลังจะมาถึงซึ่งรวมถึงเดิมพัน Lowther แต่ยังมีการทำนายสำหรับการประชุมแต่ละครั้งที่ยอร์กตลอดทั้งฤดูกาล ดังนั้นอย่าลืมไปที่นั่น

นักวิ่งที่รักษาสถิติการต่ออายุ 20 ครั้งที่ช้าที่สุดในการแข่งขันเกิดขึ้นในปี 2547 เมื่อSoarจาก James Fanshawe ซึ่งอยู่ภายใต้การแนะนำของ Johnny Murtagh ชนะในเวลา 1:15.90 ในขณะที่อีกคู่หนึ่ง สิ้นสุดสเปกตรัมTiggy Wiggyซึ่งได้รับการฝึกฝนโดย Richard Hannon และขี่โดย Richard Hughes กำหนดเวลาที่เร็วที่สุดที่ 1:08.90 ในการต่ออายุปี 2014

เหล่านี้เป็นเดิมพัน Lowther Stake ที่เร็วที่สุดสามอันดับแรกในการต่ออายุ 20 ครั้งล่าสุด:

2014 – ทิกกี้ วิกกี้ (1:08.90)
2552 – เลดี้แห่งทะเลทราย (1:09.34)
2559 – พระราชินี กรุณา (1:09.84)
ตลาด Lowther Stakes มีการแข่งขันสูงเพียงใด? เมื่อดูการจบรอบสำหรับการต่ออายุ 20 ครั้งหลังสุด ตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่สุดคือในปี 2548 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแข่งขันสูงเกิน108 % การแข่งขันในปี 2559 เป็นการแข่งขันที่เจ้ามือรับแทงม้าชอบมากที่สุดด้วยคะแนนเกิน127%ในขณะที่โดยเฉลี่ยในช่วง 20 การต่ออายุ Lowther Stakes การเกินรอบคือ115%ซึ่งหมายความว่าเจ้ามือรับแทงคาดว่าจะ จ่าย 100 ปอนด์สำหรับทุก ๆ 115 ปอนด์ซึ่งเป็นเดิมพัน

เมื่อมองถึงฟอร์มในอนาคต ผู้ชนะควรค่าแก่การติดตามในครั้งต่อไปหรือไม่? จาก 20 ที่ผ่านมา หากคุณติดตามผู้ชนะของ Lowther Stakes ในครั้งต่อไป คุณจะมีผู้ชนะ กลับทั้งหมด 6 คน การสนับสนุนนักวิ่งทั้ง 19 คนที่ออกไปตั้งแต่ชนะที่ SP ในครั้งต่อไปจะได้ LSP กลับมาเป็น+4.88 อย่าลืมใช้การทำนายผลการแข่งขันพร้อมกับข้อมูลในหน้านี้เพื่อค้นหาการเดิมพัน Lowther Stakes ปี 2022

Lowther Stakes ผู้ชนะสิบคนที่ผ่านมา
นี่คือผู้ชนะ 10 คนที่ผ่านมาของ Lowther Stakes แต่ละแถวให้รายละเอียดปีของการแข่งขัน ม้าที่ชนะพร้อมกับอายุและน้ำหนักของม้า รายละเอียดเพิ่มเติมคือคอกม้าที่มาจากม้าและจำนวนนักวิ่งทั้งหมดในการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนม้าในเวลาที่ชนะเดิมพัน Lowther และนักขี่ม้าก็จะแสดงพร้อมกับราคาเริ่มต้นที่ม้าถูกส่งออกไป

หมายเหตุการแข่งขัน:เทศกาล Ebor ปี 2008 ถูกยกเลิกหลังจากสภาพอากาศเปียกชื้นทำให้สนามมีน้ำขังและไม่เหมาะสำหรับการแข่ง

ปี ม้า (วาด) ข้อมูล
2021
1:10.46 Zain Claudette
2yo 9-0 (7 จาก 10) 6/1 เรย์ ดอว์สัน
อิสมาอิล โมฮัมเหม็ด
2020
1:10.71 Miss Amulet
2yo 9-0 (8 จาก 14) 15/2 เจมส์ ดอยล์
KJ Condon
2019
1:10.74 อยู่กับอดีต
2yo 9-0 (1 of 10) 12/1 Daniel Tudhope
KR Burke
2018
1:11.23 แดนสวรรค์
2yo 9-0 (2 จาก 9) 6/4F Ryan Moore
AP O’Brien
2017
1:12.48 เกลียว
2yo 9-0 (7 จาก 9) 9/2 เจมส์ ดอยล์
มาร์ค จอห์นสตัน
2016
1:09.84 ราชินีใจดี
2yo 9-0 (4 จาก 8) 9/2 เจมี่ สเปนเซอร์
ริชาร์ด ฟาเฮย์
2015
1:11.87 เบชาราห์ 2yo
9-0 (7 จาก 9) 11/4 Pat Cosgrave
William Haggas
2014
1:08.90 ทิกกี้ วิกกี้
2yo 9-0 (2 of 9) 15/8F Richard Hughes
Richard Hannon
2013
1:10.58 Lucky Kristale
2yo 9-1 (9 จาก 9) 5/2F ทอม
เควลลี จอร์จ มาร์การ์สัน
2012
1:11.75 Rosdhu Queen
2yo 8-12 (3 จาก 10) 9/2 Richard Hughes
William Haggas
นักวิ่งที่ชนะมาจากไหน?
ต่อไปนี้คือประเทศที่มีผู้ฝึกสอนที่ชนะเดิมพัน Lowther Stakes:

GB : ผู้ชนะ 18 ราย พร้อมเพิ่ม 30 ตำแหน่งจากนักวิ่ง 157 ราย
IRE : ผู้ชนะ 2 คน กับอีก 5 ตำแหน่งจากนักวิ่ง 18 คน
FR : ผู้ชนะ 0 คน และอันดับเพิ่มเติม 0 ตำแหน่งจากนักวิ่ง 3 คน
สหรัฐอเมริกา : ผู้ชนะ 0 คน และอีก 1 ตำแหน่งจากนักวิ่ง 2 คน
สถิติผู้ฝึกสอน Lowther Stakes
มีผู้ฝึกสอนชั้นนำสองคนใน Lowther Stakes ในการต่ออายุ 20 ครั้งล่าสุดกับทั้งMick ChannonและWilliam สมัคร Sa Gaming Haggasที่ทั้งคู่ชนะการแข่งขัน 2 ครั้ง ผู้ชนะของ Mick Channon ได้แก่ Flashy Wings (2005) และ Nahoodh (2007) ผู้ชนะของ William Haggas เคยร่วมงานกับ Rosdhu Queen (2012) และ Besharah (2015)

ต่อไปนี้คือสถิติผู้ฝึกสอน Lowther Stakes อันดับต้น ๆ บางส่วนในช่วง 20 การต่ออายุล่าสุด (R = นักวิ่ง, W = ผู้ชนะ, P = สถานที่รวมถึงผู้ชนะ, Win LSP ขึ้นอยู่กับ 1pt Win และ EW LSP ขึ้นอยู่กับ 0.5pt Win & 0.5pt Place ):

เทรนเนอร์ RWP ชนะ ที่หนึ่ง
มิกค์ แชนนอน 10-2-2 +0.41 -2.93
วิลเลียม แฮกกัส 6-2-3 +3.25 +1.04
Brian Meehan 8-1-1 -5.37 -6.02
AP O’Brien 8-1-2 -5.50 -4.85
Richard Fahey 7-1-2 -1.50 -2.05
มาร์ค จอห์นสตัน 6-1-3 -0.50 +0.12
KR เบิร์ก 4-1-1 +9.00 +4.20
KJ Condon 3-1-2 +5.50 +5.50
Richard Hannon 3-1-1 -0.12 -0.87
George Margarson 2-1-1 +1.50 +0.50
Lowther Stakes Jockey Statistics
มีจ็อกกี้ชั้นนำสองคนใน Lowther Stakes ในช่วง 20 การต่ออายุล่าสุดกับทั้งJamie SpencerและJames Doyleซึ่งทั้งคู่ชนะการแข่งขัน 2 ครั้ง ผู้ชนะของ Jamie Spencer เคยร่วมงานกับ Nahoodh (2007) และ Queen Kindly (2016) ผู้ชนะ James Doyle ได้รับรางวัล Threading (2017) และ Miss Amulet (2020)

ต่อไปนี้คือสถิติจ็อกกี้ Lowther Stakes อันดับต้น ๆ บางส่วนในช่วง 20 การต่ออายุล่าสุด (R = Rides, W = Winners, P = Places รวมทั้งผู้ชนะ, Win LSP ขึ้นอยู่กับ 1pt Win และ EW LSP ขึ้นอยู่กับ 0.5pt Win & 0.5pt Place ):

จ๊อกกี้ RWP ชนะ ที่หนึ่ง
เจมี่ สเปนเซอร์ 10-2-6 +4.00 +3.90
เจมส์ ดอยล์ 3-2-2 +11.00 +6.20
Ryan Moore 11-1-2 -8.50 -8.16
แฟรงกี้ เดทตอรี่ 6-1-1 -2.00 -3.20
แดเนียล ทุดโฮป 4-1-2 +9.00 +6.30
ทอม เควลลี 4-1-1 -0.50 -1.50
Martin Dwyer 4-1-1 -1.37 -2.02
เรย์ ดอว์สัน 1-1-1 +6.00 +3.60
Pat Cosgrave 1-1-1 +2.75 +1.65
ออยซิน เมอร์ฟี่ 6-0-1 -6.00 -5.00
2022 แนวโน้มเดิมพันที่ต่ำกว่า
ตำแหน่งสุดท้ายที่ชอบที่สุด: ,1,9,1,1,5,DSQ,6,1,4,7,PU,(1,7),1,2,3,9,1,2, 2,2

เปอร์เซ็นต์ที่แสดงคือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักวิ่งทั้งหมดที่ตกอยู่ภายใต้ปัจจัยนั้น เปอร์เซ็นต์ที่สูงนั้นน่าดึงดูดน้อยกว่าแบบที่คุณคาดหวังให้ทำได้ดี

20 / 20 (55%) – ไม่เกิน 12/1
19 / 20 (79%) – ก่อนหน้านี้วิ่งอย่างน้อย Cl2
19 / 20 (84%) – มีอาชีพที่ชนะ
19 / 20 (88%) – วิ่งในอังกฤษ (LTO)
18 / 20 (46%) – ภายใน 4 อันดับแรกของตลาด
17 / 20 (61%) – ชนะในช่วง 2 เริ่มการแข่งขันล่าสุด
17 / 20 (78%) – ไม่เกิน 12/1 (เปิดตัว)
15 / 20 (47%) – ชนะเมื่อเดบิวต์
อย่าลืมใช้แนวโน้มที่ระบุไว้ข้างต้นพร้อมกับการคาดการณ์การแข่งรถในยอร์กเพื่อดูว่าคุณสามารถหาผู้ชนะจากเดิมพัน Lowther Stakes ได้หรือไม่ หากคุณเป็นมือใหม่ในการเดิมพันการแข่งม้า ประเภทของการเดิมพันอาจน่ากลัว! อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นทำให้คุณผิดหวัง ตรงไปที่บทความประเภทการเดิมพันการแข่งม้าและอ่าน แล้วคุณจะมีความรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเดิมพันการแข่งม้าในอนาคต และยังมีบทความอื่น ๆ อีกมากมายในการเดิมพัน OLBG โรงเรียนด้วย

คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว? ถ้าไม่เช่นนั้นทำไมไม่! ด้วยเงินมากกว่า 6,000 ปอนด์ที่แจกในแต่ละเดือนในการแข่งขัน tipster ทำไมไม่มีส่วนร่วมล่ะ? จำไว้ว่ามันเป็นสมบูรณ์ฟรี! ดังนั้นตรงไปที่หน้าลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนวันนี้! หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เหตุใดจึงแบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับ Lowther Stakes โดยเพิ่มเคล็ดลับในการแข่งขันที่นี่

การวิเคราะห์แนวโน้มเดิมพันที่ต่ำกว่า
ปัจจัยด้านแนวโน้มซึ่งสร้างผู้ชนะมากกว่า 10 รายและแสดง LSP ที่ดีที่สุด โดย LSP ที่+26.04คือเมื่อนักวิ่งมี 3 อาชีพที่เริ่มต้นในการแข่งขัน Flat (Turf ) ปัจจัยที่มีผลงานแย่ที่สุดซึ่งไม่สามารถสร้างผู้ชนะเพียงคนเดียวได้คือเมื่อนักวิ่งได้ผลงานที่ดีที่สุดในสามอันดับที่ 2เมื่อสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ แนวโน้มจะแสดงสถิติที่0-21

ต่อไปนี้คืองวดล่าสุดที่ชนะพร้อมกับอันดับเพิ่มเติมในวงเล็บ:

2021: ผู้ชนะใน 7 (8,4) [รองชนะเลิศ 10 คน]
2020: ผู้ชนะใน 8 (12,14) [รองชนะเลิศ 14 คน]
2019: ผู้ชนะใน 1 (9,8) [รองชนะเลิศ 10 คน]
2018: ผู้ชนะใน 2 (3,4) [รองชนะเลิศ 9 คน]
2017: ผู้ชนะใน 7 (9,4) [9 รองชนะเลิศ]
หลักสูตรที่สร้างผู้ชนะรางวัล Lowther Stakes มากที่สุดคือAscotมีผู้ชนะจำนวน 10 รายในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งลงแข่งที่Ascotครั้งล่าสุด หลักสูตรที่ดีที่สุดรองลงมาซึ่งสร้างผู้ชนะได้มากเป็นอันดับสองคือNewburyมีผู้ชนะจำนวน 4 รายจากการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งลงแข่งที่Newburyครั้งล่าสุด

เมื่อพิจารณาถึงการต่ออายุครั้งก่อน เหล่านี้คือพ่อม้าที่ลูกหลานได้ผลิตผู้ชนะเดิมพัน Lowther หลายราย:

เกินและ Excel (3 ชนะ)
Kodiac (3 ชนะ)
วิญญาณอยู่ยงคงกระพัน (2 ชนะ)
นี่คือพ่อม้าที่ลูกหลานไม่ได้สร้างผู้ชนะในการเดิมพัน Lowther แม้จะพยายามหลายครั้ง:

Oasis Dream (0 ชนะจากนักวิ่ง 8 คน)
อัศจรรย์ (0 ชนะจากนักวิ่ง 6 คน)
Dark Angel (0 ชนะจากนักวิ่ง 5 คน)
เมื่อพิจารณาจากอัตราต่อรองที่ชนะในการต่ออายุ 20 ครั้งล่าสุด ผู้ชนะที่มีราคาสูงสุดคือLiving In The Pastในปี 2019 เมื่อชนะ KR Burke ที่อัตราต่อรอง12/1ภายใต้การแนะนำของ Daniel Tudhope เมื่อพิจารณาจากนักวิ่งที่เป็นหัวหน้าตลาดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีทีมเต็งที่คว้าชัยชนะทั้งหมด 7 รายการในการแข่งขัน ก่อนวางเดิมพันของคุณบน 2022 Lowther Stakes ดูว่านักวิ่งคนอื่นในวันนี้จะกลับมาโดยtipsters การแข่งขันที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
เดิมพัน Premier Yearling Stakes จะดำเนินการในวันที่สองของเทศกาล York Ebor ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี การแข่งขันเป็นประเภทที่ 2 ซึ่งเปิดรับนักวิ่งอายุ 2 ขวบเท่านั้นและวิ่งเกินหกเฟอลอง

ทำไมไม่ลองใช้ตัวเลือกแนวโน้มด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณจำกัดขอบเขตให้แคบลง จากนั้นตรงไปที่ หน้า การเลือกเดิมพันของ Yorkเพื่อดูว่านักวิ่งคนใดได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งรถ OLBG เพื่อค้นหาตัวเองในการเดิมพัน

ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา Richard Hannon ได้รับการฝึกฝนMums Tipple ซึ่งขี่โดย Ryan Moore ซึ่งเป็นผู้กำหนดเวลาชนะที่เร็วที่สุดในการเดิมพัน Premier Yearling นักวิ่งชนะการแข่งขันในเวลา 1:09.32 ซึ่งกำหนดไว้เมื่อชนะการแข่งขัน ในปี 2019 ที่อีกด้านของมาตราส่วน เป็นการผสมผสานระหว่างผู้ฝึกสอน Brian Meehan และนักจัดรายการ Frankie Dettori กับHelene Brilliantที่กำหนดเวลาชนะได้ช้าที่สุด เวลาที่ชนะการแข่งขันคือ 1:14.67 ในการต่ออายุปี 2549

นี่คือเดิมพัน Premier Yearling ที่เร็วที่สุดสามอันดับแรกในการต่ออายุ 16 ครั้งล่าสุด:

2019 – คุณแม่ทิปเปิ้ล (1:09.32)
2010 – Wootton Bassett (1:10.19)
2551 – เอลนาวิน (1:10.35)
ตลาดเดิมพัน Premier Yearling Stake เป็นอย่างไร? เมื่อดูการสิ้นสุดรอบสำหรับการต่ออายุ 16 ครั้งล่าสุด ตลาดที่มีการแข่งขันมากที่สุดคือในปี 2014 ซึ่งการแข่งขันมีรอบการเกิน115 % การแข่งขันในปี 2011 เป็นการแข่งขันที่เจ้ามือรับแทงม้าชอบมากที่สุดด้วยคะแนนเกิน131%ในขณะที่โดยเฉลี่ยในช่วง 16 ครั้งที่ต่ออายุเดิมพัน Premier Yearling โดยเฉลี่ย การเกินรอบคือ125%ซึ่งหมายความว่าเจ้ามือรับแทงคาดหวัง จ่าย 100 ปอนด์สำหรับทุก ๆ 125 ปอนด์ซึ่งเป็นเดิมพัน

เมื่อมองถึงฟอร์มในอนาคต ผู้ชนะควรค่าแก่การติดตามในครั้งต่อไปหรือไม่? จาก 16 ปีที่ผ่านมา หากคุณได้ติดตามผู้ชนะของเดิมพัน Premier Yearling ในครั้งต่อไป คุณก็จะได้ผู้ชนะ กลับมาทั้งหมด 3 คน การสนับสนุนนักวิ่งทั้ง 15 คนที่ออกไปตั้งแต่ชนะที่ SP ในครั้งต่อไปจะได้ LSP กลับเป็น-5.75 ก่อนวางเดิมพันของคุณบนเดิมพัน Premier Yearling Stakes ปี 2022 ให้ดูว่าวันนี้นักวิ่งรายใดกลับมาอยู่ในหน้าการทำนายผลการแข่งขัน

เดิมพัน Premier Yearling ที่ผ่านมาสิบผู้ชนะ
นี่คือผู้ชนะ 10 คนที่ผ่านมาของเดิมพัน Premier Yearling แต่ละแถวให้รายละเอียดปีของการแข่งขัน ม้าที่ชนะพร้อมกับอายุและน้ำหนักของม้า รายละเอียดเพิ่มเติมคือคอกม้าที่มาจากม้าและจำนวนนักวิ่งทั้งหมดในการแข่งขัน ผู้ฝึกม้าในขณะที่ชนะเดิมพัน Premier Yearling และนักขี่ม้าก็แสดงพร้อมกับราคาเริ่มต้นที่ม้าถูกส่งออกไป

หมายเหตุการแข่งขัน:ย้ายไปยอร์กในปี 2549 โดยก่อนหน้านี้เคยทำงานที่ดอนคาสเตอร์ การต่ออายุปี 2551 จัดขึ้นที่สนามนิวมาร์เก็ตในเดือนกรกฎาคม

ปี ม้า (วาด) ข้อมูล
2021
1:10.74 เคยให้
2yo 9-0 (6 จาก 20) 3/1F แดเนียล ทุดโฮป
ทอม แดสคอมบ์
2020
1:11.45 Happy Romance
2yo 9-0 (2 จาก 19) 4/1 ฌอน เลวีย์
ริชาร์ด แฮนนอน
2019
1:09.32 คุณแม่ทิปเปิ้ล
2yo 9-5 (14 of 21) 7/2F Ryan Moore
Richard Hannon
2018
1:11.25 ลูกโป่งสีแดง
2yo 8-6 (12 จาก 20) 33/1 Barry McHugh
Richard Fahey
2017
1:12.23 อีนุงตุงนัง
2yo 8-11 (3 จาก 19) 15/2 ฌอน เลวีย์
ริชาร์ด แฮนนอน
2016
1:10.43 Stormy Clouds
2yo 8-9 (4 จาก 18) 13/2 ฌอน เลวีย์
ริชาร์ด แฮนนอน
2015
1:12.43 Tasleet
2yo 9-2 (14 จาก 18) 2/1F Paul Hanagan
William Haggas
2014
1:10.97 มุบตะฆะ
2yo 8-11 (13 จาก 19) 12/1 Silvestre De Sousa
William Haggas
2013
1:10.55 Haikbidiac
2yo 8-11 (17 จาก 19) 9/1 เลียม โจนส์
วิลเลียม แฮกกัส
2012
1:10.48 Hottoto
2yo 9-2 (17 จาก 19) 10/1 ฟิลลิป มาคิน
เควิน ไรอัน
นักวิ่งที่ชนะมาจากไหน?
ต่อไปนี้คือประเทศที่มีผู้ฝึกสอนที่ชนะการแข่งขัน Premier Yearling Stake:

GB : ผู้ชนะ 16 คน และอีก 32 ตำแหน่งจากนักวิ่ง 300 คน
IRE : ผู้ชนะ 0 คน และอีก 1 ตำแหน่งจากนักวิ่ง 7 คน
AUS : ผู้ชนะ 0 คน และอันดับเพิ่มอีก 0 จากนักวิ่ง 1 คน
สถิติผู้ฝึกสอนเดิมพัน Premier Yearling Stake
ผู้ฝึกสอนชั้นนำในการเดิมพัน Premier Yearling ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมาคือRichard Hannonผู้ชนะการแข่งขัน 4 ครั้ง ผู้ชนะทั้ง 4 คนนั้นมาจาก Stormy Clouds (2016), Tangled (2017), Mums Tipple (2019) และ Happy Romance (2020) ผู้ฝึกสอนคนอื่นๆ ที่บันทึกชัยชนะหลายครั้งในเดิมพัน Premier Yearling ได้แก่William Haggas (ชนะ 3 ครั้ง), Kevin Ryan (2 ชนะ) และRichard Fahey (2 ชนะ)

ต่อไปนี้คือสถิติผู้ฝึกสอนเดิมพัน Premier Yearling Stake อันดับต้นๆ บางส่วนจากการต่ออายุ 16 ครั้งที่ผ่านมา (R = นักวิ่ง, W = ผู้ชนะ, P = สถานที่รวมถึงผู้ชนะ, Win LSP อิงจากการชนะ 1 แต้ม และ EW LSP อิงจากการชนะ 0.5 แต้ม & 0.5 แต้ม สถานที่):

เทรนเนอร์ RWP ชนะ ที่หนึ่ง
Richard Hannon 19-4-4 +6.50 -4.25
วิลเลียม แฮกกัส 7-3-5 +19.00 +8.50
เควิน ไรอัน 35-2-4 -14.50 -22.75
Richard Fahey 34-2-5 +2.25 -13.37
Tim Easterby 17-1-4 +2.00 -5.50
ทอม แดสคอมบ์ 16-1-2 -12.00 -13.00
Brian Meehan 12-1-3 -7.00 -8.00
มาร์ค จอห์นสตัน 7-0-1 -7.00 -6.50
KR เบิร์ก 7-0-1 -7.00 -6.50
ไคลฟ์ ค็อกซ์ 6-0-3 -6.00 -4.50
สถิติเงินเดิมพันประจำปีของพรีเมียร์ลีก
จ็อกกี้ชั้นนำในเดิมพัน Premier Yearling Stake ในรอบ 16 ปีล่าสุดคือSean Leveyผู้ชนะการแข่งขัน 3 ครั้ง ผู้ชนะ 3 คนนั้นมาจาก Stormy Clouds (2016), Tangled (2017) และ Happy Romance (2020) นักขี่ม้าคนเดียวที่บันทึกชัยชนะหลายรายการในเดิมพัน Premier Yearling คือPaul Hanagan (2 ชัยชนะ) มีจ็อกกี้คนหนึ่งที่ไม่มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดิมพัน Premier Yearling ริชาร์ด คิงส์คอตได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ครั้งโดยไม่บันทึกชัยชนะใดๆ

ต่อไปนี้คือสถิติจ็อกกี้เดิมพัน Premier Yearling อันดับต้นๆ บางส่วนในช่วงการต่ออายุ 16 ครั้งล่าสุด (R = ขี่, W = ผู้ชนะ, P = สถานที่รวมถึงผู้ชนะ, LSP ที่ชนะคิดจาก 1 แต้มชนะ และ EW LSP คิดจาก 0.5 แต้ม ชนะ & 0.5 พอยต์ สถานที่):

จ๊อกกี้ RWP ชนะ ที่หนึ่ง
ฌอน เลวี 3-3-3 +18.00 +9.00
Paul Hanagan 13-2-5 -7.75 -7.87
David Allan 11-1-3 +8.00 +0.00
Ryan Moore 11-1-2 -6.50 -7.75
Silvestre De Sousa 7-1-2 +6.00 +0.50
Barry McHugh 6-1-1 +28.00 +11.50
Pat Dobbs 6-1-1 +20.00 +7.50
แฟรงกี้ เดทตอรี่ 6-1-2 -1.00 -2.50
แดเนียล ทุดโฮป 3-1-1 +1.00 -0.50
เลียม โจนส์ 2-1-1 +8.00 +3.50
เทรนด์เดิมพันพรีเมียร์ลีกปี 2022
ตำแหน่งจบรายการโปรด (เก่าสุดไปล่าสุด): ,1,1,2,UR,1,14,18,5,6,1,2,3,8,1,2,1

เปอร์เซ็นต์ที่แสดงคือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักวิ่งทั้งหมดที่ตกอยู่ภายใต้ปัจจัยนั้น เปอร์เซ็นต์ที่สูงนั้นน่าดึงดูดน้อยกว่าแบบที่คุณคาดหวังให้ทำได้ดี

16 / 16 (68%) – ไม่เกิน 33/1
16 / 16 (76%) – ไม่ได้เริ่มต้น 3 อาชีพ
16 / 16 (77%) – อยู่ใน Cl4 . เป็นอย่างน้อย
16 / 16 (77%) – เปิดตัวไม่เกิน 14/1
15 / 16 (57%) – ภายใน 10 อันดับแรกของตลาด
15 / 16 (75%) – มี 1-2 อาชีพที่ชนะ
15 / 16 (83%) – เขื่อนทั้ง GB หรือ IRE พันธุ์
15 / 16 (87%) – ไม่ว่าจะเป็นกระวานหรือเกาลัด
14 / 16 (67%) – ชนะในช่วง 3 เริ่มการแข่งขันล่าสุด
14 / 16 (71%) – สนาม 5-11 เมื่อเปิดตัว
14 / 16 (74%) – จบ 4 อันดับแรกเมื่อเดบิวต์
อย่าลืมใช้แนวโน้มที่ระบุไว้ข้างต้นพร้อมกับการคาดการณ์การแข่งขันในยอร์กเพื่อดูว่าคุณสามารถหาผู้ชนะเดิมพัน Premier Yearling ได้หรือไม่ หากคุณไม่ทราบว่าเทรนด์และสถิติคืออะไร จะนำไปใช้อย่างไร ฯลฯ ให้ไปที่OLBG Betting Schoolและอ่านบทความStats And Trendsซึ่งจะทำให้ทุกอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว? ถ้าไม่เช่นนั้นทำไมไม่! ด้วยเงินมากกว่า 6,000 ปอนด์ที่แจกในแต่ละเดือนในการแข่งขัน tipster ทำไมไม่มีส่วนร่วมล่ะ? จำไว้ว่ามันเป็นสมบูรณ์ฟรี! ดังนั้นตรงไปที่หน้าลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนวันนี้! หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เหตุใดจึงแบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับเดิมพัน Premier Yearling โดยเพิ่มเคล็ดลับในการแข่งขันที่นี่

การวิเคราะห์แนวโน้มเดิมพัน Premier Yearling Stake
ปัจจัยด้านแนวโน้มซึ่งสร้างผู้ชนะ 8+ คนและแสดง LSP ที่ดีที่สุด โดย LSP ที่+13.50คือเมื่อนักวิ่งมีตำแหน่งในอาชีพ 1 ตำแหน่งในชั้นเรียน ปัจจัยที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดซึ่งไม่สามารถสร้างผู้ชนะเพียงคนเดียวได้คือเมื่อนักวิ่งชนะ0 อาชีพในการแข่งขัน Flat (Turf)เมื่อสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ แนวโน้มจะแสดงสถิติที่0-82

ต่อไปนี้คืองวดล่าสุดที่ชนะพร้อมกับอันดับเพิ่มเติมในวงเล็บ:

2021: ผู้ชนะใน 6 (12,16) [รองชนะเลิศ 20 คน]
2020: ผู้ชนะใน 2 (3,6) [รองชนะเลิศ 19 คน]
2019: ผู้ชนะใน 14 (22,16) [รองชนะเลิศ 21 คน]
2018: ผู้ชนะใน 12 (6,3) [รองชนะเลิศ 20 คน]
2017: ผู้ชนะใน 3 (4,18) [รองชนะเลิศ 19 คน]
หลักสูตรที่สร้างผู้ชนะมากที่สุดของเดิมพัน Premier Yearling คือNewburyมีผู้ชนะจำนวน 4 รายของการแข่งขันนี้ที่วิ่งที่Newburyครั้งล่าสุด หลักสูตรที่ดีที่สุดรองลงมาซึ่งสร้างผู้ชนะได้มากเป็นอันดับสองคือNewmarket (กรกฎาคม)และGoodwoodมีผู้ชนะทั้งหมด 3 รายจากแต่ละหลักสูตรเหล่านั้น

การแข่งขันเปิดสำหรับทั้งสองเพศโดย นักวิ่ง ชายมีผู้ชนะทั้งหมด 12 คนจากนักวิ่งทั้งหมด 258 คนในขณะที่ นักวิ่ง หญิงได้ผู้ชนะ 4 คนจากนักวิ่งทั้งหมด 50 คน

เมื่อพิจารณาถึงการต่ออายุครั้งก่อน มีพ่อม้าเพียงตัวเดียวที่ลูกหลานได้ผู้ชนะเดิมพัน Premier Yearling หลายคน พ่อม้าตัวนั้นคือAcclamationซึ่งสร้างผู้ชนะ 2 คน (2014,2007)

นี่คือพ่อม้าที่ลูกหลานไม่ได้สร้างผู้ชนะเดิมพัน Premier Yearling แม้จะพยายามหลายครั้ง:

Camacho (0 ชนะจากนักวิ่ง 8 คน)
Dark Angel (0 ชนะจากนักวิ่ง 7 คน)
การแสวงหาอภิบาล (0 ชัยชนะจากนักวิ่ง 7 คน)
Fast Company (0 ชนะจากนักวิ่ง 6 คน)
กัปตันริโอ (0 ชนะจากนักวิ่ง 5 คน)
พิคโคโล่ (0 ชนะจากนักวิ่ง 5 คน)
ทากูลา (0 ชนะจากนักวิ่ง 5 คน)
เมื่อพิจารณาจากอัตราต่อรองที่ชนะในการต่ออายุ 16 ครั้งที่ผ่านมา ผู้ชนะที่มีราคาสูงสุดคือRed Balloonsในปี 2018 เมื่อชนะให้ Richard Fahey ที่อัตราต่อรอง33/1ภายใต้การแนะนำของ Barry McHugh เมื่อพิจารณาจากนักวิ่งที่เป็นผู้นำตลาดในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีทีมเต็งที่คว้าชัยทั้งหมด 6 รายการในการแข่งขัน อย่าลืมใช้ผู้แนะนำการแข่งรถที่ดีที่สุดพร้อมกับข้อมูลในหน้านี้เพื่อค้นหาเดิมพันของคุณในเงินเดิมพัน Premier Yearling Stakes ปี 2022

เว็บ Royal Online สมัครไฮโลออนไลน์ สมัครเล่นไฮโล

เว็บ Royal Online สมัครไฮโลออนไลน์ สมัครเล่นไฮโล สมัครเว็บไฮโล เล่นคาสิโนจีคลับ สมัครรอยัลจีคลับ สมัคร Royal GClub สมัคร Royal Online V2 สมัครรอยัลคาสิโน สมัครเว็บ Royal Online ทดลองเล่นคาสิโน เล่นคาสิโนเว็บไหนดี สมัครแทงไฮโล สมัครไฮโลปอยเปต ลอนดอน – interTouchผู้ให้บริการชั้นนำด้านอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์และเทคโนโลยีที่ผู้เข้าพักต้องเผชิญสำหรับอุตสาหกรรมการบริการทั่วโลก และ Lowol Group ผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบไดนามิกของโปแลนด์ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งการเติบโตร่วมกันในภาคการบริการทั่วตะวันออก ยุโรป.

Lowol Group มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโปแลนด์ เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่แขกของโรงแรมและภาคส่วนองค์กร ผ่านการส่งมอบระบบโทรคมนาคม ทีวีในโรงแรมแบบบูรณาการ และโซลูชั่นความบันเทิงสำหรับแขก รวมไปถึงระบบมัลติมีเดียสำหรับห้องประชุมแบบโต้ตอบและทางไกล

Przemysław Piekałkiewicz CEO ของ Lowol Group ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนกล่าวว่า: “การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของเรากับ interTouch ในฐานะผู้นำระดับโลกอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรม จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดและล้ำหน้าที่สุดแก่ลูกค้าของ Lowol Group สำหรับองค์กรรุ่นใหม่เช่นเรา ความร่วมมือนี้เป็นแรงกระตุ้นที่น่าทึ่งสำหรับการเติบโตต่อไป ฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าพันธมิตรระดับโลกที่มีเสถียรภาพซึ่งให้บริการมาตรฐานการบริการลูกค้าที่สอดคล้องกับปรัชญาของเรา ประกอบกับประสบการณ์และความรู้ของเราเกี่ยวกับตลาดในท้องถิ่น มีความหมายเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นและนั่นคือความสำเร็จ”

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อินเตอร์ทัชได้ขับเคลื่อนโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกเพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่าแก่แขก ด้วยการติดตั้งในกว่า 60 ประเทศซึ่งมีห้องพักมากกว่า 320,000 ห้อง interTouch ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับแขกที่เข้าพักที่ใหญ่ที่สุด ประสบความสำเร็จและเชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งช่วยให้แขกของโรงแรมสามารถเชื่อมต่อและควบคุมประสบการณ์ดิจิทัลของพวกเขาได้

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับ Lowol Group เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเราในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเราที่ interTouch ในขณะที่เรามองหาการเร่งการเติบโตทั่วโลกของเราต่อไป ยุโรปตะวันออกเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับเรา และด้วยความร่วมมือครั้งนี้ เว็บ Royal Online เราจะสามารถสร้างเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับแขกที่เข้าพักซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก พร้อมให้บริการในท้องถิ่นทั่วทั้งภูมิภาคผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญของพวกเขา” Michael Vargosko กล่าว กรรมการผู้จัดการประจำยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา อินเดีย ลาตินอเมริกา และแคริบเบียนที่อินเตอร์ทัช

ผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ โซลูชั่นอินเตอร์ทัชทั้งหมดจะให้บริการในพื้นที่โดย Lowol Group รวมถึง interTouch Cloud สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของแขก, interTouch Passpoint สำหรับการตรวจสอบ Wi-Fi ที่ปลอดภัย, interTouch Cast สำหรับการแคสต์ในห้อง, interTouch Entertainment สำหรับความบันเทิงภายในห้อง และผู้ช่วย interTouch สำหรับผู้ช่วยเสมือนในห้อง

เกี่ยวกับอินเตอร์ทัช
อินเตอร์ทัชเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์และเทคโนโลยีสำหรับแขกที่เข้าพักสำหรับอุตสาหกรรมการบริการทั่วโลก บริษัทช่วยให้แขกของโรงแรมสามารถเชื่อมต่อและควบคุมประสบการณ์ดิจิทัลของพวกเขาผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความบันเทิง การแคสต์ ผู้ช่วยเสมือน/เสียง รหัสผ่านและโทรศัพท์

โซลูชันการเชื่อมต่อ ความบันเทิง และผู้ช่วยเสมือนที่เสถียรสามารถปรับให้เข้ากับมาตรฐานแบรนด์ของโรงแรมได้ ในขณะที่เครือข่ายที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และปรับขนาดได้ของบริษัทช่วยให้พันธมิตรโรงแรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีให้บริการ

ด้วยการติดตั้งในกว่า 60 ประเทศซึ่งมีห้องพักมากกว่า 320,000 ห้อง interTouch ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยีแบบบูรณาการสำหรับแขกที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมการบริการ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีสำนักงานมากกว่า 30 แห่งทั่วโลก interTouch เป็นเจ้าของทั้งหมดโดยบริษัทการลงทุน Gate Worldwide Holdings

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.intertouch.com ลอนดอน เดนเวอร์ และสิงคโปร์ – OTA Insight ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจโรงแรมบนคลาวด์ ประกาศเปิดตัว Overview ซึ่งเป็นโซลูชั่นเดียวในตลาดโรงแรมที่รวบรวมและติดตามตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์ที่สำคัญในมุมมองเดียว ภาพรวมนำเสนอภาพรวมที่นำไปใช้ได้จริงของประสิทธิภาพโดยรวม ซึ่งรวมถึงความสมบูรณ์ของการจัดจำหน่ายต่อช่องทาง ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เหตุการณ์และวันหยุด ความต้องการของตลาด ข้อมูล OTB เทียบกับตลาด การรับสินค้า ADR และรายได้ นอกจากนี้ ภาพรวมยังให้ฟีดการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสำหรับทีมการค้าเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของทีม

ทีมการค้าโรงแรมต่างรู้สึกถึงผลกระทบของโรคระบาดโดยตรง ต้นทุนที่สูงขึ้น พนักงานน้อยลง และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในเชิงพาณิชย์ ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเผชิญกับความท้าทายในอนาคต อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงแรมอาจใช้เวลานาน ทำให้เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับการริเริ่มเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ

เป็นที่ชัดเจนว่าทีมบริหารรายได้ การตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายไม่สามารถทำงานแยกจากกันได้อีกต่อไป การระบาดใหญ่ได้พังทลายลงไซโลที่แยกหน่วยธุรกิจก่อนหน้านี้ ด้วยพนักงานที่ต้องทำมากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง ทีมการค้าทั้งหมดจึงต้องดึงไปในทิศทางเดียวกันและทำงานร่วมกันในจุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันเพื่อแจ้งกลยุทธ์ ด้วยภาพรวมนี้ เจ้าของโรงแรมสามารถตอบสนอง ปรับ และฟื้นโมเมนตัมไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดายในแนวตลาดที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ภาพรวมให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในแพลตฟอร์มเดียวและช่วยให้คุณประหยัดเวลาด้วย:

เมตริกเชิงพาณิชย์โดยสรุป – แพลตฟอร์มแบบไดนามิกติดตามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ การจัดจำหน่าย และประสิทธิภาพของตลาด
ฟีดการแจ้งเตือน – ช่วยให้ทีมทันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทำให้พวกเขามองเห็นและดำเนินการตามโอกาสต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
การตั้งค่าส่วนบุคคล – การตั้งค่าที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณได้รับความเป็นเจ้าของเหนือประสบการณ์ของคุณด้วยการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย – ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการแชร์ข้อมูลเชิงลึกระหว่างทีม ภาพรวมให้ภาพรวมของประสิทธิภาพเพื่อให้ง่ายต่อการจัดทีมด้วยจุดข้อมูลหลัก
จัดระเบียบงานของคุณ – รายการแบบไดนามิกช่วยให้คุณติดตามวันสำคัญ และเพิ่มบันทึกเพื่อเตือนความจำ
“เราได้ยินมาอย่างชัดเจนจากพันธมิตรโรงแรมของเราว่าพวกเขาไม่มีเวลาและทรัพยากรที่จะอยู่เหนือกลยุทธ์เชิงพาณิชย์อีกต่อไป นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างภาพรวมซึ่งมีชุดคุณลักษณะเฉพาะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม ” Nadine Böttcher หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมของ OTA Insight กล่าว “ฉันตื่นเต้นที่จะนำภาพรวมออกสู่ตลาด เมื่ออุปสงค์ฟื้นตัวและการแข่งขันเพิ่มขึ้น กลยุทธ์เชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นเสาหลักที่สำคัญในการเติบโตที่ดีและมีผลกำไร และเราเชื่อว่าภาพรวมเป็นส่วนสำคัญของการผสมผสานนี้”

ภาพรวมฟรีสำหรับการสมัครรับข้อมูล Rate Insight และการสมัครรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่รวมกัน ภาพรวมจะเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในแพลตฟอร์มแบบไดนามิกเพื่อแนะนำผู้ใช้ในการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วในเวลาและสถานที่ที่จำเป็น

“ภาพรวมเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยภาพรวมของรายการที่สำคัญที่สุด ฉันสามารถกำหนดวันสำคัญและรายการแจ้งเตือนการดำเนินการได้ทันที นอกจากนี้ยังนำตัวชี้วัดที่ฉันต้องการมารวมกันไว้ในที่เดียว ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องเสียเวลามากไปกับการสลับไปมาระหว่างระบบอีกต่อไป” Jonathan Cachan ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของ Astotel กล่าว “ภาพรวมทำให้ทุกบทบาทภายในโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรายได้ การขาย การตลาด การดำเนินงาน หรือแม้แต่ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพียงแค่มุมมองทางธุรกิจ”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวม โปรดไป ที่: https://otai.co/3FLYV8A

เกี่ยวกับ OTA Insight
OTA Insight ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถส่งมอบรายได้ การกระจาย และผลลัพธ์ทางการตลาดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ชั้นนำของตลาด ด้วยการอัปเดตแบบสด การสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สูง OTA Insight ทำงานร่วมกับเครื่องมือในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการทรัพย์สินของโรงแรม โซลูชัน RMS ชั้นนำ และผู้ให้บริการเปรียบเทียบข้อมูล ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติของ OTA Insight รองรับอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 55,000 แห่งใน 185 ประเทศ OTA Insight ผู้ชนะรางวัล Best Rate Shopping & Market Intelligence Solution, Parity Management Software และ Business Intelligence ในประเภท HotelTechAwards ปี 2021 และ 2022 OTA Insight ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจธุรกิจการบริการ

ALPHARETTA, GA – Agilysys, Inc., (Nasdaq: AGYS) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันและบริการซอฟต์แวร์ SaaS และการบริการในองค์กรชั้นนำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่าจะเข้าร่วมการประชุม Needham Technology & Media Conference ประจำปีครั้งที่ 17 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม และ 19 พฤษภาคม 2022 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 18:00 น. ET ทั้งสองวัน

Dave Wood หัวหน้าฝ่ายการเงินของ Agilysys จะเป็นเจ้าภาพการประชุมแบบตัวต่อตัวกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม และวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022 คำขอสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวจะได้รับการจัดการโดยตรงผ่าน Needham Technology & Media Conference ผู้จัดงาน

Agilysys จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2565 และผลประกอบการทั้งปีในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 หนึ่งวันก่อนเริ่มการประชุมเสมือนจริง เอกสารการนำเสนอสำหรับผู้ลงทุนจะมีให้ผ่านหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของ Agilysysทันทีก่อนเริ่มการประชุมในวันพุธ

เกี่ยวกับ Agilysys
Agilysys ขับเคลื่อนนวัตกรรมซอฟต์แวร์การบริการมานานกว่า 40 ปี โดยนำเสนอ SaaS แบบคลาวด์และโซลูชันเทคโนโลยีที่เน้นแขกในองค์กรสำหรับการเล่นเกม โรงแรม รีสอร์ท และสายการเดินเรือ การจัดการบริการด้านอาหารขององค์กร ร้านอาหาร มหาวิทยาลัย สนามกีฬา และการดูแลสุขภาพ Agilysys นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งรวมถึง ณ จุดขาย (POS) การจัดการทรัพย์สิน (PMS) สินค้าคงคลังและการจัดซื้อ การชำระเงิน และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการการเดินทางของแขกทั้งหมด Agilysys ยังเป็นที่รู้จักในด้านบริการระดับโลกที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการลงทุนล่าสุดในการวิจัยและพัฒนา โดยได้ปรับปรุงโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมายาวนานทั้งหมดให้ทันสมัย บริษัทด้านการบริการที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งทั่วโลกใช้โซลูชันของ Agilysys เพื่อช่วยปรับปรุงความภักดีของแขก ผลักดันการเติบโตของรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน Agilysys ดำเนินงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟิก และอินเดีย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองอัลฟาเรตตา รัฐจอร์เจีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Agilysys.com

SHR
SHR, Scepter Hospitality Resources LLC
อ่าน 4 นาที11 พฤษภาคม 2565
ติดตาม

SHR, Scepter Hospitality Resources LLC
ฮูสตันและบาร์เซโลนา – Scepter Hospitality Resources (SHR) ซึ่งนำเสนอชุดโซลูชั่นเพื่อช่วยให้เจ้าของโรงแรมปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าพักและเพิ่มรายได้ในแต่ละจุดติดต่อตามเส้นทางของแขก ได้ผสานรวม Maverick CRM เข้ากับแพลตฟอร์มประสบการณ์แขกที่รีวิวโปรนำเสนอ แบรนด์ชิจิกรุ๊ป

ด้วยการผสานรวม API ใหม่ ทำให้ลูกค้า Maverick สามารถรวมข้อมูลที่รวบรวมจากโซลูชันการสำรวจแขกภายในแพลตฟอร์มประสบการณ์ผู้เยี่ยมชมได้โดยตรงภายใน CRM ระบบ Maverick จะให้ลิงก์แบบไดนามิกแก่แขกในการสื่อสารหลังการเข้าพัก ซึ่งตอนนี้มีต้นกำเนิดมาจาก Maverick เพื่อให้การสื่อสารของแขกทั้งหมดสอดคล้องกันและมาจากที่เดียวกัน

Amanda Milam ผู้จัดการฝ่ายบูรณาการของ SHR กล่าวว่า”การผสานรวม API ใหม่ระหว่าง Maverick CRM กับข้อมูลผู้เยี่ยมชม ReviewPro ของ Shiji และระบบการรายงานแสดงถึงการเพิ่มมูลค่าอย่างสูงในขอบเขตและความซับซ้อนของแพลตฟอร์ม Maverick ของเรา “ข้อมูลแบบสำรวจ ReviewPro ของ Shiji มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้าหลายรายของเราอยู่แล้ว และเป็นวิธีการที่นำไปใช้ได้จริงในการรวบรวมแบบสำรวจแขกหลังการเข้าพัก ข้อมูลเหล่านั้นจะยิ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับพวกเขาเมื่อข้อมูลนั้นดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติภายใน Maverick CRM และได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์”

การอัปเกรดฟังก์ชันการทำงานล่าสุดเป็น Maverick CRM เป็นอีกชัยชนะที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากมีเวิร์กโฟลว์ที่เป็นมาตรฐาน เทมเพลต และการรายงานที่สอดคล้องกันทำให้เข้าใจถึงตรรกะด้านลอจิสติกส์ที่ดีทั่วทั้งกระดาน รวมถึงการวัดความพึงพอใจของแขกและกระบวนการติดตามผล ด้วยลิงก์รีวิวโปรแบบไดนามิกที่สร้างโดย Maverick โปรไฟล์แขกและข้อมูลความชอบจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่เหมาะสมภายใน CRM รวมถึงการตอบแบบสำรวจของแขกผู้เข้าพักหลังจากเข้าพัก

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะผสานรวมกับ SHR และขับเคลื่อนการสื่อสารของแขกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลแขกที่ไร้รอยต่อ และเปิดใช้งานการแบ่งส่วนตามความคิดเห็นของแขก การผสานรวม API นี้แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรด้านเทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทุกคนได้อย่างไร รวมถึงแขกรับเชิญด้วย การเข้าถึงข้อมูลที่แบ่งปันของเราง่ายขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น และประสบการณ์ของแขกที่ดีขึ้นในที่สุด” Michael Kessler ซีอีโอของ Shiji’s ReviewPro กล่าว

เกี่ยวกับ ReviewPro
ReviewPro ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือ Shiji Group มอบประสบการณ์กว่าทศวรรษและการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะยังคงเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมการบริการ แพลตฟอร์มประสบการณ์แขกบนคลาวด์ของเราประกอบด้วยชื่อเสียงของโรงแรม การสำรวจแขก การจัดการกรณีและปัญหา และระบบอัตโนมัติการส่งข้อความ ReviewPro ของ Shiji เป็นเจ้าของคะแนนชื่อเสียงออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม Global Review Index™️ (GRI) ซึ่งเป็นอัลกอริธึมที่เหมาะสมตามข้อมูลการตรวจสอบที่รวบรวมจาก OTA จำนวน +175 แห่ง และไซต์ตรวจสอบใน +45 ภาษา ด้วยสถานประกอบการกว่า 60,000 แห่งใน +150 ประเทศ รีวิวPro ของ Shiji นำเสนอเทคโนโลยี การสนับสนุน และการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโรงแรมให้ดีขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.reviewpro.com
สำหรับสื่อมวลชนติดต่อ: reviewpro.press@shijigroup.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/reviewpro

เกี่ยวกับ SHR
Scepter Hospitality Resources (SHR) นำเสนอโซลูชันสำหรับโรงแรมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของแขกในแต่ละจุดติดต่อ – จากการตลาด การจอง และประสบการณ์ในสถานที่ – ขณะที่เพิ่มรายได้ในทุกย่างก้าว โรงแรมมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกพึ่งพา Windsurfer CRS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสานช่องทางของพวกเขา, Maverick CRM เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของแขกของพวกเขา หรือ Wave RMS เพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรสูงสุด SHR มีสำนักงานใหญ่ในฮูสตันและมีสำนักงานในบาร์เซโลนาและสิงคโปร์ ปรับใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งซึ่งสร้างขึ้นในเฟรมเวิร์กแบบเปิดที่เน้น API ซึ่งช่วยลดต้นทุน เวลา และงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื่อมต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมที่sh.global .

ดัลลาส รัฐเท็กซัส – UniFocus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนชั้นนำได้ประกาศเพิ่มคณะกรรมการบริษัทใหม่ด้วยการแต่งตั้งแพทริค โวลซ์และแมรี่ โจ โดลาซินสกี้ ด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสองคนที่นำความเชี่ยวชาญด้านตลาดการบริการมารวมกันมากกว่า 40 ปี UniFocus พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา เพื่อรักษาความได้เปรียบด้านนวัตกรรมในการจัดหาเครื่องมือขั้นสูงที่ตอบสนองความต้องการด้านการจัดการกำลังคนล่าสุด

“จากปัจจัยด้านตลาดทั้งภายนอกและภายใน การรักษาการจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิผล จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในกลยุทธ์สำหรับธุรกิจทั่วทั้งอุตสาหกรรม และ UniFocus ยังคงมุ่งมั่นที่จะดึงดูดผู้มีความสามารถที่จำเป็นในการระบุแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งแก้ไขความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเต็มที่” Mark Heymann ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท UniFocus กล่าว “Patrick และ Mary Jo ที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่น่าประทับใจ ยินดีต้อนรับทีมงานทั่วโลกของเรา ในขณะที่เรารักษาและขยายจุดยืนของเราในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านแรงงานชั้นนำ ซึ่งด้วยประสบการณ์ที่รวมกันของเรา ไม่มีองค์กรอื่นใดเทียบได้”

Patrick Volz ประกอบอาชีพด้านการบริการมายาวนานกว่า 25 ปี นำความเชี่ยวชาญที่มีมูลค่าสูงมามากมายหลังจากรับตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่ง ซึ่งเขาใช้ความรู้เชิงลึกด้านการเงินและการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ซึ่งรวมถึงการทำหน้าที่เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BRE Hotels and Resorts, CFO- Americas สำหรับ Hilton Worldwide, รองประธานบริหารและ CFO ของ National Restaurant Association และอาจารย์ใหญ่ของ The Blackstone Group

“ในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ UniFocus ได้เผชิญกับความท้าทายและโซลูชั่นของ UniFocus แสดงให้เห็นถึงความสามารถล่าสุดอย่างไม่ต้องสงสัยในการปรับใช้กลยุทธ์ด้านแรงงานที่ประสบความสำเร็จแม้จะมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง” Volz กล่าว “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสสร้างผลงานด้านนวัตกรรมที่น่าประทับใจของบริษัท ซึ่งทำให้ UniFocus กลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดการแรงงานที่ได้รับเลือกสำหรับธุรกิจการบริการนับไม่ถ้วนทั่วโลก”

ด้วยการเพิ่มคณะกรรมการของ Mary Jo Dolasinski ทำให้ UniFocus สามารถสนับสนุนการเป็นผู้นำตลาดโดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์แล้วหลายทศวรรษในการพัฒนาความสามารถและการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านความเป็นผู้นำด้านการบริการที่มหาวิทยาลัย DePaul ทักษะเฉพาะตัวของ Dolasinski ทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในหลายองค์กรตลอดช่วงการทำงาน ซึ่งรวมถึงเวลาที่เธอดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรองประธานฝ่ายความสามารถและการเรียนรู้สำหรับ White Lodging Services

“ในการเข้าร่วมคณะกรรมการของ UniFocus ฉันตั้งตารอที่จะได้มีส่วนร่วมในทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านกำลังคนตามความต้องการล่าสุดของอุตสาหกรรมการบริการ” Dolasinski กล่าว “โดยไม่คำนึงถึงความท้าทายใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้น UniFocus ได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการนำโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และการค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่องต่อไปจะเพิ่มโอกาสในการสัมผัสตลาดที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น – เติบโตในวงกว้าง”

เกี่ยวกับ UniFocus
UniFocus เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนที่สมบูรณ์แบบเพียงแพลตฟอร์มเดียวที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการจัดการแรงงานของอุตสาหกรรมบริการโดยพื้นฐาน แพลตฟอร์มที่ทรงพลังช่วยให้ผู้จัดการวางแผนด้วยเครื่องมือการจัดการแรงงานอัจฉริยะที่สร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ กำหนดการที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการทางธุรกิจ ความพร้อมใช้งานของพนักงาน มาตรฐานการบริการ และกฎการทำงาน พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับโมดูลเวลาและการเข้าร่วมประชุมระดับโลกที่สื่อสารกำหนดการและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนด้วยเครื่องมืออย่าง Shift Genius ที่อยู่ในแอพมือถือที่ใช้งานง่าย เมื่อกำหนดเวลาแล้ว พนักงานส่วนหน้าจะดำเนินการได้อย่างง่ายดายจากชุดเครื่องมือ Knowcross Task Management ชั้นนำของอุตสาหกรรม ที่ปรับปรุงบริการแขก การดูแลทำความสะอาด การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และข้อบกพร่อง

เมื่อลบไซโลสถานที่ทำงานแบบเดิมๆ ออกไป ผู้จัดการจะได้รับประโยชน์จากมุมมองที่สมบูรณ์ของการวิเคราะห์และ Odin ผู้ช่วยส่วนตัวที่เน้นถึงโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการควบคุมต้นทุน ในขณะเดียวกันก็คอยจับตาดูความพึงพอใจของแขกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน UniFocus เป็นผู้จัดการอาวุธที่มีเทคโนโลยีการตัดสินใจที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการบริการ ร้านอาหาร การค้าปลีก และการดูแลสุขภาพ

ตรวจสอบเราที่UniFocus.comเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านแรงงา Katanox ผู้ให้บริการที่พักเพื่อการเดินทางและแพลตฟอร์มฟินเทค ระดมทุนได้ 5.7 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มสำนักงานครอบครัวผู้ประกอบการด้านการเงิน การโรงแรม และเทคโนโลยี เพื่อยกเครื่องและกำหนดค่าการกระจาย B2B ใหม่ในด้านการบริการ กลุ่มนักลงทุนประกอบด้วย Juan Pablo Ortega ผู้ร่วมก่อตั้ง Rappi และ Yuno ผู้ร่วมก่อตั้ง fintech Dimebox และผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอคนปัจจุบันของ Founda Jan Joost Kalff และผู้ก่อตั้ง iTesso Bas Blommaart เทคโนโลยีด้านการบริการ

นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นแล้ว Katanox ยังนำ Rob Torres ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร Rob นำประสบการณ์กว่า 20 ปีและเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กว้างขวางของเขามาสู่บริษัท เขาจะทำงานร่วมกับทีมผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นพันธมิตรกับแบรนด์โรงแรมระดับโลก

“ฉันตื่นเต้นมากที่ได้ขยายความสัมพันธ์กับทีมและใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากอุตสาหกรรมการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมสำหรับการกระจาย B2B ในด้านการบริการ ทีมงาน Katanox กำลังสร้างชุดโซลูชันที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่จำเป็นสำหรับยุคการจัดจำหน่ายแบบเปิด” Rob Torres กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Katanoxกล่าว

ทีมงาน Katanox ผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการชำระเงิน การเดินทาง และเทคโนโลยีสื่อแบบเป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาอนาคตของการจัดจำหน่าย B2B ในด้านการบริการ Katanox จัดการกับตลาดการเดินทางขององค์กรมูลค่า 150,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการปรับปรุงและปรับปรุงการจัดจำหน่ายที่พักสำหรับการเดินทาง ซึ่งในอดีตเคยถูกควบคุมโดยบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA’s) Global Distribution Systems (GDS) และ bedbanks

“จากความจำเป็น เราได้เห็นความก้าวหน้าและการปรับปรุงมากมายในภาคการเดินทางซึ่งถูกกระตุ้นโดยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงเรื่องที่พัก คนกลางที่ปลอดภัยเป็นผู้ควบคุมตลาดและขัดขวางการเติบโต” Mendel Senf ผู้ร่วมก่อตั้ง Katanox กล่าว “เรากำลังนำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นมากมาสู่ตลาดโดยคืนอำนาจให้กับผู้ให้บริการที่พักโดยให้อำนาจพวกเขาในการควบคุมปลายทางของตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Katanox”

ขจัดอุปสรรค
รอบนี้ปลดล็อกการขยายตัวระหว่างประเทศและการเงินในการพัฒนาแพลตฟอร์มและการผสานรวมกับ Central Reservation Systems (CRS) ระบบการจัดการทรัพย์สิน (PMS) และผู้ให้บริการชำระเงิน (PSP)

เครือโรงแรมทั่วโลกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักอันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของ Covid ที่ช้าของการเดินทางขององค์กร และกำลังพยายามหาทางแทนที่ GDS และผู้ค้าส่งที่มีราคาแพง เนื่องจากการเชื่อมต่อและการทำสัญญาระหว่างพวกเขากับบริษัทตัวแทนการเดินทางเพื่อธุรกิจนั้นแพงเกินไป

Katanox รวบรวมที่พักสำหรับการเดินทางเพื่อให้ผู้ขายการท่องเที่ยวเช่น Travel Management Companies (TMC) สามารถรวบรวมประสบการณ์แบบ end-to-end สำหรับลูกค้าองค์กรได้ ให้การเข้าถึงข้อมูลสตรีมและความพร้อมใช้งานในการค้นหา จอง ชำระเงิน และแก้ไขการจองของพวกเขาโดยตรงได้ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้น Katanox จะแนะนำบริการทางการเงิน เช่น การตรึงราคา การเดินทางตอนนี้จ่ายทีหลัง ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับพันธมิตรทั้งสองในแพลตฟอร์ม การทำแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากฟินเทคและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการลดต้นทุนและเพิ่มนวัตกรรมผ่านการเป็นพันธมิตรโดยตรง

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับการกระจายการเดินทาง
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าของสายการบินทั่วโลก ได้สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เรียกว่า New Distribution Capability (NDC) และ Billing and Settlement Plan (BSP) ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการขายปลีกและชำระเงินผลิตภัณฑ์ของสายการบิน อีกทางหนึ่ง อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักตากอากาศให้เช่าตามหลังในด้านการจัดจำหน่ายและการชำระเงิน การระบาดใหญ่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการแจกจ่าย B2B ในการต้อนรับนั้นถูกกำหนดโดยผู้ดูแลประตู เช่น GDS และ OTA duopoly ซึ่งถูกระงับโดยโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย และปรับเงื่อนไขโดยผู้ให้บริการชำระเงินซ้ำซากจำเจ เช่น บัตรเครดิตเสมือนจริง

ทีมงาน Katanox ซึ่งมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมและการชำระเงิน มองเห็นความคล้ายคลึงกับแพลตฟอร์มโฆษณาที่เชื่อมโยงผู้โฆษณาโดยตรงกับสินค้าคงคลังของผู้เผยแพร่โฆษณาหรือผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเชื่อมต่อโลกแห่งการชำระเงินและการเงินที่กระจัดกระจาย Katanox เป็นบริษัทระยะไกลแห่งแรกในระดับโลกซึ่งมีฐานอยู่ในอัมสเตอร์ดัม และมีแผนการจ้างงานที่กว้างขวางในด้านวิศวกรรม การพัฒนาธุรกิจ และการขาย ทีมงานกระจายอยู่ทั่วโลกตั้งแต่อัมสเตอร์ดัมถึงลอนดอน ปารีส อิสตันบูล ลอสแองเจลิส และเม็กซิโกซิตี้

เกี่ยวกับ Katanox
Katanox คือการจัดจำหน่ายที่พักสำหรับการเดินทางและแพลตฟอร์ม fintech ที่รวบรวมผู้ขายด้านการเดินทางและผู้ให้บริการที่พักด้านการเดินทาง Katanox อำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายรายการที่พักและการชำระเงินสำหรับการเดินทาง แพลตฟอร์มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลดล็อกยุคโปรแกรมสำหรับการกระจาย B2B ในด้านการบริการ ทีมงานนำโดย Mendel Senf, Georgios Georgiadis, Imre Vogelezang และ Paul Beukers ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์

ALPHARETTA, GA – Agilysys, Inc. (NASDAQ: AGYS) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันและบริการซอฟต์แวร์ SaaS และการบริการภายในองค์กรชั้นนำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ว่าจ้าง Terrie O’Hanlon เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) ). ในบทบาทที่สร้างขึ้นใหม่นี้ O’Hanlon จะมุ่งเน้นไปที่การขยายสถานะในตลาดโลกของผู้นำเทคโนโลยีและผลักดันการเติบโตของรายได้ผ่านการริเริ่มทางการตลาดทั่วโลก

O’Hanlon นำประสบการณ์การตลาดระดับผู้บริหารมามากกว่า 25 ปี โดยได้กำหนดและเร่งการเติบโตให้กับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกและแบรนด์โซลูชันมากมาย ล่าสุดเธอดำรงตำแหน่ง CMO ให้กับ GreyOrange ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์และหุ่นยนต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในตลาดซัพพลายเชน ก่อนหน้านั้น เธอเคยดำรงตำแหน่ง CMO ที่ DefenseStorm ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์ม Software-as-a-Service (SaaS) ที่มอบความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางไซเบอร์สำหรับธนาคารระดับภูมิภาคและชุมชนและสหภาพเครดิต ด้วยการเป็นผู้นำของเธอ การรีเฟรชแบรนด์และเว็บไซต์ของบริษัทได้รับรางวัล 2019 PRSA Georgia Phoenix Award of Excellence อาชีพของเธอยังรวมถึงการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการตลาดระดับสูงของบริษัทที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Manhattan Associates (NASDAQ: MANH) และ CheckFree ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย Fiserv (NASDAQ: FISV) และอื่นๆ อีกมากมาย

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Terrie เข้าสู่บทบาทสำคัญนี้ที่ Agilysys” Ramesh Srinivasan ประธานและซีอีโอของ Agilysys กล่าว “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้ลงทุนอย่างมากในการปรับปรุงโซลูชันซอฟต์แวร์หลักด้านการบริการของเราให้ทันสมัย ​​และเพิ่มความสามารถและโมดูลใหม่ๆ ที่มอบข้อได้เปรียบร่วมสมัย เช่น การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ธุรกรรมแบบไม่ต้องสัมผัส การบริการตนเองของแขก และการจัดการประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว ด้วย Terrie’s เราพร้อมที่จะลงทุนในการขยายการรับรู้ถึงข้อได้เปรียบของประสบการณ์แบบ end-to-end ที่น่าสนใจที่โซลูชันของเรานำเสนอและเพื่อเปิดตัวโปรแกรมที่เน้นการเร่งการเติบโตของรายได้ทั่วโลก”ศรีนิวาสันกล่าวเสริม

O’Hanlon มีประสบการณ์มากมายในการสร้างทีมการตลาดโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาแบรนด์ การวางตำแหน่ง การตลาดโซลูชัน การตลาดองค์กร การตลาดพันธมิตร การเปิดใช้งานการขาย การสร้างความต้องการ และความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล เธอประจำอยู่ที่สำนักงาน Alpharetta, GA ของบริษัท

“ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบริการที่ Agilysys ได้ช่วยให้บริษัทสร้างชื่อเสียงที่น่ายกย่องสำหรับความเข้าใจในอุตสาหกรรมและการมุ่งเน้นลูกค้า” O’Hanlon กล่าว”ผมตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีเกียรติดังกล่าวซึ่งได้ลงทุนเพื่อสร้างสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการ : โซลูชันคลาวด์เนทีฟที่ครอบคลุมซึ่งใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อรวมพนักงานและประสบการณ์ของแขกในทรัพย์สินแบรนด์โรงแรม รีสอร์ทที่ให้บริการเต็มรูปแบบและหรูหรา คาสิโน เรือสำราญ และสถานที่อื่นๆ ที่การต้อนรับเป็นสิ่งสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาเขตขององค์กร สนามกีฬา และการดูแลสุขภาพ เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับคำประกาศและสนับสนุนการเติบโตทั่วโลกผ่านโปรแกรมที่มีนวัตกรรมพอๆ กับโซลูชันของเรา”เธอกล่าว

เกี่ยวกับ Agilysys
Agilysys ขับเคลื่อนนวัตกรรมซอฟต์แวร์การบริการมานานกว่า 40 ปี โดยนำเสนอ SaaS แบบคลาวด์และโซลูชันเทคโนโลยีที่เน้นแขกในองค์กรสำหรับการเล่นเกม โรงแรม รีสอร์ท และสายการเดินเรือ การจัดการบริการด้านอาหารขององค์กร ร้านอาหาร มหาวิทยาลัย สนามกีฬา และการดูแลสุขภาพ Agilysys นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งรวมถึง ณ จุดขาย (POS) การจัดการทรัพย์สิน (PMS) สินค้าคงคลังและการจัดซื้อ การชำระเงิน และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการการเดินทางของแขกทั้งหมด Agilysys ยังเป็นที่รู้จักในด้านบริการระดับโลกที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการลงทุนล่าสุดในการวิจัยและพัฒนา โดยได้ปรับปรุงโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมายาวนานทั้งหมดให้ทันสมัย บริษัทการบริการที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งทั่วโลกใช้โซลูชันของ Agilysys เพื่อช่วยปรับปรุงความภักดีของแขก ผลักดันการเติบโตของรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน Agilysys ดำเนินงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟิก และอินเดีย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองอัลฟาเรตตา รัฐจอร์เจีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Agilysys.com _

สมัครเว็บยิงปลา เว็บบอลชุด แทงบอลสด

สมัครเว็บยิงปลา ความจริงแล้วเจอรัลด์ผู้เล่นสล็อตที่ดึงมือจับตอนนี้กลายเป็นเนยสำหรับขนมปังของคาสิโน สล็อตแมชชีนไม่ต้องลาป่วยหรือต้องการเวลาพักร้อน และความคุ้มครองด้านสุขภาพของสล็อตแมชชีนประกอบด้วยช่างสล็อตพร้อมไขควง โอ้ และพวกเขาก็ไม่สะอื้นเมื่อคุณทำงานล่วงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ มาลองคำนวณกัน เจอราลด์ เพื่อดูว่าเหตุใดคาสิโนจึงคิดแบบที่พวกเขาทำ โดยที่คุณทำแบบตัวต่อตัว มาโนอามาโนกับเจอราลดีน นิกเกิล (ในโลกของเธอ นิกเกิลมีค่าเท่ากับห้าเซ็นต์ ไม่ใช่ห้าดอลลาร์) ผู้เล่นสล็อต

สำหรับผู้เริ่มต้น คาสิโนจะได้รับการดำเนินการมากขึ้นจาก Geraldine ที่ 500 สปินต่อชั่วโมง มากกว่า 50 มือของแบล็คแจ็คที่คุณอาจเล่นเต็มโต๊ะ ไม่ใช่แค่เพราะมือต่อชั่วโมงที่พวกเขายิ้มถึงหูเมื่อเจอราลดีนนั่งอยู่หน้าเครื่องนิกเกิล แต่ได้กลิ่นหอมของขอบบ้านที่สูงกว่ามากซึ่งสล็อตพกพาผ่านกระบอง คาสิโนจะเก็บอะไรบางอย่างไว้ประมาณ 12% ของทุกๆ เม็ดมีดที่ใส่นิกเกิลเจอราลดีน ในขณะที่รักษาคุณไว้เพียงครึ่งเดียวของ 1% ซึ่งเป็นผู้เล่นกลยุทธ์พื้นฐานที่แบล็คแจ็ค

นั่นคือคุณ ผู้เล่นกลยุทธ์พื้นฐานแบล็คแจ็คมูลค่า 5 ดอลลาร์ที่โต๊ะเต็ม เดิมพัน 250 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง โดยเฉลี่ยขาดทุน 1.25 ดอลลาร์จากนั้นมีผู้เล่นสล็อตนิกเกิลของเราชื่อเจอราลดีนซึ่งเดิมพันหนึ่งเหรียญต่อบรรทัดในเกมห้าบรรทัด – 25 เซ็นต์ต่อการหมุน – เดิมพันประมาณ 125 เหรียญต่อชั่วโมงและขาดทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เหรียญ อย่างที่คุณเห็น Gerald การกระทำที่พ่ายแพ้ของ Geraldine ทำให้คุณผิดหวัง แต่ถึงกระนั้น เธอก็ยังยินดี เพราะในที่สุดเธอก็ได้รับการชื่นชมในที่ที่คุณเล่น

Dear Mark: กลยุทธ์พื้นฐานที่สมบูรณ์แบบที่แบล็คแจ็คบอกคุณว่าต้องตี 12 ต่อสองหรือสาม แต่เมื่อคุณทำเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่นเบสที่สาม คุณจะได้รับความเศร้าโศกมากมายจากผู้เล่นคนอื่น ทำไมผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างการตีและไม่ตีในมือนี้? เน็ด เอฟ

ฉันรู้ว่าคุณรู้ และคนที่อ่านคอลัมน์นี้ส่วนใหญ่รู้ดี ถึงความแตกต่าง ดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้ เพื่อชี้แจง ผู้เล่นจำนวนมากเกินไปตำหนิผู้ประกาศข่าว (ฐานที่สาม) ที่ให้เจ้ามือได้เปรียบโดยการตีหรือยืนในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาทำ แต่การตี 12 ต่อ 2 หรือ 3 เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่โต๊ะไหน

โดยไม่พิจารณาว่าเด็คหมด โอกาสที่คุณจะไม่โดนเมื่อโดน 12 คือ 9 ÷ 13 หรือ 69.23076% เหตุใดจึงยืนอยู่บน 12 นั้นในเมื่อคุณรู้ว่าถ้าคุณตีมัน อัตราต่อรองสำคัญต่อการพัฒนามือของคุณอย่างมาก? แต่คุณรู้อยู่แล้วว่า และคุณก็รู้ด้วยว่าถ้าคุณไม่ HIT โอกาสเดียวของคุณที่จะชนะด้วย 12 คือถ้าเจ้ามือเสีย และเขามีโอกาส 69% บวกกับการทำมือเหมือนที่คุณทำ

แค่ปิดกั้นเสียงบ่นของเน็ดจากผู้เล่นที่คิดว่าคุณกำลัง “แย่งไพ่ของเจ้ามือ” คุณไม่มีหรือไม่มีอำนาจควบคุมลำดับของไพ่ในสำรับ และโดยการกดปุ่ม 12 คุณมีโอกาสได้รับไพ่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมือของเจ้ามือเท่ากับไพ่ที่มันจับได้ .

Gambling Wisdom of the Week: “ครั้งแรกที่ฉันดูแผนภูมิกลยุทธ์วิดีโอโป๊กเกอร์ ฉันคิดว่าฉันบังเอิญได้รับแผนภูมิที่เขียนเป็นภาษากรีกโดยไม่ได้ตั้งใจ” –แองเจล่า สปาร์กส์

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — กรกฎาคมบันทึกการลดลงน้อยที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับปริมาณผู้เยี่ยมชมลาสเวกัสในปี 2552

แต่ก็ยังคงลดลง โดยลดลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14 ต่อเดือน และเป็นครั้งที่ 17 ในช่วง 19 เดือนที่ผ่านมาที่นักท่องเที่ยวจำนวนน้อยลงเดินทางไปทางใต้ของเนวาดาเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

นักท่องเที่ยวมากกว่า 3.1 ล้านคนเข้าเยี่ยมชมลาสเวกัสในช่วงเดือนนั้น น้อยกว่า 3.2 ล้านคนที่มาทางตอนใต้ของเนวาดาเมื่อปีที่แล้ว 1.3% ตัวเลขที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีโดยการแสดงของ Las Vegas Convention and Visitors Authority

ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2552 ปริมาณผู้เยี่ยมชมลดลง 6 เปอร์เซ็นต์ โดย 21.3 ล้านคนมาที่ลาสเวกัสจนถึงเดือนกรกฎาคม เทียบกับ 22.7 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ผู้ที่เดินทางโดยจ่ายค่าห้องพักน้อยลงและใช้จ่ายน้อยลง การประชุมและผู้มีอำนาจกล่าว

อัตราค่าห้องพักรายวันโดยเฉลี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 86.23 ดอลลาร์ ลดลง 18.6% จาก 105.97 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2551 นอกจากนี้ รายรับจากการเล่นเกมของคลาร์กเคาน์ตี้ลดลง 10.9% ระหว่างเดือน

ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี อัตราค่าห้องพักลดลง 25.8% เมื่อเทียบกับปี 2008 ในขณะที่รายรับจากการเล่นเกมลดลง 13.1 เปอร์เซ็นต์ในเขตคลาร์กเคาน์ตี้

อัตราการเข้าพักในโรงแรมและโมเต็ลทั่วเมืองอยู่ที่ 84.2% ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับ 87.2% ในปีที่แล้ว สำหรับปีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 82.9 ลดลงร้อยละ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมลดลง 5.5 เปอร์เซ็นต์ในเดือนก.ค. แม้ว่าเมืองจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา การเข้าร่วมการประชุมลดลง 26 เปอร์เซ็นต์สำหรับปี 2552 ทั้งหมด โดยมีการประชุมและการประชุมน้อยลง 19.5% เมื่อเทียบกับช่วง 7 เดือนแรกของปี 2551

หนึ่งในตัวเลขที่เป็นบวกไม่กี่อย่างคือปริมาณการใช้รถยนต์ที่เข้ามาในลาสเวกัส จากทางหลวงสายหลักทั้งหมด จำนวนยานพาหนะเพิ่มขึ้น 6.4% ในช่วงเดือนดังกล่าว และ 2.2% ในช่วง 7 เดือนแรกของปี

พื้นที่รอบนอกของคลาร์กเคาน์ตี้ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันในเมืองลาฟลิน ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง 2.3% ในเดือนกรกฎาคม และลดลง 11.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2552 ทั้งหมด ในเมืองเมสกีต ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง 28.1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคม และลดลง 28.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2552

มอนทรีออล รัฐควิเบก — (PRESS RELEASE) — Parlay Entertainment Inc. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่นการจัดการบิงโก ได้ลงนามในฐานะพันธมิตรไวท์เลเบลของ Income Access Income Access จะจัดหาโซลูชั่นซอฟต์แวร์พันธมิตรไวท์เลเบลให้กับ Parlay สำหรับ Parlay เพื่อเปิดตัวเครือข่ายพันธมิตรของตนเองของแบรนด์บิงโก ซึ่งจะใช้ซอฟต์แวร์ของ Parlay และโซลูชันการจัดการที่เพิ่งเปิดตัวใน Alderney Parlay ยังเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน Income Access ที่งาน Budapest Affiliate Conference (BAC)

Parlay Games Limited เพิ่งเปิดตัวโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จซึ่งจะนำเสนอระบบซอฟต์แวร์ Parlay5 แบบหลายภาษาและหลายภาษา ช่วยให้ผู้ให้บริการเกมสามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันได้อย่างง่ายดายผ่านพันธมิตรเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ในเครือ นอกเหนือจากโซลูชั่นทั้งหมดแล้ว Parlay Games Services ยังนำเสนอเนื้อหาเกมที่ดีที่สุดจากพันธมิตรซอฟต์แวร์รายอื่น ๆ อีกจำนวนมาก โดยจะเพิ่มเกมเพิ่มเติมให้กับโซลูชั่น Parlay

“เราเชื่อว่าเครือข่ายของแบรนด์ Parlay จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้า Parlay” Scott White ซีอีโอของ Parlay Entertainment Inc. กล่าว “เรายังตั้งตารอความเชี่ยวชาญที่ Income Access สามารถมอบให้กับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการพันธมิตร ในอุตสาหกรรม iGaming โดยทั่วไปและประเภทธุรกิจบิงโกโดยเฉพาะ”

Nicky Senyard ซีอีโอของ Income Access กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะได้เป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดกับ Parlay ในขณะที่พวกเขาพัฒนาและขยายเครือข่ายพันธมิตร การเปิดตัวเครือข่ายพันธมิตรจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาในอุตสาหกรรม”

Income Access มอบซอฟต์แวร์ไวท์เลเบลการจัดการพันธมิตรให้กับผู้ให้บริการ iGaming หลายคนที่กำลังมองหาโปรแกรมพันธมิตรแบบสแตนด์อโลน เช่นเดียวกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ iGaming ที่ต้องการเปิดตัวเครือข่ายพันธมิตร การเข้าถึงรายได้ได้รับการยอมรับว่าเป็น “โปรแกรมพันธมิตรที่ดีที่สุด” ในงานประกาศรางวัลอุตสาหกรรมบิงโกออนไลน์ประจำปีครั้งที่ 2 ที่การประชุม Bullet Bingo ในเดือนมิถุนายน 2552

การบูรณาการของ Income Access white label ได้เริ่มขึ้นแล้ว และบริษัทในเครือได้รับเชิญให้พบกับทีม Income Access ที่ BAC เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตในการเป็นพันธมิตร Parlay พันธมิตรรายใดที่สนใจสามารถจัดการประชุมโดยส่งอีเมลไปที่ bizdev@incomeaccess.com

มอนทรีอัล รัฐควิเบก — (PRESS RELEASE) — Income Access ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดแบบพันธมิตรชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรม iGaming มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าขณะนี้พนักงานสี่คนได้รับการรับรองใน Google Adwords อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าพันธมิตร iGaming ของ Income Access สามารถ ใช้ PPC เป็นเครื่องมือในการได้มา การเข้าถึงรายได้ยังสามารถให้เมตริกโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแปลงแก่ลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์พันธมิตร Income Access

บุคคลสี่รายที่ Income Access ซึ่งขณะนี้ผ่านการรับรองจาก AdWords คือผู้จัดการในเครือ Jamie Fortunaso และ Darryl Sturgess, Income Access COO Daniel Bakerman และรองประธานอาวุโส Income Access การพัฒนาใหม่นี้มานอกเหนือจากการเปิดตัวหน่วยงาน SEM ของ Income Access เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานนี้ให้บริการค้นหาแบบทั่วไปและเสียค่าใช้จ่ายแก่บริษัทในเครือและผู้ให้บริการ รวมอยู่ในหน่วยงาน Income Access คือการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทในเครือและผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก PPC และเครื่องมือการรายงานที่จะให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคำหลักของพวกเขา

นิคกี้ เซนยาร์ด ซีอีโอของ Income Access กล่าวว่า “การเพิ่มชุดบริการของเรานี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำตลาดแก่บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเรา” “นอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ในเครือ เครือข่ายและการจัดการพันธมิตรแล้ว เรายังให้บริการ SEM ครบวงจรอีกด้วย”

ในการได้รับการรับรองจาก Google คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้: พวกเขาต้องลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมให้สำเร็จและอยู่ในสถานะที่ดี พวกเขาต้องจัดการบัญชี AdWords อย่างน้อยหนึ่งบัญชีในศูนย์ลูกค้าของฉัน (MCC) เป็นเวลา 90 วัน พวกเขาต้องสร้างและรักษาการใช้จ่ายทั้งหมดอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) สำหรับบัญชี MCC ของพวกเขาในช่วง 90 วัน พวกเขาต้องเชื่อมโยงบัญชี MCC ของตนกับบัญชีบริษัทสำหรับโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณากับ Google และสุดท้ายควรผ่านการสอบ Google Advertising Professional การเข้าถึงรายได้แนะนำให้ลูกค้าทำการทดสอบหลังจากปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว

การเข้าถึงรายได้มีหน้าโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณากับ Google และมีอยู่ที่ https://adwords.google.com/professionals/profile/org?id=015176440159063920011&hl=th_GB

ผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสในการสร้างแบรนด์และการได้มาซึ่งผ่านการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายควรติดต่อ Income Access เพื่อพัฒนากลยุทธ์ออนไลน์ WYANDOTTE COUNTY, Kansas – ตามที่รายงานโดย Kansas City Star: “ผู้แข่งขันสองคนที่แย่งชิงเพื่อสร้างคาสิโน Wyandotte County ได้ร่วมมือกันและขณะนี้กำลังสนับสนุนข้อเสนอเดียว

“ Kansas Speedway และ Penn National Gaming ได้ตกลงที่จะร่วมมือในแผนสำหรับคาสิโนที่ควบคุมโดยรัฐ, เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี Penn National เข้ามาแทนที่ บริษัท Cordish ซึ่งได้ร่วมมือกับ Speedway

“… คาสิโนจะถูกสร้างขึ้นในเทิร์นที่สองที่สปีดเวย์ โครงการ 361 ล้านดอลลาร์จะรวมโรงแรมรีสอร์ทในระยะที่สอง

“โฆษกหญิงของ Speedway Kelly Hale กล่าวว่าโครงการยังคงเหมือนเดิมโดยพื้นฐานแล้วเพียงแค่หุ้นส่วนเปลี่ยนไป…”

เบธเลเฮม รัฐเพนซิลเวเนีย ตามที่รายงานโดย The Express-Times: “แซนด์ส คาสิโน รีสอร์ท เบธเลเฮม ได้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเพื่อเพิ่มเครื่องสล็อตเพิ่มเติม ประธานกล่าวกับผู้นำธุรกิจในวันนี้

“ Robert DeSalvio จาก Sands Bethlehem กล่าวว่าผู้ให้บริการคาสิโนส่งเอกสารในวันพุธกับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐ

“DeSalvio ไม่ได้ระบุว่ามีกี่เครื่อง เว้นแต่จะบอกว่าจำนวนนั้นต่ำกว่าที่ Sands หวังว่าจะติดตั้งเพิ่มเติมอีก 2,000 เครื่อง โฆษกของคณะกรรมการควบคุมเกมกล่าวว่าเขายังไม่ได้เห็นคำร้อง

“…ประธานกล่าวว่าบริษัทหวังว่าจะมีเครื่องใหม่ทำงานโดย 22 พ.ย. คาสิโนฝั่งใต้เปิดในเดือนพฤษภาคม มีเครื่องสล็อต 3,000 ในขณะนี้…” ลอนดอน, อังกฤษ – ตามที่รายงานโดย The Express-Times: “กลุ่มเกมออนไลน์ของอังกฤษ 888 กล่าวว่า Harrah’s Entertainment ผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯ จะใช้ซอฟต์แวร์ 888 ในสหราชอาณาจักร ส่งหุ้นขึ้นสูงสุดในรอบสองเดือน

“888 กล่าวว่าหน่วย Dragonfish จะสนับสนุนการเปิดตัวของอังกฤษและการเปิดตัวแบรนด์ World Series of Poker (WSOP) และ Caesars Casino ซึ่งทั้งคู่เป็นเจ้าของโดย Harrah’s ซึ่งเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“‘… มันเป็นข้อตกลงที่น่าอัศจรรย์ถ้าตลาดสหรัฐเปิดให้เล่นเกมออนไลน์ในวันหนึ่งและเป็นข้อตกลงที่ดีแม้ว่าจะเป็นยุโรปเท่านั้น เรามีข้อตกลงขนาดใหญ่ของอเมริกาในท่อสำหรับหน่วย B2B,’ หัวหน้าผู้บริหาร Gigi Levy บอกกับรอยเตอร์ในการให้สัมภาษณ์

“รายละเอียดทางการเงินของข้อตกลงไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ Levy กล่าวว่ามันคุ้มค่า “ล้านดอลลาร์” และจะทำให้รายรับเพิ่มขึ้นในปีหน้า”ภายใต้ข้อตกลง Dragonfish จะส่ง e-payment และบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อช่วยให้แบรนด์ WSOP และ Caesars เติบโตทางออนไลน์…”มอนทรีออล รัฐควิเบก — (PRESS RELEASE) — Lawrence Powell ครองตำแหน่งแชมป์ของการแข่งขันแบ็คแกมมอนที่บริสตอล โอเพ่น 2009 CasinoRip.com เขาเอาชนะมาร์ติน บาร์ควิล รองชนะเลิศ ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม

ผู้เข้าร่วมงานที่ประสบความสำเร็จในปีนี้ ได้แก่ แชมป์โลกญี่ปุ่น ‘โมจิ’ โมจิซูกิ มาซายูกิ ที่บรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์แบ็คแกมมอน และยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ของเกม Katja Spillum Svendsen (แชมป์ยุโรป 2002 แชมป์), Philip Vischjager (แชมป์โลกปี 2549) และอดีต มิคาเอล เจนเซ่น มือ 1 ของเดนมาร์ก Michael Sorensen จากเดนมาร์กชนะการแข่งขันปลอบใจ ขณะที่ Pia Jeppesen ซึ่งเป็นชาวเดนมาร์กก็ชนะการแข่งขัน ‘โอกาสสุดท้าย’ ผู้เล่นทั้งหมด 100 คนเข้าร่วมการแข่งขันในสามเที่ยวบินที่แยกจากกัน รวมถึงผู้เล่น 39 คนจากต่างประเทศ

“มันเป็นงานที่ยอดเยี่ยม หนึ่งในงาน Bristol Open ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่เราได้เป็นเจ้าภาพ” Ian Tarr ผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์ให้ความเห็น “ด้วยชาวอังกฤษหกคนในแปดคนสุดท้าย เป็นเรื่องดีที่ทีมเหย้าทำได้ดี และขอแสดงความยินดีมากมายกับลอว์เรนซ์และมาร์ติน ซึ่งทั้งคู่เคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วและได้รับรางวัลตอบแทนสำหรับความพากเพียรของพวกเขา!”

CasinoRip.com เสนอเกมเงินจริงที่มีเอกลักษณ์หลากหลายตั้งแต่เกมคาสิโนแบบดั้งเดิมไปจนถึงเกมที่ต้องใช้ทักษะแบบตัวต่อตัว เช่น แบ็คแกมมอน และการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ชมต่างประเทศ บริษัทในเครือและผู้ดูแลเว็บที่มีปริมาณการใช้งานที่หลงใหลเกี่ยวกับแบ็คแกมมอนอาจสนใจที่จะส่งเสริม Casinorip ผ่านโปรแกรมพันธมิตรของพวกเขา

ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์การตลาดแบบพันธมิตร Income Access สมัครเว็บยิงปลา โปรแกรมพันธมิตรของ Casinorip.com นำเสนอรายงานการติดตามที่หลากหลาย การวิเคราะห์เหล่านี้ช่วยให้พันธมิตรได้รับข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำตลาดออนไลน์ของตน เครื่องมือทางการตลาดขั้นสูงและการสนับสนุนพันธมิตรโดยเฉพาะจะช่วยพันธมิตรในการสร้างรายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเป็นพันธมิตรของ Casinorip.com ติดต่อ affiliates@casinorip.com หรือเยี่ยมชม: http://affiliates.casinorip.com/registration.asp?btag=a_1201b_194c_

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ — (PRESS RELEASE) — เหล่าดารามากมายเตรียมเล่นที่ PokerStars EPT London Poker Festival ซึ่งสัญญาว่าจะเป็นงานอีเวนต์โป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นในสหราชอาณาจักร

ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่แข่งขันกัน ได้แก่ EPT London ปกป้องแชมป์เปี้ยน Michael Martin เช่นเดียวกับแชมป์โลก Peter Eastgate, อดีตแชมป์โลก Joe Hachem, Chris Moneymaker, Greg Raymer รวมถึง Dennis Phillips, Daniel Negreanu, Vanessa Rousso และ Barry Greenstein – สมาชิกทุกคนของทีม PokerStars โปร

Joe Cada, Eric Buchman และ Kevin Schaffel – ผู้เข้ารอบสุดท้าย WSOP 2009 ของ PokerStars – ก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน ทำให้ชาวยุโรปมีโอกาสได้เห็นผู้เล่น “Nvember Nine” แข่งขันกันเองเพียงหนึ่งเดือนก่อนการแข่งขัน World Series รอบชิงชนะเลิศ

ทีม PokerStars PRO Daniel Negreanu กล่าวว่า: “งาน EPT London ได้พัฒนาเป็นเทศกาลมากกว่าการหยุด EPT ทั่วไป งานหลักยังคงเป็นอัญมณีมงกุฎในลอนดอน แต่ถ้าคุณไม่ชนะ แสดงว่ามีงานอื่นๆ มากมาย ที่จะเล่นด้วย Buyins ที่หลากหลายรวมถึงกิจกรรม High Roller และเหตุการณ์ผสม 8 เกมที่ฉันโปรดปราน แม้แต่ผู้ที่ไม่ต้องการเล่นในกิจกรรมหลักก็มีบางอย่างสำหรับทุกคนในระดับต่างๆที่ซื้อในระดับที่ควรตอบสนองสูง ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งที่ไม่สูงนัก!”

ดาวเทียมสำหรับ PokerStars EPT London Poker Festival ซึ่งเริ่มในวันที่ 30 กันยายน กำลังทำงานบน PokerStars ผู้เล่นสามารถชนะการเดินทางไปยังเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรด้วยเงินเพียง $2.22 หรือ 111 FPP

มีการวางแผนทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด 16 รายการสำหรับเทศกาลนี้ รวมถึงงานหลัก 5,000 ปอนด์ อีเวนต์ EPT London £20k High Roller และการแข่งขัน European 8-Game Championship มูลค่า 2,000 ปอนด์ครั้งแรกที่เคยมีมา ตารางที่ขยายอย่างหนาแน่นได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการย้าย EPT London จาก Grosvenor Victoria Casino ไปยังบ้านใหม่ที่กว้างขวางที่โรงแรม Hilton Metropole

เทศกาลดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการแข่งขัน European Poker Championships สองสัปดาห์ที่จัดขึ้นที่ Grosvenor Victoria Casino และจะประสานชื่อเสียงของลอนดอนในฐานะเมืองหลวงโป๊กเกอร์ของยุโรปอีกครั้ง

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — ในเดือนเมษายน MGM Mirage ได้ว่าจ้าง Morgan Stanley ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนใน Wall Street เพื่อประเมินข้อเสนอการขายที่บริษัทได้รับสำหรับ MGM Grand Detroit และ Beau Rivage ในเมืองบิล็อกซี รัฐมิสซิสซิปปี

ในขณะนั้นบริษัทกำลังยุ่งอยู่กับการปรับโครงสร้างทั้งการเงินของบริษัทและการพัฒนา CityCenter มูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อไม่ให้หน่วยงานทั้งสองล้มละลายในฤดูใบไม้ผลิ บริษัทได้แก้ไขปัญหาทางการเงินในทันที และ MGM Grand Detroit และ Beau Rivage ออกจากตลาดแล้วประเภทของAlan Feldman โฆษกของ MGM Mirage กล่าวในทางเทคนิคว่าพวกเขาไม่เคยอยู่ในตลาดเลยเมื่อวันพฤหัสบดี“เป็นหนึ่งในกรณีเหล่านี้ที่คุณเป็นคนผมแตกปลาย” เฟลด์แมนกล่าว “ผู้คนแสดงความสนใจและเราจ้างบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อสำรวจข้อเสนอที่เป็นไปได้ แต่พวกเขาไม่เคยไปไหน ทั้งสองฝ่ายไม่สนใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์”

Lorenzo Creighton ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGM Grand Detroit กล่าวกับ Detroit News เมื่อวันพุธว่าในขณะที่ผู้ซื้อที่สนใจจำนวนหนึ่ง “เตะยาง” ที่คาสิโนเมื่อต้นปีนี้กิจกรรมจากผู้มีส่วนได้เสียลดลง

“ในขณะที่ทุกคาสิโนในอเมริกาขายได้ในราคาที่เหมาะสม เราไม่เคยมีผู้ซื้อรายใดมาจีบเราเลยซักพัก” Creighton กล่าว เฟลด์แมนกล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ปกติ บริษัทจะประเมินข้อเสนอเป็นการภายในเห็นได้ชัดว่า ฤดูใบไม้ผลิที่แล้วนั้นห่างไกลจากสถานการณ์การทำงานปกติของ MGM Mirage เปอร์เซ็นต์ทรัพยากรทางการเงิน กฎหมาย และองค์กรของบริษัทจำนวนมากกำลังทำงานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างใหม่

Feldman กล่าวว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าหา MGM Mirage เกี่ยวกับการซื้อ MGM Grand Detroit หรือ Beau Rivage “ด้วยการแสดงความสนใจอย่างจริงจัง” บริษัท มีภาระหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจต่อผู้ถือหุ้นในการสำรวจการขายที่อาจเกิดขึ้น

“ไม่มีการพูดคุยอย่างแข็งขัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตอบสนองหากเราได้รับการติดต่อ” เฟลด์แมนกล่าว Kahnawake Gaming Commission (KGC) ยืนยันในวันนี้ผ่านการเปิดตัวเอกสาร 11 หน้าที่การโกงเกิดขึ้นที่ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ UltimateBet และผู้ที่ชี้ประเด็นสำหรับเหตุการณ์ – อดีตแชมป์ World Series of Poker Main Event รัสแฮมิลตัน – ไม่ได้ ทำหน้าที่คนเดียว
ในการปล่อยตัว KGC ได้ตั้งชื่อบัญชีที่ใช้ในการโกงผู้เล่น UB ออกจากแบ๊งค์ของพวกเขาและระบุว่าแฮมิลตันเป็น “บุคคลที่ต้องรับผิดชอบในท้ายที่สุด” สำหรับการโกงนั้นและว่าเขามีผู้สมรู้ร่วมคิด 31 คนซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในรายงาน แต่ชื่อผู้ใช้ 117 รายที่ใช้ในการโกงถูกระบุไว้ในรายงาน

KGC เสริมว่า “ได้ให้ข้อมูลที่กว้างขวางแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงชื่อของบุคคล 31 คนที่มีความเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ กับ รัสเซลล์ แฮมิลตัน บัญชีการโกง และ/หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการโกง”

เอกสาร 11 หน้ายังรายงานว่า Tokwiro เจ้าของ UltimateBet ได้คืนเงินมากกว่า 22 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจากการโกงและจ่ายค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่ามี 23 บัญชีและ 117 ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ในการโกงและเงินส่วนใหญ่จ่ายผ่านการโอนเงินระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นบน UB

ดีน มงตูร์ ประธานของ KGC กล่าวว่า “แม้จะมีสถานการณ์ที่เลวร้ายซึ่งส่งผลให้เกิดการโกง แต่เราพอใจที่การกระทำของ (KGC) ให้ผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบ – ความสำคัญอันดับแรกของเรา” Dean Montour ประธาน KGC กล่าวในการแถลงข่าว “เรายังคงมองโลกในแง่ดีว่าประสบการณ์นี้และบทเรียนที่เรียนรู้จากมันจะส่งผลให้มาตรฐานการเล่นเกมที่สูงขึ้นสำหรับบริษัทที่ได้รับอนุญาตและควบคุมภายใน Mohawk Territory of Kahnawake และที่อื่น ๆ”

เกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา KGC ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นของ UB เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการโกงที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2547 ถึงมกราคม 2551 เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งที่สองในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีที่ทรัพย์สินของ Tokwiro ต้องตรวจสอบการเล่นที่ไม่เป็นธรรมในห้องโป๊กเกอร์ห้องใดห้องหนึ่ง เมื่อต้นปี KGC ได้ปรับ Absolute Poker ของ Tokwiro $500,000 หลังจากที่เปิดเผยผู้เล่นที่มีบัญชี “superuser” ที่สามารถมองเห็นไพ่ของฝ่ายตรงข้ามโกงได้

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อความฉบับสมบูรณ์ของรายงาน 11 หน้าที่เผยแพร่โดย KGC วันนี้ ชื่อผู้ใช้ 117 รายแสดงอยู่ในหน้า 7 ของรายงาน ลอนดอน, อังกฤษ — (PRESS RELEASE) — การจับฉลาก PKR Heads Up Grand Slam ครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแฟนโป๊กเกอร์จะได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง เนื่องจากมือโปรโป๊กเกอร์ที่มากความสามารถที่สุดในโลกบางส่วนเดินทางมาที่ลอนดอนสำหรับกิจกรรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้

ไฮไลท์ของการจับฉลาก ได้แก่ แชมป์ WSOP 2008 Peter Eastgate กับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกของเขา Vicky Coren ผู้ชนะ EPT London ในขณะที่นักแสดงที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Academy Award และ Jennifer Tilly ผู้ถือสร้อยข้อมือ WSOP จะแข่งขัน ‘The Mouth from Down Under’ Tony G.

การปะทะกันของอังกฤษทั้งหมดอยู่ในระหว่างดำเนินการเมื่อ John Tabatabai จัดการกับพลังของ Devilfish และ Luke ‘Full Flush’ Schwartz จะต้องตัดงานของเขากับ WPT Champ Yevgeniy Timoshenko แต่บางทีการผสมผสานที่น่ารับประทานมากที่สุดของทุกคนจะเห็น Tom ‘Durrrr’ Dwan ต่อสู้กับ John Duthie รองชนะเลิศ WSOP Heads Up หาก Dwan ประสบความสำเร็จ การจับคู่ในฝันอาจต้องเจอกับคู่แข่งอย่าง Luke Schwartz ในรอบรองชนะเลิศ

ในการจับคู่ของตัวละครใหญ่ Team PKR Pro James ‘james666’ Sudworth กำลังต่อสู้กับ Phil ‘The Unabomber’ Laak และผู้ชนะ APPT High Roller ที่ดุดันอย่าง Vladimir ‘Beyne’ Geshkenbein จะเผชิญหน้ากับมืออาชีพ Alex ‘Kadabra’ Keating ผู้ผ่านเข้ารอบออนไลน์ที่โชคดีสี่คนจาก PKR.com จะได้รับตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกม เนื่องจากพวกเขาถูกจับคู่กับ Antonio Esfandiari, Juha Helppi, David Williams และ Ivan Demidov ในรอบแรก สามารถรับชมการจับฉลากได้ทาง PKR.tv

กรรมการผู้จัดการ Matchroom Eddie Hearn ให้ความเห็นว่า “มีการปะทะกันที่น่าตื่นเต้นจริงๆ สำหรับรอบแรกของ PKR Heads Up Grand Slam แต่ก็น่าสนใจที่จะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่การแข่งขันพัฒนาขึ้น”

“ในครึ่งบนของการจับฉลาก ถ้าแอนเน็ตต์สามารถเอาชนะเอียน เฟรเซอร์ และจอห์น ทาบาทาไบสามารถเอาชนะเดวิลฟิชได้ พวกเขาจะได้พบกันในรอบที่สองเพื่อรีแมตช์ WSOPE ปี 2007 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะสามารถเผชิญหน้ากับ WSOP Champ Peter Eastgate ได้ใน รอบก่อนรองชนะเลิศ ขณะที่ Tony G และ Ilari ‘Ziigimund’ Sahamies สามารถเผชิญหน้ากันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ในครึ่งหลัง Phil Laak หรือ James Sudworth อาจเผชิญกับการทดสอบที่ยากลำบากในรอบที่สองกับ Ivan Demidov และ Full Flush และ Durrrr ก็อาจเช่นกัน เจอกันในรอบรองชนะเลิศ ความหมายแฝงไม่มีที่สิ้นสุด แต่แต่ละแมตช์จะเต็มไปด้วยดราม่ามากมาย”

งานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-10 ตุลาคมใน 3 Mills Studios ของลอนดอน และจะจัดแสดงบน Sky Sports ในสหราชอาณาจักรและเผยแพร่ไปยังผู้แพร่ภาพกระจายเสียงระดับนานาชาติต่างๆ หลังจากห้าสัปดาห์ของผลลัพธ์ที่ดีสำหรับ MacMillan ซึ่งทำให้เขาติดสถานะ 22,500 ดอลลาร์อย่างมั่นคง Sportsbet ถูกกล่าวหาว่าลดตัวเลือกการเดิมพันของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเดิมพันคู่และทวีคูณการแข่งอื่น ๆ หลังจากชนะเงินรางวัล $14,000 ในเวลาเพียงวันเดียวในปลายเดือนธันวาคม MacMillan รู้สึกว่าสตรีคที่ร้อนแรงของเขาอาจดำเนินต่อไปได้หากเขาได้รับอนุญาตให้เดิมพันต่อไปอย่างที่เคยเป็นมา และชี้ให้เห็นว่า Sportsbet ดูเหมือนจะยินดีที่จะอนุญาตให้เขาวางเดิมพันจนกว่าเขาจะเริ่มชนะ

Adrian Ryan โต้เถียงกรณีของ Sportsbet ในระหว่างการพิจารณาคดีในเดือนเมษายน กรณีที่เว็บไซต์ของผู้ดำเนินการระบุอย่างชัดเจนว่ามีสิทธิ์ที่จะจำกัดพฤติกรรมการเดิมพันของลูกค้า และแม้กระทั่งปฏิเสธการเดิมพันหากเห็นว่าเหมาะสม เขากล่าวต่อไปว่าศาลแพ่งและการบริหารของรัฐวิคตอเรียไม่ควรแม้แต่จะได้ยินข้อเรียกร้อง เนื่องจากใบอนุญาตที่ Sportsbet ถือครองซึ่งอนุญาตให้ดำเนินการนั้นออกโดย Northern Territory

ประธานศาลแพ่งและบริหารของรัฐวิกตอเรียปฏิเสธข้อโต้แย้งในเขตอำนาจศาลของ Ryan และสั่งให้เว็บไซต์เดิมพันกีฬาออกคำตอบอย่างเป็นทางการต่อข้อกล่าวหาที่ทำขึ้นโดย MacMillan ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม

ศาลบอกกับ MacMillan ว่าการแสดงในอดีตของเขาบนไซต์ไม่สามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตได้ ดังนั้นค่าเสียหายประมาณ 35,000 ดอลลาร์ของเขาจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่คดีดำเนินต่อไป

หากการเรียกร้องของ MacMillan ยังคงอยู่ ค่าตอบแทนของเขาจะลดลง แต่การแตกสาขาของ Sportsbet และไซต์การพนันอื่น ๆ ที่ดำเนินการในออสเตรเลียอาจเป็นไปได้ว่าลูกค้าที่ไม่พอใจทุกประเภทจะออกจากงานไม้ในขณะที่ความพยายามอย่างต่อเนื่องของ PokerStars ในการเข้าสู่ตลาดคาสิโนแอตแลนติกซิตี Rational Group US Holdings ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ ประสบความสำเร็จได้รับคำสั่งศาลที่สั่งห้ามเจ้าของโรงแรมคาสิโนแอตแลนติกคลับชั่วคราว ขายสถานที่ให้กับผู้เสนอราคารายอื่น

คำสั่งศาลชั่วคราวห้ามเจ้าของสถานที่คาสิโน Colony Capital LLC จากการขายให้กับผู้มีส่วนได้เสียรายใหม่ก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีของศาลสูงนิวเจอร์ซีย์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเจ้าของ PokerStars ยื่นคำร้องต่อศาลตามคำประกาศของ Colony Capital LLC ว่าการขายคาสิโนที่รอดำเนินการให้กับ Rational Group ถูกปิดหลังจากการอนุมัติใบอนุญาตคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ของผู้ดำเนินการเกมล่าช้าเกินกำหนดเส้นตายที่ตกลงกันไว้แต่แรก

Rational Group อ้างว่าข้อตกลงในการซื้อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความล่าช้าในการประมวลผลคำขอใบอนุญาต หากหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันว่า Colony Capital LLC ได้กระทำการโดยไม่สุจริต

การเพิ่มข้อโต้แย้งของ Rational คือความจริงที่ว่าพวกเขาเพิ่มเงินให้กับสโมสร 11 ล้านดอลลาร์เพื่อให้สถานที่ที่ดิ้นรนทางการเงินเพื่อให้ทันกับใบเรียกเก็บเงินหลังจากได้รับแจ้งจากสโมสรแอตแลนติกว่าพวกเขามีความรับผิดมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ในเงินบำนาญที่ไม่ได้รับเงินและจะเป็น บังคับล้มละลายถ้าขายไม่ทัน

นำไปสู่การยุติข้อตกลงล่าสุดโดย Colony Capital LLC บริษัทแม่ของ PokerStars ได้ติดต่อบริษัทด้านการลงทุนเกี่ยวกับการขยายเวลาในวันปิดข้อตกลงการซื้อเมื่อวันที่ 23 เมษายน และส่งข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรในวันรุ่งขึ้นเพื่อดำเนินการ ค่าชดเชยคนงานเรียกร้องค่าเสียหายจากสโมสรแอตแลนติก ซึ่งน่าจะเป็นการแสดงความปรารถนาดีโดยหวังว่าจะได้รับความโปรดปรานในการยืดเวลาออกไป เห็นได้ชัดว่าสโมสรแอตแลนติกรู้สึกว่าพวกเขามีเหตุผลที่มีเหตุผลมากกว่าถังและในวันที่ 26 เมษายนเสนอให้ขยายกำหนดเวลาออกไปเพียงสิบวันหากพวกเขาตกลงที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีก 6 ล้านดอลลาร์ในขณะที่สโมสรยังคงสิทธิ์ในการหารือเกี่ยวกับการขายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในช่วงขยายเวลาสิบวันนี้

ราวกับว่าพวกเขาไม่ได้เตะสิ่งสกปรกใส่ใบหน้าของเจ้าของ PokerStars มากพอ Colony Capital LLC ได้ติดต่อผู้ให้บริการในวันรุ่งขึ้น โดยกล่าวว่าพวกเขาต้องการยุติข้อตกลงในการซื้อ และประกาศอย่างเป็นทางการถึงการสิ้นสุดข้อตกลงในวันที่ 1 พฤษภาคม แม้กระทั่ง หลังจากที่ Rational เสนอให้จ่ายเงินเพิ่มอีก 4 ล้านเหรียญ สโมสรแอตแลนติกต้องตอบสนองต่อศาลในประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดภายในกลางเดือนพฤษภาคม Phil Ivey โปรโป๊กเกอร์ที่เก่งมากจนถูกเรียกว่า “Tiger Woods of Poker” ปรากฏตัวขึ้นในสื่อหลังจากยื่นฟ้อง 7.3 ล้านปอนด์ (12.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อสถานที่คาสิโนที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร Crockford’s Casino

สมัคร Royal Online สมัคเว็บรรอยัลออนไลน์ Royal Online Casino

สมัคร Royal Online สมัคเว็บรรอยัลออนไลน์ Royal Online Casino เกมส์ยิงปลาออนไลน์ รอยัลสล็อตออนไลน์ เล่นเสือมังกรออนไลน์ Royal Online V2 Line ไฮโลออนไลน์ แทงน้ำเต้าปูปลา Royal Online เว็บบาคาร่าออนไลน์ สมัครเว็บออนไลน์ สมัครเกมส์สล็อต

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของฟิลิปปินส์เมื่อวันศุกร์ได้ยื่นฟ้องต่อ Efraim Genuino อดีตประธานของ Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor) และอดีตเจ้าหน้าที่อีกหลายคนของหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของฟิลิปปินส์

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาว่าเป็นการโอนเงินที่ “ผิดปกติ” เป็นจำนวนเงินประมาณ 37.1 ล้าน PHP (799,740) สำหรับการฝึกอบรมนักว่ายน้ำที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2555 สื่อท้องถิ่นรายงาน

ข้อหาดังกล่าวถูกฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษในฟิลิปปินส์ อดีตผู้บริหาร Pagcor และเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นๆ ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายภายในประเทศ 2 กระทง รวมถึงพระราชบัญญัติต่อต้านการรับสินบนและการทุจริต คดีที่สามถูกฟ้องต่อนาย Genuino ในข้อหาเดียวกัน

นาย Genuino เป็นประธาน Pagcor จนถึงเดือนมิถุนายน 2010 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ตั้งข้อหาอดีตเจ้าหน้าที่ Pagcor อีกห้าคนรวมถึง: อดีตประธานาธิบดีและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Rafael Francisco; อดีตรองประธานอาวุโส เอ็ดเวิร์ดคิง; อดีตรองประธานบริหาร Rene Figueroa; อดีตรองประธานาธิบดี Ester Hernandez; และอดีตผู้ช่วยรองประธาน Valente Custodio

วิลเลียม รามิเรซ อดีตประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งฟิลิปปินส์ และอดีตประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งฟิลิปปินส์ (PASA) มาร์ค โจเซฟ ก็ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาเดียวกัน สื่อท้องถิ่นรายงาน โดยอ้างเอกสารที่ยื่นต่อศาล

ศาลพิเศษที่เรียกว่า Sandiganbayan มีเขตอำนาจศาลในคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนและการทุจริตที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงาน รวมถึงในบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุม ข้อหาดังกล่าวเกิดจากการร้องเรียนของสมาคมว่ายน้ำฟิลิปปินส์ในปี 2554

กรณีนี้เกี่ยวข้องกับการโอนเช็คจำนวนประมาณ 37.1 ล้าน PHP ให้กับ PASA ระหว่างเดือนเมษายน 2550 ถึงสิงหาคม 2552 เพื่อเป็นทุนในการฝึกอบรมนักว่ายน้ำ นอกจากนี้ยังมีการโอน PHP910,000 เพื่อชำระค่าบำรุงรักษาเทคโนโลยีที่ใช้ในโปรแกรมการฝึกอบรม

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยกองทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ Pagcor ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าว มันเสริมว่ากฎหมายกำหนดว่าควรมอบเงินให้กับคณะกรรมการการกีฬาแห่งฟิลิปปินส์ ไม่ใช่ PASA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการกีฬาแห่งฟิลิปปินส์ รายงานจากสื่อท้องถิ่น

นอกจากนี้ ตามเอกสารของศาลที่อ้างโดยสื่อท้องถิ่น ผู้ตรวจการแผ่นดินยังชี้ให้เห็นว่าสถานกีฬาที่ PASA เช่าสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมนั้นเป็นของ Mr Genuino และครอบครัวของเขา ศูนย์กีฬายังเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการฝึกนักว่ายน้ำ ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวเสริม

PhilWeb Corp ซึ่งตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์กำลังมองหาการระดมทุนอย่างน้อย 6 พันล้าน PHP (128.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ผ่านการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง ได้รับการยืนยันในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคาร

PhilWeb ในปี 2546 ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของประเทศ Philippine Amusement and Gaming Corp หรือที่รู้จักในชื่อ Pagcor เพื่อเปิดตัวเครือข่ายร้าน e-Games ในประเทศนั้น

“เฉพาะบุคคลจะส่งผลให้ PhilWeb ได้รับเงินสดและลูกหนี้อย่างน้อย 6 พันล้าน PHP ด้วยหีบสงครามนี้ บริษัทจะมีความสามารถในการดำเนินโครงการขยายธุรกิจเชิงรุก” PhilWeb กล่าวในแถลงการณ์ โดยสังเกตว่าการกำหนดราคาหุ้น 300 ล้านหุ้นจะ “ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะน้อยกว่า PHP20.00” ต่อหน่วย

มันเสริมว่าในขณะที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติหลักการของการฝึกแล้ว การกำหนดราคาและการชำระเงินจริงยังคงต้องได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการ PhilWeb หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

เครือข่ายของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 มีร้าน e-Games ที่เปิดให้บริการทั้งหมด 268 แห่งทั่วประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเทอร์มินัลเกมมากกว่า 8,800 แห่ง ก่อนหน้านี้เคยกล่าวในการแถลงข่าว

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ให้บริการเกมคาสิโนโดยเฉพาะ รวมถึงเกมยอดนิยมในรูปแบบดิจิทัล เช่น บาคาร่า แบล็คแจ็ค หรือเกมสล็อตแมชชีนต่างๆ

PhilWeb บันทึกรายรับเพิ่มขึ้น 1.8% ในปี 2558เป็น PHP1.67 พันล้านแม้ “การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการเกมรูปแบบอื่น” รวมทั้งจากคาสิโนบนบก บริษัท กล่าวในแถลงการณ์ในมีนาคม

Benito Tan Guat ประธานบริษัท Belle Corp เสียชีวิตแล้ว บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดี

เบลล์เป็นผู้ลงทุนในโครงการคาสิโน City of Dreams Manila (ในภาพ) ในฟิลิปปินส์ บริษัทให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นทรัพย์สินระยะยาว เบลล์ยังรับรู้ส่วนแบ่งในรายได้จากการดำเนินงานเกมของ City of Dreams Manila ผ่าน Premium Leisure Corp ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Belle

คุณกัตอายุ 85 ปี ตามประวัติของเขาบนเว็บไซต์เบลล์

นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งประธานและประธานของ Eastern Securities Development Corp และประธานของ Guatson International Travel and Tours

การเลือกตั้งกรรมการแทนเขาในคณะกรรมการเบลล์จะจัดขึ้นโดยกรรมการในระหว่างการประชุมประจำครั้งต่อไปของพวกเขา การยื่นฟ้องในวันพฤหัสบดีกล่าว

รายได้จากการดำเนินงานของเบลล์เพิ่มขึ้น 65%เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2558 เป็น 5.2 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ (111.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)

Juan Espinosa García เป็นผู้นำการควบคุมการเล่นเกมของสเปนตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2020 เขายังคงใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมนี้และจะใช้ความเชี่ยวชาญของเขาเพื่อช่วยบริษัทอุตสาหกรรมเกมในสหราชอาณาจักร

ฮวน เอสปิโนซา การ์เซีย
Juan Espinosa García อดีตหัวหน้าผู้ควบคุมการพนันของสเปน ตอนนี้เขาจะให้ประสบการณ์และความรู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเกมในสหราชอาณาจักร

Espinosa จะยังคงทำงานในอุตสาหกรรมเกมต่อไป แต่ไม่ใช่ในสเปน เขาเคยช่วยสภาการพนันและการเล่นเกม ของสหราชอาณาจักร (BGC) ในการมอบหมายครั้งเดียวแล้ว Espinosa จะยังคงให้บริการเกมของประเทศในด้านอื่นๆ

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2016 ถึงพฤษภาคม 2020 Juan Espinosa Garcíaได้ดูแลผู้ควบคุมการเล่นเกมของสเปนซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปสำหรับระเบียบการพนัน (DGOJ สำหรับตัวย่อภาษาสเปน) ระหว่างดำรงตำแหน่ง เขาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลายโครงการ รวมทั้งการกำหนดนโยบายหลายอย่างที่ยังคงอยู่

ก่อนที่ Espinosa จะสามารถเข้าร่วมบริษัทอิสระใดๆ หลังจากออกจาก DGOJ เขาต้องได้รับอนุญาตจากทางการสเปน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สื่อสเปนEl Boletinรายงานว่ากรมธนารักษ์และราชการของสเปนอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อดีต DGOJ คว้าประสบการณ์ระดับนานาชาติ
Espinosa มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและการเมืองที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ BGC เขาศึกษาในประเทศโดยได้รับปริญญาโทสองใบจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระและคิงส์คอลเลจแห่งลอนดอน นอกจากนี้ เขาสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกรานาดาของสเปน

ประสบการณ์ของเขาในภาคเกมมีมากกว่า DGOJ เช่นกัน Espinosa กลายเป็นที่ปรึกษาภายนอกของ Spanish Association of Digital Gaming (Jdigital) ในเดือนพฤศจิกายน 2020

ไม่ชัดเจนว่าบริการใดที่ Espinosa มอบให้กับ BGC และองค์กรไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดเมื่อถูกถามโดยCasino.org อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าเขาจะเข้าร่วมกับ Deel, Inc. ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ จ้างแรงงานทั่วโลก นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำทางกฎหมายในเรื่องนั้นในประเทศต่างๆ

มีรายงานว่า Deel มีลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเกมหลายรายรวมถึงEsports Entertainment Group , Hero Gaming และ Zelos Gaming

El Boletínกล่าวเสริมว่า Espinosa จะเข้าร่วมสำนักงานกฎหมายของฝรั่งเศส Samman Law & Corporate Affairs ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบและกิจการสาธารณะ

ตลาดพนันกีฬาของสเปนชะลอตัว
ด้วย DGOJ Espinosa ช่วยพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการโฆษณาสำหรับอุตสาหกรรมเกม ไม่นานหลังจากการจากไปของเขา มาตรการใหม่มาถึงเพื่อจำกัดสถานที่และเวลาที่ผู้ประกอบการสามารถโฆษณาได้

กฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว แต่การเลื่อนการชำระหนี้ได้เลื่อนการดำเนินการออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม ข้อแม้เพียงอย่างเดียวคือต้องทำสัญญาก่อนการอนุมัติกฎระเบียบ ใน ปี 2020

ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนของปีที่แล้ว เจ้ามือรับแทงออนไลน์สามารถโฆษณาได้ระหว่างเวลา 01:00 น. ถึง 05:00 น. เท่านั้น นอกจากนี้ โฆษณาดิจิทัลจะแสดงบนพอร์ทัลของผู้ให้บริการเท่านั้น ในขณะเดียวกัน บนโซเชียลมีเดีย บริษัทต่างๆ สามารถโฆษณาได้เฉพาะกับผู้ติดตามเท่านั้น

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง เจ้ามือรับแทงออนไลน์ได้ลดการลงทุนโฆษณาลงครึ่งหนึ่ง ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2020 ผู้ประกอบการได้ทุ่มงบ 90 ล้านยูโร (98.73 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อการโฆษณา หนึ่งปีต่อมา จำนวนเงินดังกล่าวลดลงเหลือ 46 ล้านยูโร (50.46 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามที่กระทรวงกิจการผู้บริโภคระบุ

นอกจากการโฆษณาแล้ว การสนับสนุนยังถูกจำกัดโดยกฎหมายใหม่อีกด้วย กฎหมายผู้บริโภคกำหนดขึ้นว่าทีมไม่สามารถลงนามในสัญญาสปอนเซอร์กับเจ้ามือรับแทงที่มีโฆษณาการพนันบนเสื้อยืดและอุปกรณ์ พวกเขาไม่สามารถออกโฆษณาการพนันในการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นนอกเวลาเช้าตรู่

ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้การลงทุนในสปอนเซอร์ลดลง ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมของปีที่แล้ว กลุ่มนี้ได้รับเงินเพียง 1.6 ล้านยูโร (1.75 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 งบประมาณสำหรับการสนับสนุนคือ 11.6 ล้านยูโร ($12.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้วยเหตุนี้ โดยทั่วไปแล้ว อุตสาหกรรมโฆษณาในสเปนกำลังเผชิญกับความสูญเสียมากกว่า 50 ล้านยูโร (54.85 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเวลาเพียงสี่เดือน

ผู้ใช้ William Hill คนหนึ่งได้รับโชคมหาศาลจากการเดิมพันง่ายๆ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การเดิมพันแบบสะสมง่ายๆ หรือพาร์เลย์ เข้าถึงทุกเซกเมนต์ โดยเปลี่ยน 1 ปอนด์เป็น 28,000 ปอนด์

เวสต์แฮมยูไนเต็ดเอฟซี
ผู้เล่นของสโมสรฟุตบอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดเฉลิมฉลองชัยชนะของทีมเหนือเอฟเวอร์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกมดังกล่าวช่วยให้นักพนันกีฬาในสหราชอาณาจักรเปลี่ยน 1 ปอนด์เป็น 28,000 ปอนด์

นักพนันคนหนึ่งของ William Hill ทำเงินได้มหาศาลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามรายงานของThe Sun บุคคลนิรนามเดิมพัน 1 ปอนด์ (1.31 ดอลลาร์สหรัฐ) และเปลี่ยนเป็น 28,000 ปอนด์ (36,654 ดอลลาร์สหรัฐ) นั่นทำให้เป็นหนึ่งในการเดิมพันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์

นักพนันเลือกเกมฟุตบอลเจ็ดเกมจากทั่วยุโรป โดยแต่ละเกมมีอัตราการชนะที่แตกต่างกัน จนกว่าเกมสุดท้ายจะจบลง แต่ละคนสามารถเริ่มฉลองได้ แต่มีมากกว่า 28,000 เหตุผลที่จะกระโดดด้วยความปิติยินดี

เป็นช่วงสุดสัปดาห์สำหรับลูกค้าของเราสองสามราย เนื่องจากโชคเล็กน้อยผสมกับวิจารณญาณที่ดีเห็นพวกเขาแต่ละคนตักหม้อใหญ่ ” โฆษกของวิลเลียม ฮิลล์ โทนี่ เคนนี กล่าว

บุคคลที่ไม่ปรากฏชื่ออีกรายเพิ่มการแข่งขัน 16 นัดในตั๋วพาร์เลย์ โดยเลือกเกมจากทั่วยุโรป เมื่อเป่านกหวีดสุดท้ายในเกมที่แล้วด้วยสลิป ก็ถึงเวลาฉลอง 5 ปอนด์ (6.55 ดอลลาร์สหรัฐ) กลายเป็น 25,000 ปอนด์ (32,727)

ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า การเดิมพันแบบพาร์เลย์ ในยุโรปเรียกว่า accumulators ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด วัตถุประสงค์คือการรวมตัวเลือกการเดิมพันหลายแบบ เช่น มันนี่ไลน์ของเกมต่างๆ เข้าเป็นเดิมพันเดียว หากส่วนประกอบทั้งหมดชนะ การเดิมพันจะจ่าย หากล้มเหลวเพียงครั้งเดียว การเดิมพันทั้งหมดจะแตกสลาย

เปิดเผยตำนานการเดิมพันกีฬา
มีการอภิปรายมากมายเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย เส้นแบ่งและผู้ยืนอยู่ด้านใดที่มองเห็นได้ชัดเจน

จากการศึกษาพบว่านักพนันมากกว่า 61% มองว่าการพนันกีฬาไม่มีอะไรมากไปกว่าความบันเทิง พวกเขาอยู่ในนั้นเพื่อความตื่นเต้น 51% สนุกกับมันสำหรับความท้าทาย

การเดิมพันกีฬาไม่ใช่แผนการรวยอย่างรวดเร็ว และนักพนันที่ช่ำชองรู้เรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปได้ที่จะทำให้การเดิมพันกีฬามีกำไร มันต้องพัฒนาทักษะและประสบการณ์และการรักษาระดับหัวหน้าเหมือนแทบทุกอย่าง

การศึกษาหลายชิ้นทั่วโลกแสดงให้เห็นระดับการติดการพนันที่แตกต่างกัน หรือ “ปัญหาการพนัน” อย่างไรก็ตาม ในเกือบทุกกรณี ระดับยังต่ำกว่า 5% ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า 4% ในออสเตรเลีย มีค่าน้อยกว่า 2% ในสเปน ตัวเลขนี้ต่ำกว่า 1%

การเดิมพันกีฬาเป็นพันล้าน
ตลาดการพนันทั่วโลกอาศัยการเดิมพันกีฬาเป็นอย่างมาก กลุ่มนี้รับผิดชอบประมาณ 30-40% ของอุตสาหกรรมทั้งหมดตาม Statista

อุตสาหกรรมการพนันกีฬาจะมีมูลค่ามากถึง 93 พันล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งปี นั่นคือ 34 พันล้านดอลลาร์มากกว่าที่เคยเป็นเมื่อสามปีที่แล้ว

Sands China ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในมาเก๊าของ Las Vegas Sands (NYSE:LVS) กล่าวว่าได้ดึงเงินจากปืนพกลูกโม่ไป 201 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้บริษัทเกมมีเงินทุนเพียงพอที่จะอยู่รอดได้จนถึงสิ้นปีนี้

แซนด์ส ไชน่า
แซนด์ส ไชน่า ปาริเซียง มาเก๊า ดูด้านบน สมัคร Royal Online ผู้ประกอบการใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อคงสถานะไว้ในปีนี้

เจ้าของรีสอร์ทครบวงจรห้าแห่งในศูนย์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศการยื่นแบบฟอร์ม F-4 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) Sands China ตั้งข้อสังเกตว่ายังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ 1.54 พันล้านดอลลาร์

การยื่นฟ้องเกิดขึ้นประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เห็นว่าผู้ประกอบการมาเก๊ามีการเผาไหม้เงินสดอย่างรวดเร็ว โดยชี้ไปที่ Sands China และ MGM China ว่ามีเงินทุนเพียงพอที่จะอยู่รอดได้เพียงเก้าเดือนที่อัตราการเผาไหม้ในปัจจุบัน

จากการคาดการณ์ในปัจจุบัน เราเชื่อว่าเราสามารถสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง โครงการก่อสร้างสำคัญๆ ที่กำลังดำเนินการ และตอบสนองต่อความท้าทายจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปัจจุบันเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการรายงาน” ประเทศจีนในการยื่น

มอร์แกน สแตนลีย์ ประมาณการว่าผู้รับสัมปทานในมาเก๊ากำลังเผาไหม้ 800 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส โดย SJM Holdings ผู้ดำเนินการ Grand Lisboa เสี่ยงภัยมากที่สุด ธนาคารเสริมว่า Galaxy Entertainment เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในหกรายในเขตบริหารพิเศษ (SAR) ที่ไม่จำเป็นต้องระดมทุนในระยะเวลาอันใกล้

Sands China ยังคงมองโลกในแง่ดี
การทำให้แหล่งน้ำทางการเงินกลายเป็นโคลนสำหรับผู้รับสัมปทานมาเก๊ากำลังเพิ่มภาระหนี้ เมื่อเดือนที่แล้ว Morgan Stanley กล่าวว่าผู้ประกอบการทั้ง 6 รายมีหนี้สินรวม 20 พันล้านดอลลาร์ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น 23 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเพียง 5 พันล้านดอลลาร์ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกรณี COVID-19ในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง — สองช่องทางการเดินทางหลักไปยังมาเก๊า — กำลังขยายถนนที่ยาวเพื่อการฟื้นฟูสำหรับศูนย์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก กดดันราคาหุ้นที่ตกต่ำเป็นเวลานานในกระบวนการ

แม้จะมีลมกระโชกแรง Sands China ยังคงรั้นในมาเก๊า ไม่มีทางเลือกมากนัก เนื่องจาก SAR เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทแบบบูรณาการ 5 แห่งจากทั้งหมด 6 แห่ง อีกแห่งคือ Marina Bay Sands ในสิงคโปร์

“เราเชื่อว่าการมาเยือน [ไปยังมาเก๊า] จะกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดและจะยังคงประสบกับการเติบโตในระยะยาวที่มีความหมาย” บริษัทกล่าวในการยื่นคำร้องต่อ SEC”

Outlook ระยะใกล้
ความอดทนเป็นศูนย์ของจีนเกี่ยวกับ coronavirus เป็นแรงดึงดูดที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวและเป็นอุปสรรคที่เห็นได้ชัดสำหรับความพยายามในการฟื้นฟูของมาเก๊า

เมื่อเดือนที่แล้ว การทดสอบเชิงลบเพื่อเข้าสู่อาณัติของคาสิโนถูกยกเลิก แต่ข้อกำหนดของหน้ากากยังคงอยู่ เช่นเดียวกับการจำกัดจำนวนผู้เล่นที่เกมบนโต๊ะและข้อกำหนดด้านระยะห่างสำหรับการเล่นสล็อต

“ขณะนี้ฝ่ายบริหารไม่สามารถระบุได้ว่ามาตรการที่เหลือจะผ่อนคลายหรือไม่มีความจำเป็น” แซนด์สกล่าว

วิชิตาชายชาวกาญจน์ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าหลังจากการยิงสองครั้งที่เกมลูกเต๋าที่ผิดกฎหมายได้รับการปล่อยตัวและข้อกล่าวหาของเขาลดลงThe Wichita Eagleรายงาน

เจอร์มอล แคมป์เบลล์
เจอร์มอล แคมป์เบลล์เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมดีแอนเดร ฟรีแมน ซีเนียร์ แต่ข้อกล่าวหาการฆาตกรรมถูกละทิ้ง อัยการยืนยันแล้ว

เจอร์มัล แคมป์เบลล์ สมาชิกแก๊งที่มีชื่อเสียง (NHC) ถูกคุมขังด้วยเงิน 1 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่เขาจะปล่อยตัวโดยไม่คาดคิดเมื่อเดือนที่แล้ว ตามคำฟ้องของศาล

ในตอนเย็นของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แคมป์เบลล์วัย 40 ปีกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ กับ Deandre Freeman Sr วัย 47 ปี ช่างตัดผม และชายอีกสามคนที่บ้านในเขตชานเมืองวิชิตาตะวันออกเฉียงเหนือ

แคมป์เบลล์ล้มละลายในเกมโดยเสียเงินมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ตามรายงานการจับกุม เมื่อเขาขอให้ฟรีแมน “จ่ายเงินให้เขา” การโต้เถียงก็เกิดขึ้น ฟรีแมนถูกยิง 12 ครั้ง และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตำรวจยังพบเหยื่อที่ไม่ระบุชื่ออยู่บนโซฟาโดยมีบาดแผลกระสุนปืนที่คอของเขา เขารอดชีวิตมาได้

แคมป์เบลล์ขึ้นเครื่องหลังการยิง แต่เปลี่ยนตัวเองในอีกหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่ 21 กรกฎาคม

หลักฐานใหม่
โฆษกสำนักงานอัยการเขต Sedgwick County ยืนยันกับEagleว่าผู้ต้องสงสัยได้รับการปล่อยตัวแล้ว และการสอบสวนยังดำเนินอยู่ ข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกยกเลิกโดยไม่มีอคติ ซึ่งหมายความว่าสามารถฟื้นคืนชีพได้ในภายหลัง

เดวิด มิลเลอร์ ทนายความของแคมป์เบลล์ กล่าวว่าหลักฐานที่จำเลยพบกระตุ้นให้อัยการเพิกถอนข้อกล่าวหา

ฉันต้องให้ความสำคัญกับสำนักงานของ DA ในการดูหลักฐานที่เราค้นพบ”มิลเลอร์กล่าว เขาเสริมว่าลูกค้าของเขา”บริสุทธิ์อย่างแท้จริงในคดีที่เขาถูกตั้งข้อหา”

เขาปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติของหลักฐานใหม่

แผ่นแร็พยาว
แคมป์เบลล์ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองล่วงหน้า แบตเตอรีกำเริบ อาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในครอบครองอาวุธ และการพนันที่ผิดกฎหมาย

เขามีแร็พยาวๆ ที่มีความรุนแรงในครอบครัว การลอบวางเพลิง และการครอบครองอาวุธที่ผิดกฎหมาย หลังจากถูกตัดสินลงโทษในปี 2552 ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมสมาชิกแก๊งที่เป็นคู่แข่งกัน การฉ้อโกง และการสมรู้ร่วมคิด เขายังใช้เวลาอยู่ในคุกด้วย ในกรณีนั้นอัยการอ้างว่าแคมป์เบลล์เป็นสมาชิก NHC

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม เขาถูกกล่าวหาว่าทำร้ายหลานชายของ Freeman ในเรือนจำ Sedgwick County สำนักงานนายอำเภออ้างว่าแคมป์เบลล์เข้าไปในห้องขังของชายคนนั้นและฟันเขาด้วยก้านเจ็ดครั้ง

น่าเศร้าที่ Deandre Freeman Jr ลูกชายของ Freeman ก็ถูกฆาตกรรมเช่นกันในเดือนกันยายน 2013 ซึ่งเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากแก๊งค์ อันโตนิโอ เบลล์ นักฆ่าที่ถูกกล่าวหาของเขา เสียชีวิตในคุกก่อนที่เขาจะถูกพิจารณาคดี การเสียชีวิตของเบลล์เป็นผลมาจากอาการป่วยและเชื่อว่าไม่น่าสงสัย

Light & Wonder (NASDAQ:SGMS) ได้เสร็จสิ้นการขายหน่วยลอตเตอรี SG ที่ประกาศก่อนหน้านี้ ทำให้บริษัทเกมเดินหน้าเพื่อลดภาระหนี้

แสงสว่างและความมหัศจรรย์
Light & Wonder เดิมชื่อ Scientific Games สำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส บริษัทกำลังลดหนี้ลง 5 พันล้านดอลลาร์

Light & Wonder ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Scientific Games เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้ประกาศขายหน่วยลอตเตอรีให้กับ Brookfield Business Partners LP (NYSE:BBU) มูลค่าสูงถึง 6.05 พันล้านดอลลาร์ ในแถลงการณ์ ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนในลาสเวกัสกล่าวว่าบริษัททำเงินได้ 5.8 พันล้านดอลลาร์จากการทำธุรกรรม ซึ่งหมายความว่าเคลียร์ได้ 5 พันล้านดอลลาร์หลังหักภาษี

บริษัท วางแผนที่จะใช้เงินสุทธิจากการขายธุรกิจลอตเตอรีเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ประมาณ 5.0 พันล้านดอลลาร์โดยการลดและรีไฟแนนซ์เงินกู้ SGI Term Loan B-5 และชำระยอดคงค้างบางส่วน”กล่าวในแถลงการณ์ .

บริษัทรายงานหนี้จำนวน 8.8 พันล้านดอลลาร์ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งบ่งชี้ว่าการขายลอตเตอรีเป็นส่วนสำคัญของความพยายามในการลดภาระหนี้ดังกล่าว

จังหวะเวลาที่ดีสำหรับแสงและสงสัยในการลดหนี้
เมื่อเร็วๆ นี้ Federal Reserve ได้เปิดเผยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกถึงเจ็ดครั้งในปีนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Light & Wonder ในการลดหนี้สิน

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีคะแนนขยะ Light & Wonder เหมาะกับใบเรียกเก็บเงินนั้น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก Fitch Ratingsบริษัทถูกแท็กด้วยเครื่องหมาย “BB” เลเวอเรจที่ลดลงทำให้ผู้ออกบัตรสามารถอัพเกรดได้ และบริษัทเกมมีศักยภาพดังกล่าวด้วยภาระหนี้ที่ลดลง 5 พันล้านดอลลาร์

หากธุรกรรมลอตเตอรีเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปี 2564 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิของ Light & Wonder จะอยู่ที่ 3.9 เท่า เมื่อเทียบกับตัวเลขจริงที่ 6.2 เท่า

“บริษัทคาดว่าจะบรรลุอัตราส่วนหนี้สินสุทธิภายในช่วงเป้าหมาย 2.5x ถึง 3.5x หลังจากเสร็จสิ้นการขายธุรกิจการพนันกีฬาที่ประกาศก่อนหน้านี้ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2022” มันกล่าวในแถลงการณ์

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทกล่าวว่าได้ขายหน่วยเดิมพันกีฬา OpenBetให้กับ Endeavour Group Holdings, Inc. (NYSE:EDR) Endeavour เป็นบริษัทแม่ของ Ultimate Fighting Championship (UFC) และการขายเป็นเงินสดและทุนมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์

แบ่งปันแผนการซื้อคืน
เมื่อเร็วๆ นี้ Light & Wonder ได้ประกาศแผนการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์เป็นเวลาสามปี โดยเข้าร่วมกับบริษัทเกมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการไล่ตามเส้นทางของรางวัลสำหรับผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่การประกาศดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งสะท้อนถึงงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้น ลักษณะรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และมูลค่าในหุ้นของบริษัท”บริษัทกล่าว

Light & Wonder กล่าวเสริมว่าลำดับความสำคัญของการปรับใช้เงินทุนคือการซื้อคืน การลดหนี้ และการลงทุนภายใน นั่นบ่งชี้ว่าจะไม่ดำเนินการควบรวมกิจการเว้นแต่การทำข้อตกลงดูเหมือนจะเป็นการใช้เงินสดได้ดีกว่าวิธีการดังกล่าว

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่แล้วเกมวิทยาศาสตร์เสนอพรีเมี่ยม 11%เพื่อรับ 19% ของ SciPlay ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเพื่อเพิ่มการเปิดรับดิจิทัล อย่างไรก็ตาม มันยกเลิกข้อเสนอนั้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

การพนันกีฬาของจอร์เจียและการพนันคาสิโนจะยังคงถูกห้ามในรัฐนี้อย่างน้อยอีกหนึ่งปี นั่นคือคำตัดสินหลังจากที่สมัชชาใหญ่ได้สรุปการประชุมสภานิติบัญญัติปี 2022 เมื่อวานนี้

จอร์เจียการพนันกีฬาคาสิโนการพนัน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจอร์เจียโยนกระดาษเป็นฝอยเพื่อแสดงการสิ้นสุดของการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี 2022 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติเลื่อนออกไปในปีนี้ การเดิมพันกีฬาของจอร์เจียและมาตรการการเล่นเกมจะต้องรออย่างน้อยอีกหนึ่งปีเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านสองมาตรการเพื่อยุติการห้ามเล่นการพนันส่วนใหญ่ในจอร์เจียเป็นเวลานาน นอกเหนือจากลอตเตอรีจอร์เจียแล้ว รัฐไม่มีคาสิโนเชิงพาณิชย์และคาสิโนของชนเผ่า การพนันกีฬา การเดิมพันแบบ pari-mutuel และ iGaming

ตัวแทนของรัฐ Ron Stephens (R-Savannah) เชื่อว่าจอร์เจียควรยกเลิกจุดยืนต่อต้านการเล่นเกม เขาหวังว่ารัฐจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางการเงินจากการควบคุมการพนันกีฬา และอาจเป็นคาสิโนที่เต็มเปี่ยมด้วยเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะ แต่เพื่อนร่วมงานของพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกไม่เหมือนเดิม

ฝ่ายนิติบัญญัติพับมาตรการการเล่นเกม
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแห่งสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนมติวุฒิสภาที่ 135 และร่างกฎหมายวุฒิสภา 142 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ความละเอียดพยายามที่จะถามผู้อยู่อาศัยว่าพวกเขาสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของจอร์เจียเพื่ออนุญาต “การพนันกีฬาและการพนันและการพนันรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่” SB142 ขึ้นอยู่กับความละเอียด เนื่องจากจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการการเดิมพันกีฬาของจอร์เจียเพื่อควบคุมการเดิมพันดังกล่าว หากชาวจอร์เจียลงนามในมติดังกล่าว

แต่อนิจจา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่ให้พรแก่ญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคำถามจะไม่ส่งถึงการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน เมื่อมีการเลื่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งจอร์เจียในปีนี้ การเคลื่อนไหวการเล่นเกมจึงถูกระงับ

สตีเฟนส์พยายามที่จะเอาชนะพรรครีพับลิกันเพื่อนของเขาโดยเน้นว่ากฎเกณฑ์การเล่นเกมจะมีเพียงปกป้องผู้บริโภคเป็นหลักและนำไปสู่รายได้ภาษีใหม่สำหรับรัฐ นักการเมืองของรัฐมาช้านานกล่าวว่าการพนันกีฬาและการพนันรูปแบบอื่น ๆ ได้เกิดขึ้นแล้วในจอร์เจียผ่านช่องทางนอกชายฝั่งและไม่ได้รับการควบคุม

“[การพนัน] อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ มันเป็นแอพ แต่เงินกำลังจะไปต่างประเทศ” สตีเฟนส์เน้น ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกล่าวว่าใบเรียกเก็บเงินการเล่นเกมของเขาเป็นเพียงมาตรการในการควบคุมและเก็บภาษีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรัฐ

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของสตีเฟนส์ไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขามากพอที่จะนำไปสู่การลงคะแนนเสียงในมติดังกล่าว

ฝ่ายค้านยังคงอยู่
ผู้ร่างกฎหมายของรัฐในบ้านได้ปฏิเสธการสนับสนุนของคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเล่นเกมอย่างรวดเร็ว

“นี่ไม่ใช่สิ่งที่รัฐจอร์เจียต้องการให้มีการอนุมัติ” ตัวแทน Randy Nix (R-LaGrange) กล่าว “เราเป็นรัฐอันดับหนึ่งในการทำธุรกิจ เราไม่ต้องการสิ่งนี้ นี่คือสิ่งที่ผู้คนทำซึ่งหมดหวังและสภาพนี้ก็ทำได้ดีมาก”

จีนน์ ซีเวอร์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองผู้ว่าการพรรครีพับลิกันเห็นด้วย

การพนันจะทำลายรัฐของเราและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง”ซีเวอร์กล่าว “คุณเคยเห็นสิ่งที่ทำกับนิวเจอร์ซีย์แล้ว ฉันไม่อยากเห็นจอร์เจียกลายเป็นเมืองชิคาโกแห่งใหม่”

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ชิคาโกจะกลายเป็นตลาดเกมหลักที่มีรีสอร์ทแบบบูรณาการใจกลางเมืองใน Windy City รวมทั้งคาสิโนระดับภูมิภาคที่มีขนาดเล็กกว่าห้าแห่งในเขตชานเมืองชิคาโกของ Waukegan, Rockford, South Suburbs, Williamson County และ Danville

จอร์เจียเป็นหนึ่งในสี่รัฐเท่านั้นที่ไม่มีคาสิโนเชิงพาณิชย์หรือคาสิโนชนเผ่า การพนัน pari-mutuel การเล่นเกมในสนามแข่ง การเล่นเกมออนไลน์ หรือการพนันกีฬา เฉพาะฮาวาย ยูทาห์ และเวอร์มอนต์เท่านั้นที่สามารถอ้างสิทธิ์ได้

ผู้เล่นลอตเตอรีเวอร์จิเนียโชคดีที่สุดเมื่อเธอโดนแจ็กพอต Cash 5 จำนวน 110,000 ดอลลาร์ในช่วงการออกรางวัล 24 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม เธอต้องการโชคมากกว่านี้ เพื่อที่จะหาตั๋วนำโชค

เวอร์จิเนีย ลอตเตอรี ตั๋ว เงินสด 5
Mary Elliott ถ่ายรูปกับเช็คมูลค่า 110,000 ดอลลาร์จากลอตเตอรีเวอร์จิเนีย เอลเลียตเกือบทิ้งตั๋ว Cash 5 ที่ชนะของเธอ แต่รู้ว่าเธอถูกรางวัลใหญ่ก่อนวันทิ้งขยะ

Mary Elliott จาก Buckingham County, Virginia ซื้อตั๋ว Cash 5 สำหรับการออกรางวัลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เกม Cash 5 มีขึ้นเจ็ดคืนต่อสัปดาห์ เวลา 23.00 น. ET ตั๋วมีราคาเพียงเหรียญเดียว แต่มาพร้อมกับตัวเลือก EZ Match ในราคา $1

เอลเลียตเล่นด้วยเงิน 2 เหรียญ และเมื่อตัวเลขห้าหมายเลขของเธอพุ่งเข้าใส่ — 6-13-18-21-25 — สลากของเธอมีมูลค่า $110,000 ซึ่งเป็นแจ็กพอตต่อเนื่องในขณะนั้น

โชคไม่ดีสำหรับเอลเลียต เธอตระหนักได้เมื่อมองย้อนกลับไปว่าเธอได้โยนตั๋ว Cash 5 ลงในถังขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอเพิ่งรู้ว่าเธอชนะเพราะเลขห้าตัวที่เธอเลือกเป็นวันเกิดที่สำคัญ

เมื่อฉันเห็นว่าฉันถูกรางวัล ฉันก็หยุดสั่นเพื่อช่วยชีวิตฉันไม่ได้”เอลเลียตบอกกับเวอร์จิเนียลอตเตอรี

เอลเลียตกล่าวว่าเธอรีบค้นหาถังขยะของเธอและค้นหากระดาษแผ่นเล็กๆ มูลค่า 110,000 ดอลลาร์ หลังจากช่วงเวลาที่วิตกกังวลอยู่ครู่หนึ่ง เธอก็พบตั๋ว

เวอร์จิเนียอนุญาตให้ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีที่ชนะรางวัล $10 ล้านหรือมากกว่านั้นไม่ต้องเปิดเผยตัวตน แต่ผู้ได้รับรางวัลที่น้อยกว่า เช่น เอลเลียต จะต้องอยู่ในบันทึกสาธารณะ

ตั๋วไม่เรียบร้อย
แม้หลังจากเอลเลียตพบตั๋วเงินสด 5 ของเธอ เธอก็ไม่แน่ใจว่าลอตเตอรีเวอร์จิเนียจะยอมรับหรือไม่ เธอบอกว่าใบเสร็จมีรอยเปื้อนกาแฟที่ทำให้ไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ร้านลอตเตอรีท้องถิ่นไม่สามารถตรวจสอบตั๋วได้ เอลเลียตไปที่โซนรางวัลลอตเตอรีเวอร์จิเนียในเฮนริโก เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีสามารถยืนยันความถูกต้องของสลากและมอบรางวัลแจ็กพอต 110,000 ดอลลาร์ให้เธอ

อัตราต่อรองของการจับคู่ทั้งห้าตัวเลขคือ 1 ใน 749,398 ส่วนประกอบ EZ Match ช่วยให้ผู้เล่นได้รับรางวัลแยกต่างหากสูงถึง $500 เอลเลียตไม่ตรงกับหมายเลข EZ Match ใดๆ

ขยะสู่ความร่ำรวย
ด้วยสลากลอตเตอรี่มักจะมีขนาดไม่เกินเศษกระดาษ ความผิดพลาดเกือบ 110,000 ดอลลาร์ของเอลเลียตจึงไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป ตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ผู้หญิงในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ทิ้งตั๋วที่ชนะรางวัลมูลค่า 1 ล้านเหรียญไป

ตามที่Casino.orgรายงาน Lea Rose Fiega ส่งเสมียนที่ร้านสะดวกซื้อ Lucky Stop ใน Southwick ขูดขีด $30 Diamond Millions ของเธอหลังจากที่เธอคิดว่ามันเป็นผู้แพ้ เสมียนวางตั๋วไว้ในถังขยะหลังเคาน์เตอร์

ต่อมา เจ้าของ Lucky Stop — Abhi Shah — ได้เจอตั๋วและรู้ได้ทันทีว่าเป็นผู้ชนะ หลังจากพบว่ามีมูลค่า 1 ล้านเหรียญ เจ้าของกล่าวว่าเขามีภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางศีลธรรม

“จิตวิญญาณภายในของฉันบอกฉันว่า ‘นั่นไม่ถูกต้อง คุณรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใคร คุณควรคืนตั๋วนั้นให้กับพวกเขา’ และนั่นคือสิ่งที่ฉันทำ”ชาห์บอกกับเดอะวอชิงตันโพสต์

เขาบอกว่าเขามาถึงบทสรุปที่ถูกต้องแล้วและติดตาม Fiega ชาห์จะไม่ไปมือเปล่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากลอตเตอรีแมสซาชูเซตส์ชดเชยร้าน 10,000 ดอลลาร์สำหรับการขายสลากที่ชนะ

รถบ้านวิ่งชนผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวันอังคารหลังจากที่เธอตกจากรถที่กำลังเคลื่อนที่ขณะที่อยู่ในที่จอดรถใกล้ลาสเวกัสสตริป ตำรวจเปิดเผย ผู้หญิงถูกประกาศว่าเสียชีวิตโดย EMT ที่จุดเกิดเหตุ

สำนักงานใหญ่กรมตำรวจนครลาสเวกัส
สำนักงานใหญ่ของกรมตำรวจนครลาสเวกัสตามภาพด้านบน เจ้าหน้าที่ LVMPD กำลังสืบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงในวันอังคารซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ Strip ผู้หญิงคนหนึ่งตกจากรถบ้านและถูกยางวิ่งทับ ตำรวจกล่าว

ในขั้นต้น เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังถือครองด้านผู้โดยสารของ Ford E-350 Jamboree ขณะที่ขับไปทางทิศตะวันออกสถานีโทรทัศน์KSNV รายงาน

คนขับเริ่มเลี้ยวขวา จากนั้นหญิงสาวเสียการยึดเกาะและล้มลงบนทางเท้า ล้อหลังของรถวิ่งทับเธอ ตามรายงานของLas Vegas Review-Journal

ตำรวจเมโทรตอบเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. EMTs ไม่สามารถชุบชีวิตผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บได้

รายละเอียดที่ไม่สามารถอธิบายได้
ไม่มีการระบุคนขับและผู้หญิงที่เสียชีวิตในรายงานของตำรวจเบื้องต้น ตำรวจไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ของพวกเขา ทางการไม่ได้บอกว่าเหตุใดผู้หญิงคนนั้นจึงจับจ้องไปที่ด้านนอกของรถบ้านในลานจอดรถ

คนขับรถบ้านยังคงอยู่ที่จุดเกิดเหตุหลังเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่รถยนต์รายนี้ยังร่วมมือกับตำรวจเมโทรขณะสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ตำรวจกล่าว

ล็อตตั้งอยู่ที่ 3051 Highland Drive ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Filterworks ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเครื่องกรองอากาศ ห่างจาก Treasure Island Casino ประมาณ 1 ไมล์

อุบัติเหตุครั้งก่อนริมถนน
ในอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 2 มีนาคม คนเดินเท้าอายุ 36 ปีถูกรถเอสยูวีพุ่งชนบนถนนสตริป อ้างจากตำรวจ เขาอยู่ในอาการวิกฤตที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ ตำรวจกล่าวเสริม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับทางแยกของ South Las Vegas Boulevard และ West Reno Avenue, Review-Journalรายงาน เว็บไซต์อยู่ใกล้กับ Luxor Hotel & Casino ส่วนหนึ่งของช่องทางเดินรถทางเหนือถูกปิดไม่ให้การจราจรติดขัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงระหว่างอ่าวมัณฑะเลย์และแหล่ง เล่นเกม ทรอปิคานาลาสเวกัสตามรายงานของKLASสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตำรวจทางหลวงเนวาดาถูกรถชนโดยผู้ต้องสงสัยหลบหนีที่ทางหลวงอินเตอร์สเตต 15 ใกล้กับสตริป Trooper Micah Mayอายุ 46 ปี อยู่ในอาการวิกฤตที่ University Medical Center และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผู้ต้องสงสัยซึ่งระบุชื่อคือดักลาส ไคลบอร์น วัย 60 ปี ถูกยิงเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่บนทางหลวง รายงานเบื้องต้นระบุว่าเขาเอื้อมมือไปหาปืนของเมย์เมื่อทหารคนอื่นเปิดฉากยิง

เมย์อยู่นอกรถสายตรวจ วางไม้หยุดเพื่อหยุดรถที่กำลังเร่ง ออกแบบมาเพื่อเจาะยาง ทำให้รถต้องจอด