สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครรอยัลออนไลน์ อสังหาริมทรัพย์ของเรา

สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครรอยัลออนไลน์ นี้แล้วคำแนะนำยังอยู่บนสมมติฐานต่อไปนี้ค่าใช้จ่ายขององค์กรซึ่งสุทธิจากการปันส่วนให้กับ 97.0 ล้านดอลลาร์โดยจะเกิดขึ้น 25.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสทีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 419.5 ล้านดอลลาร์กับ 106.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม
การชำระเงินค่าเช่า (ซึ่งยังคงหักลดหย่อนภาษีได้อย่างสมบูรณ์) ให้กับเจ้าของบ้าน REIT ของเราภายใต้สัญญาเช่าสุทธิ 3 เท่าของเราที่ 869.1 ล้าน

ดอลลาร์และ 222.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าบันไดเลื่อนที่คาดการณ์ไว้จำนวน 0.9 ล้านดอลลาร์ภายใต้สัญญาเช่าหลักของ Penn triple net กับ GLPI ไม่มีบันไดเลื่อนภายใต้สัญญาเช่าหลัก Pinnacle triple net กับ GLPI และไม่มีบันไดเลื่อนภายใต้สัญญาเช่า Meadows
การบำรุงรักษารายจ่ายฝ่ายทุน 188.4 ล้านดอลลาร์กับ 65.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนของโครงการสำหรับ Hollywood Yoจำนวน

15.0 ล้านดอลลาร์กับ 4.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนของโครงการสำหรับ Hollywood Morgantown จำนวน 21.5 ล้านดอลลาร์โดยมีมูลค่า 5.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่อกเบี้ยเงินสดสำหรับหนี้ดั้งเดิม 124.6 ล้านดอลลาร์กับ 38.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม

ดอกเบี้ยจ่าย 536.2 ล้านดอลลาร์กับ 134.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามรวมดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสัญญาเช่าการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญเช่าหลักของค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิสามเท่าของเรากับผู้ให้เช่า REIT ของเราจำนวน 368.4 ล้านดอลลาร์กับ 96.8 ล้านดอลลาร์ใน

ไตรมาสที่สภาษี สมัครเว็บบอล SBOBET งินสด 21.5 ล้านดอลลาร์กับ 11.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ส่วนแบ่งของรายการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เช่นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)

ที่เกี่ยวข้องกับ Kansas JV ของเราที่ 3.7 ล้านดอลลาร์โดยมี 0.9 ล้านดอลลาร์ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ประมาณการค่าใช้จ่ายชดเชยหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด 13.7 ล้านดอลลาร์กับ 3.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สLIBOR ขึ้นอยู่กับเส้นอัตราผลตอบแทนไปข้างหนจำนวนหุ้นปรับลดประมาณ 117.7 ล้าน แจะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในกฎหมายที่บังคับใช้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเหตุการณ์โลกสภาพอากาศแนวโน้มของผู้บริโภคล่าสุดภาวะเศรษฐกิจราคา

น้ำมันสภาพการแข่งขัน (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น) หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลของ บริษัท การดำเนินงาตารางคำแนะนำด้านล่างประกอบด้วยผลการเปรียบเทียบจริงในช่วงก่อนหน้สำหรับสามเดืสิ้นสุด / สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายสำหรับทั้งสิ้นสุด / สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวา(เป็นล้านยกเว้นข้อมูลต่อหุ้นยังไม่ได้ตรวจสอคำแนะนำ20สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2019 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 รวมค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสัญญาเช่าดำเนินงานของ Master Leases (ที่ดินส่วนใหญ่), Meadows Lease, Margaritaville Lease และ

Greektown Leaสำหรับคำอธิบายของรายการเหล่านี้โปรดดูส่วน “มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่ามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2019 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 รวมถึงการชำระเงินให้กับ GLPI ที่เกี่ยวข้องกับ Master Leases และ Meadows Lease ของ บริษัท ตลอดจนการชำระ

เงินให้กับ VICI ที่เกี่ยวข้องกับ Margaritaville Lease และ Greektown LeaPENN NATIONAL GAMING, INC. แลSUBSIDIARIES ข้อมูลกลุ่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 บริษัท ได้ทำการแก้ไขส่วนงานที่รายงานได้ตามความสมบูรณ์ของการเข้าซื้อกิจการของ Pinnacle เพื่อรักษาความสอดคล้อง

กับโครงสร้างองค์กรภายใน นอกเหนือจากการเพิ่มคุณสมบัติใหม่แล้วการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการแบ่งส่วนทางใต้ / ตะวันตกออกเป็นสองส่วนที่รายงานแยกกัน สามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2018 ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ แต่ไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงาน

ก่อนการเข้าซื้อกิจการของ PinnaclePenn National Gaming รายงานรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่สอง 198.4 ล้านดอลลาร์รายได้สุทธิ 51.4 ล้านดอลลาร์ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้ว 406.5 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังการชำระเงินค่าเช่า 191.6 ล้านดอลลา- เพิ่มคำแนะนำตลอด

ปี 2019 และเพิ่มการทำงานร่วมกันของ Pinnacle Cost ที่คาดว่าจะเป็น 120 ล้านดอลลาร์ – ให้การเดิมพันกีฬาและการอัปเดต iGaming01 สิงหาคม 2019 07:00 น. เวลาออมแสงตะวันอWYOMISSING, Pa. – ( BUSINESS WIRE ) – Penn National Gaming, Inc. (PENN: Nasdaq) (“

Penn National” หรือ“ Company”) รายงานผลประกอบการในช่วงสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 ริเริ่มคำแนะนำไตรมาสที่สามปี 2019 และเพิ่มคำแนะนำทั้งปี 201“ การรวมคุณสมบัติของพินนาเคิลยังคงดำเนินต่อไปได้ดีมาทวีตนีTimothy J.Wilmott ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ความเห็น

ว่า:“ Penn National ส่งมอบไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งซึ่งเกินคำแนะนำ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วของเราแม้ว่าจะไม่มีการสนับสนุนบางส่วนจากการเข้าซื้อกิจการ Greektown Casino ซึ่งปิดตัวลงในเดือนพฤษภาคมและส่งมอบรายได้ 34.2 ล้านดอลลาร์และ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วของ 9.2 ล้านเหรียญ

ยวด outperformance ของเราได้รวม $ 1.0 ล้านบาทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 30 มิถุนายนTHการปิดตัวของ Resorts Casino Tunica รวมถึงผลกระ

ทบด้านลบจากน้ำท่วมที่ Argosy Casino Alton (ปิดเป็นเวลา 49 วันในช่วงไตรมาสดังกล่าว), Ameristar Council Bluffs และ River City (ปัจจุบันเราประเมินรายได้และ EBITDAR ที่ปรับแล้วได้รับผลกระทบ 10.3 ล้านดอลลาร์และ 5.4 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ) แม้จะมีปัญหาดังกล่าว แต่

อัตรากำไรของ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้น 80 คะแนนเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งจะเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าที่สำคัญและต่อเนื่องที่เราดำเนินการด้วยประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งหมดนี้เราได้อัปเดตคำแนะนำรายได้ทั้งปีเป็น 5.3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เรายังเพิ่มคำแนะนำ EBITDAR ทั้งปีของเราเป็น

1.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มของ Greektown Casino และผลประกอบการที่ดีกว่า 5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองซึ่งหักล้างเล็กน้อยจากผลกระทบโดยประมาณจากพายุเฮอริเคนแบร์รี่ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำไตรมาส 2 ปี 256รายได้ 1.32 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 496.2 ล้าน

ดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่รายได้จากการดำเนินงาน 198.4 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 16.6 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยมีรายได้สุทธิ 51.4 ล้านดอลลาร์และอัตรากำไรสุทธิ 3.BITDAR ที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 406.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 159.4 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่ออัตรากำไรของ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วที่

30.7% ซึ่งเพิ่มขึ้น 80 คะแนนพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังการชำระค่าเช่า 191.6 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 60.4 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่อปี และ

หนี้ดั้งเดิมเพิ่มขึ้น 178.2 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาสนี้โดยส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับอาวุโสของเราสำหรับการซื้อกิจการกรีกทาวน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิแบบดั้งเดิมของ GAAP อยู่ที่ 2.67 เท่าและเลเวอเรจสุทธิตามเกณฑ์การปรับปรุงสัญญา

เช่าเท่ากับ 5.8การทำงานร่วมกันของ Pinnac“ การรวมคุณสมบัติของพินนาเคิลยังคงดำเนินต่อไปได้เป็นอย่างดี” มร. วิลม็อตต์กล่าว “ ตอนนี้เราคาดว่าจะบรรลุความร่วมมือด้านต้นทุนอย่างน้อย 120 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นจาก 115 ล้านดอลลาร์) โดยมีอัตราการวิ่งอย่างน้อย 60 ล้านดอลลาร์ในปี 2562

นอกจากนี้เรายินดีที่จะรายงานว่าการรวมกันของผู้เล่น Penn National และ Pinnacle โปรแกรมความภักดีบนแพลตฟอร์มเดียวเสร็จสมบูรณ์ เรายังคงมุ่งเน้นอย่างมากในการผลักดันการทำงานร่วมกันของรายได้ผ่านโปรแกรมmychoice ที่เปิดตัวใหม่และเราเชื่อว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการบรรลุ EBITDAR ที่

ปรับปรุงแล้วที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Pinnacle ในช่วงระหว่าง 15 ถึง 20 ล้านดอลลาร์ การประสานรายได้เหล่านี้ส่วนใหญ่ควรเกิดขึ้นในปี 2563 และ 256การเดิมพันกีฬาและ iGamin“ เมื่อวานนี้เราได้ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาและกลยุทธ์และธุรกิจ

ของ iGaming” มร. วิลม็อตต์กล่าว “ เพนน์เนชั่นแนลได้ทำข้อตกลงหลายปีกับผู้ให้บริการพนันกีฬาชั้นนำ DraftKings, PointsBet, theScore และ The Stars Group สำหรับการพนันกีฬาออนไลน์และการเข้าถึงตลาด iGaming ในพอร์ตโฟลิโอของ บริษัท เพื่อแลกกับการเข้าถึงใบอนุญาตที่ไม่ใช่ใบ

อนุญาตหลักของเราในการดำเนินการเหล่านี้ Penn National จะได้รับเงินสดและทุนล่วงหน้าค่าธรรมเนียมการเข้าถึงตลาดเพียงครั้งเดียวและส่วนแบ่งรายได้อย่างต่อเนื่อง Penn Interactive Ventures จะจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้นอกเหนือจากการควบคุมการพนันกีฬาหลักของ บริษัท และใบอนุญาต

iGaming ในทุกรัฐที่ Penn ดำเนินกาM&A และโครงการพัฒ“ที่ 23 พถเราเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการเพิ่มผลการดำเนินงานของทาวน์คาสิโนในดีทรอยต์และยินดีประมาณ 1,700 สมาชิกในทีมเพนน์แห่งชาติ” อย่างต่อเนื่องนาย Wilmott “ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มภาย

ใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของเรา ในเวลาเดียวกันกับการปิดธุรกรรม Penn National ได้ทำสัญญาเช่าสุทธิสามฉบับกับ VICI Properties Inc. (VICI: NYSE“ โครงการพัฒนาของเราในเพนซิลเวเนียซึ่งรวมถึง Hollywood Casino York มูลค่า 120 ล้านดอลลาร์และ Hollywood Casino

Morgantown มูลค่า 111 ล้านดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไป เราได้รับการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับโครงการ Morgantown และได้เริ่มกิจกรรมการก่อสร้างที่นั่น เราคาดว่าจะเปิดให้บริการทั้งสองแห่งในไตรมาสที่สี่ของปี 202การจัดสรรกระแสเงินสดฟร“ ในไตรมาสที่สอง บริษัท ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญประมาณ 1.3

ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ 19.55 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 24.9 ล้านดอลลาร์” นายวิลม็อตต์กล่าว “ การซื้อคืนเกิดขึ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ของ บริษัท ในระหว่างไตรมาสนี้ บริษัท ได้ใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจัดหาเงินทุนบางส่วนในการซื้อกิจการ Greektown Casino แม้ว่าเรา

จะจ่ายคืนปืนพกประมาณ 45 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนสิ้นไตรมาส การชำระคืนปืนพกในไตรมาสที่สองแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นจากขนาดที่ขยายตัวของเราตลอดจนความมุ่งมั่นของเราในการยกเลิกการใช้งานตามความสมบูรณ์ของการได้มาซึ่งประโยชน์นี้ เรายังคงให้

ความสำคัญกับการลดหนี้และคาดว่าจะบรรลุระดับเลเวอเรจสุทธิที่ปรับปรุงตามสัญญาเช่าที่ 5.0x ถึง 5.5x ภายในสิ้นปี 256สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนา(เป็นล้านยกเว้นข้อมูลต่อหุ้นยังไม่ได้ตรวจสอ2019 จริง(คำแนะนำ 2019 (2018 จรรา1,1,82รายได้สุ545EBITDAR

ที่ปรับปรุงแล้ว40324หัก: การชำระค่าเช่า(2(2(1EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังชำระค่าเช่า1113กำไรต่อหุ้นสามัญปร0.รวมผลการดำเนินงานของ Greektown ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 20(ตามที่ระบุโดย Penn National เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2019 ซึ่งไม่รวมผล

การดำเนินงานของ Greektoดูส่วน“ มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งคำจำกัดความของ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้ว การชำระเงินค่าเชและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังการชำระค่าเช่า นอกจากนี้โปรดดูด้านล่างสำหรับการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

เหล่านี้กับมาตรการทางการเงินทเทียบเท่า GAการทบทวน ผลการดำเนินงานไตรมาสที่สองของปี 2019 เทียบกับคำแนะสำหรับสามเดือนสิ้นสวันที่ 30 มิถุนายน 20(เป็นล้านไม่ได้ตรวจสอภาษีล่วงหนภาษีหลังหักภารายได้ต่อคำแนะนำ4ความแปรปรวนที่ดีของ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้กรีกทาวน์คาสิโน – โฮ

เทล(97ผลการดำเนินงานคุณสมบัติเฉพาะของ Greektown Casino-Hotel (2) (33ค่าใช้จ่ายขององค์10ผลต่าง EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วทั้งห1410ความแปรปรวน(ไม่เอื้ออำนวย) อื่น ๆ(2ค่าใช้จ่ายดอกเบี(1(ค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิสามเท่า((5(ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ

หน่((รางวัลตามหุ้นที่ชำระด้วยเงิ2ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดและการได((อื่น97ภาษีรายรายได้ตามราย651(ตามที่ระบุโดย Penn National เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2019 ซึ่งไม่รวมผลการดำเนินงานของ Greektoเราซื้อกิจการ Greektown เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2019 ดังที่ระบุไว้ข้างต้นผลการดำเนินงาน

ของ Greektown ไม่รวมอยู่ในคำแนะนำที่ให้ไว้ในวันที่ 2 พฤษภ2019 ดังนั้นความแปรปรวนของคำแนะนำข้างต้นจึงรวมถึงผลกระทบของงบการเงินของ Greektown ในช่วงวันที่ 23 พฤษภาคม , 2019 30 มิถุนายน 201การหักล้างประสิทธิภาพที่ดีของคุณสมบัติคือผลกระทบด้านลบจากน้ำท่วมที่ Argosy

Casino Alton, Ameristar Council Blufรวมถึงองค์ประกอบสัญญาเช่าดำเนินงานของ Master Leases (ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน), Meadows Lease, Margaritaville Lease และ GreektoLeasคำแนะนำทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 และทั้งปี 20เป้าหมายแนวทางในไตรมาสที่สามและ

ทั้งปีของ บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ของหลายรายการรวมถึงงานสะพานที่กำลังดำเนินอยู่ในเลกชาร์ลส์ลุยเซียนาและการขยายโรงแรมและคาสิโนที่ Monarch Casino ใน Black Hawk รัฐโคโลราโด นอกจากนี้ตารางด้านล่างยังรวมถึงการดำเนินงานของกรีกทาวน์ นอกเหนือจากปัจจัยเหล่า
ปรับปรุงเมตริกการดำเนินงาน ช่วงคำแนะนำ NOI ศูนย์เดียวกันตลอดทั้งปีได้รับการบำรุงรักษา

31 กรกฎาคม 2562 16:15 น. เวลาออมแสงตะวันออก
CHATTANOOGA, Tenn. – ( BUSINESS WIRE ) – CBL Properties (NYSE: CBL) ประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 คำอธิบายของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มเติมแต่ละรายการและการกระทบยอดที่เกี่ยวข้องกับ GAAP ทางการเงินที่เทียบเคียงได้ การวัดจะอยู่ที่ส่วนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

รายงานคุณสมบัติ CBL สำหรับไตรมาสที่สองปี 2019ทวีตนี้สามเดือนสิ้นสุวันที่ 30 มิถุนาหกเดือนสิ้นสุว)สำหรับการกระทบยอด FFO กับ FFO ตามที่ปรับปรุงแล้วสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอโปรดดูเชิงอรรถเกี่ยวกับการกระทบยอดขาดทุนสุทธิของ บริษัท ที่เป็นของผู้ถือหุ้นร่วมกับ FFO ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมในห้างหุ้นส่วนปฏิบัติการในหน้า 10 ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ .ประเด็นที่สำคัญ:

ยอดขายศูนย์เดียวกันต่อตารางฟุตสำหรับพอร์ตการลงทุนห้างสรรพสินค้าที่มีเสถียรภาพในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 4.1% สำหรับช่วงสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 ยอดขายในศูนย์เดียวกันเพิ่มขึ้น 0.8% เป็น 381 ดอลลาร์ต่อตารางฟุตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

FFO ต่อหุ้นปรับลดตามที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.34 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 เทียบกับ 0.46 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่ 2 2018 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 FFO ต่อหุ้นได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่สูงขึ้นเนื่องจาก 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี

0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นของยอดขายที่ลดลง 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นของการลดสัดส่วนจากการขายสินทรัพย์ที่ทำเสร็จตั้งแต่ช่วงปีก่อนและ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นของคุณสมบัติที่ต่ำกว่า NOI

ผลงานรวม NOI ศูนย์กลางเดียวกันลดลง 5.7% ในช่วงสามเดือนและลดลง 5.3% ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การเข้าใช้งานพอร์ตโฟลิโอลดลง 90 คะแนนเป็น 90.2% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019 เทียบกับ 91.1% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018 การเข้าใช้งานในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองเดียวกันอยู่ที่ 88.1% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019 ลดลง 130 คะแนนเมื่อเทียบกับ 89.4 % ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ปีที่แล้ว CBL ได้เสร็จสิ้นหรือประกาศยอดขายสินทรัพย์รวมเป็นเงิน 147.9 ล้านดอลลาร์ (ดูรายละเอียดที่นี่)

ความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในโครงการพัฒนาจุดยึดซึ่งรวมถึงช่องว่างของจุดยึดเดิมสองโหลที่ตกลงกันอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการเปลี่ยนที่เปิดอยู่แล้ว
“เรายินดีที่ได้เห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในไตรมาสนี้ในหลายประเด็นสำคัญในพอร์ตโฟลิโอของเราผลประกอบการในไตรมาสที่สองของเราสอดคล้องกับความ

คาดหวังโดย FFO ที่ปรับแล้วต่อหุ้นที่ 0.34 ดอลลาร์และ NOI ศูนย์กลางเดียวกันลดลง 5.7%” Stephen Lebovitz หัวหน้าแสดงความคิดเห็น เจ้าหน้าที่บริหาร. “สเปรดค่าเช่าแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ดีและยอดขายในศูนย์เดียวกันเพิ่มขึ้นกว่า 4% ในช่วงไตรมาสที่สองด้วยการวัดผลการดำเนินงานของ

เราเรากำลังย้ำคำแนะนำประจำปีสำหรับ NOI ที่เป็นศูนย์กลางเดียวกันในขณะเดียวกันเรากำลังอัปเดต FFO คำแนะนำต่อหุ้นสำหรับปีส่วนใหญ่จะรวมการลดสัดส่วนจากธุรกรรมการขายล่าสุดซึ่งเราไม่รวมอยู่ในคำแนะนำจนกว่าจะมีการประกาศรวมทั้งกำไรที่คาดการณ์ไว้ที่ลดลงจากการขายที่เกินราคา

“ความคืบหน้าที่เราทำในโครงการพัฒนาขื้นใหม่ของเราเป็นการเพิ่มพลังให้กับคุณสมบัติที่โดดเด่นในตลาดและ บริษัท ของเราดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีภาระผูกพันในการเปลี่ยนมากกว่า 20 รายการอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือเปิดจุดยึดแบบปิด 40 ตัวในพอร์ตโฟลิโอของเราและกำลังดำเนินการเพิ่มเติม ทุกวันผู้

เช่ารายใหม่ที่เรากำลังเพิ่มขึ้นรวมถึงร้านอาหารความบันเทิงการบริการมูลค่าและการใช้งานที่ไม่ใช่การค้าปลีกเช่นการแพทย์สำนักงานโรงแรมและที่อยู่อาศัยช่วยเพิ่มการเข้าชมการขายและ NOI

“กระแสเงินสดอิสระกว่า 200 ล้านดอลลาร์ของเราเป็นแหล่งเงินทุนหลักสำหรับการพัฒนาใหม่เหล่านี้การจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญและเรากำลังขยายเงินของเราผ่านการร่วมทุนและสัญญาเช่าภาคพื้นดินนอกจากนี้เรายังมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในแต่ละปี โปรแกรมการจัดการของเราซึ่งมีการ

ประกาศหรือปิดการทำธุรกรรมมากกว่า 145 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเราไม่มีวันครบกำหนดที่ไม่มีหลักประกันที่สำคัญจนถึงเดือนธันวาคม 2566 และการปิดการกลั่นกรองเมื่อต้นปีนี้ได้ขยายระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้ของเราซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ของเรา เพื่อรักษาเสถียรภาพและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเรา”

ผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 อยู่ที่ 35.4 ล้านดอลลาร์หรือขาดทุน 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเทียบกับขาดทุนสุทธิ 35.0 ล้านดอลลาร์หรือขาดทุน 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่ 2 2018 ขาดทุนสุทธิ สำหรับไตรมาสที่สอง 2019 ได้รับผลกระทบจากการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ 33.3 ล้านดอลลาร์เพื่อบันทึกมูลค่าตามบัญชีของ Eastgate Mall เป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของอสังหาริมทรัพย์ การด้อยค่าส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้

FFO ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญตามที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คือ 59.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเทียบกับ 80.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.46 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่ 2 2018 FFO จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมปฏิบัติการ ตามที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สองปี 2019 อยู่ที่ 68.5 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 92.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2018

การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการดำเนินงานสุทธิที่เป็นศูนย์กลางเดียวกัน (“NOI”) (1) :สามเดือนสิ้นสุวันที่ 30 มิถุนายน 2019หกเดือนสิ้นสุวันที่ 30 มิถุนายน 201พอร์ตโฟลิโอเดียวกันศูนย์ NOIห้างสรรพสินค้า NOI(1)คำจำกัดความของ CBL เกี่ยวกับ NOI ที่เป็นศูนย์กลางเดียวกันไม่รวมผลกระ

ทบของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาเช่าและรายการที่ไม่ใช่เงินสดบางรายการของค่าเช่าแบบเส้นตรงการตัดจำหน่ายสิ่งจูงใจของเจ้าของบ้านและการตัดจำหน่ายสุทธิของสัญญาเช่าในตลาดทั้งด้านบนและด้านล่าง

ความแปรปรวนที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ NOI ศูนย์กลางเดียวกันสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 ได้แก่ :

NOI ศูนย์กลางเดียวกันลดลง 8.7 ล้านดอลลาร์เนื่องจากรายได้ลดลง 11.5 ล้านดอลลาร์ชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง 2.8 ล้านดอลลาร์
รายได้ค่าเช่าลดลง 15.4 ล้านดอลลาร์รวมถึงการชำระเงินคืนผู้เช่าและการชำระคืนภาษีอสังหาริมทรัพย์ลดลง 7.9 ล้านดอลลาร์และค่าเช่าขั้นต่ำและค่าเช่าอื่น

ๆ ลดลง 8.3 ล้านดอลลาร์ เปอร์เซ็นต์ค่าเช่าเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านเหรียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์ลดลง 1.8 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 0.1 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายภาษีอสังหาริมทรัพย์ลดลง 1.1 ล้านดอลลาผลการดำเนินงาน PORTFOLจำนวนผู้เข้าพัก(1) :ณ วันที่ 30 มิถุนายารครอบครองพอร์ตโฟลิโผลงานของห้างสรรพสินค้ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองเดียวกัห้างสรรพสินค้าที่มีเสถียรภาห้างสรรพสินค้าที่ไม่เสถียร(278.7 (1) จำนวนการเข้าพักในห้างสรรพสินค้าแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ให้เช่ารวมของร้านค้าในห้างสรรพสินค้าที่ต่ำกว่า 20,000 ตารางฟุต จำนวนการเข้าพักสำหรับศูนย์ที่เกี่ยวข้องและชุมชนแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดที่ครอบครอง(2)แสดงถึงจำนวนผู้เข้าพักสำหรับ The Outlet Shoppes ที่ Laredกิจกรรมการเช่าใหม่และการต่ออายุของพื้นที่ร้านค้าขนาดเล็กเดียวกันน้อยกว่า 10,000 ตารางฟุต:สามเดือสิ้นสุวันที่ 30 มิถุนายน 201หกเดือนสิ้นสวันที่ 30 มิถุนายน 2019ห้างสรรพสินค้าที่มีเสถียรภาพสัญญาเช่าใหมการต่ออายุสัญญาเช่ยอดขายตรงกลางต่อตารางฟุตสำหรับผู้เช่าในห้างสรรพสินค้า 10,000 ตารางฟุตหรือน้อยกว่าสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน การเปลี่ยนแปลห้างสรรพสินค้าที่มีเสถียรภาพยอดขายศูนย์เดียวกันต่อตารางฟุ$ยอดขายห้างสรรพสินค้าที่มีเสถียรภาพต่อตารางฟุ1.การกำจในปีที่ผ่านมา CBL ได้ปิดการขายสินทรัพย์ไปแล้ว 120.2 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการขายศูนย์ชุมชนอาคารสำนักงานและโรงแรม

ในเดือนมิถุนายน CBL เสร็จสิ้นการขาย Courtyard by Marriott ที่ Pearland Town Center ใน Pearland, TX ด้วยเงินสด 15.1 ล้านดอลลาร์

ในเดือนกรกฎาคม CBL ขายอาคารสำนักงานใน Chesapeake, VA ในราคา 10.5 ล้านดอลลาร์ CBL ยังเสร็จสิ้นการขายในเดือนกรกฎาคมของ The Forum at Grandview ซึ่งเป็นศูนย์ชุมชนขนาด 215,000 ตารางฟุตซึ่งตั้งอยู่ใน Madison, MS ด้วยเงินสด 31.75 ล้านดอลลาร์

CBL ได้ทำข้อตกลงกับผู้ร่วมทุนเดิม Horizon Group Properties (“Horizon”) โดย Horizon จะซื้อดอกเบี้ย 25% ใน The Outlet Shoppes ที่ El Paso ด้วยเงินสด 9.2 ล้านดอลลาร์และสมมติฐานดอกเบี้ย 25% ใน เงินกู้ที่มีอยู่ (คิดเป็นประมาณ 18.5 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนสิงหาคม 2019) หลังจากเสร็จสิ้นการขาย CBL และ Horizon จะเป็นเจ้าของดอกเบี้ย 50% และ Horizon จะเช่าและจัดการสินทรัพย์ต่อไป CBL คาดว่าจะปิดการทำธุรกรรมในเดือนสิงหาคม

ทรัพย์สิสถานทีวันทีปิราคาขายรวม (ครีทาวน์เซ็นเตอร์(1ฮันนี่ครีกมอลล์(1The Shoppes ที่ Hickory Pointคอร์ทยาร์ดบายแมริออทที่ Pearland Town Centeฟอรัมที่ Grandvie850 Greenbrier Circlเชสพีกเวอร์จิเนียอดปิดทั้งหมดปีต่อวัดอกเบี้ย 25% ใน The Outlet Shoppes ที่ El Paso (2)อล

พาโซเท็กซั(1) 100% ของรายได้จากการขายเพื่อใช้ในการเกษียณอายุสินเชื่อที่มีหลักประกัน(2)จำนวนเงินรวมที่แสดงข้างต้นประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น 9.2 ล้านดอลลาร์และดอกเบี้ย 25% ในยอดเงินกู้เมื่อปิดยอด 18.5 ล้านดอลลาร์โดยสมมติว่าการปิดบัญชีเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม รายได้รวมจริงอาจแตกต่าง

กันไปตามช่วงเวลาของการปิจกรรมทางการเงิในเดือนเมษายน CBL ได้ปิดเงินกู้ใหม่ที่ไม่มีการไล่เบี้ยมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ซึ่งค้ำประกันโดย Volusia

Mall เป็นระยะเวลาห้าปีในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.56% CBL เลิกใช้เงินกู้ข้ามหลักประกันที่มีอยู่พร้อมกันซึ่งค้ำประกันโดย Honey Creek Mall ใน Terre Haute, IN และ Volusia Mall ใน Daytona Beach, FL ซึ่งรวมเป็น 64.0 ล้านดอลลาร์และมีอัตราดอกเบี้ย 8% CBL ใช้รายได้จากเงินกู้ใหม่เช่น

เดียวกับการขาย Honey Creek Mall เพื่อเกษียณเงินกู้ที่ครบกำหนในเดือนกรกฎาคมการยึดสังหาริมทรัพย์ของ Triangle Town Center เสร็จสมบูรณ์และหนี้ที่เกี่ยวข้องได้ดับลความคืบหน้าการเปลี่ยน ANCHOการเปลี่ยน Anchor ที่เพิ่งเปิดหรือรอดำเนินการ ได้แก่ (รายการทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ

พบได้ในข้อมูลเพิ่มเติมทางการเงิน):ทรัพย์สิผู้เช่าก่อนผู้เช่ารายใหมสถานะเชอร์รีเวลมอลลBergner’sช้อยส์โฮมเซ็นเตอร์เปิห้างอีสต์แลนดJCPenneH&M, Planet Fitnesเปิเจฟเฟอร์สันมอลลMacy’sรอบ เปิห้างสสินค้าNorthwoodsเซียรเบอร์ลิงตันเปิดKentucky OakMalเซียรBurlington, Ross

DresfoLesเปิเวสต์ทาวนเซียรDave & Busters, Total WinเปิHanes Malร้านค้เดฟแอนด์บัสเตอร์เปิพาร์คเดลมอลลMacy’Dick’s, Five Below, HomeGoodเปิดจัตุรัส Brookfielเซียรโรงละครมาร์คัส Whirlybalเปิดฤดูใบไม้ร่วงปี 2019ลอเรลพาร์คเพลคาร์สักีฬาของ Dunhaอยู่ระหว่างการก่อสร้าง –

เปิดไตรมาส 4/2562ห้างเมริเดียYounkersคาร์ทลำกล้องสูอยู่ระหว่างการก่อสร้าง – เปิดไตรมาส 4/256จัตุรัสดาโกต้เฮอเบอร์เกอรRoss Dress for Lessอยู่ระหว่างการก่อสร้าง – เปิดไตรมาส 4/256ห้างสรรพสินค้า StrouบอสตันShopriteอยู่ระหว่างการก่อสร้าง – เปิดไตรมาส 4/2562Kentucky

Oaks Malพี่เบอร์แมนหน้าแรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง – เปิดไตรมาส 4/256แฮมิลตันเพลสเซียร์Dick’s Sporting Goods, Dave & Busters, ALoft Hotel, officeอยู่ระหว่างการก่อสร้าง – เปิดในปี 202เชอร์รีเวลมอลลเซียร์เอียอยู่ระหว่างการก่อสร้าง – เปิด Q1 / Q2 ’20อิมพีเรียลวัลเลย์เซียร์ล็อบบี้

งานอดิเรก่อสร้างในปี 256ห้างสรรพสินค้า WestmorelandBonToสเตเดี้ยมสด! คาสิโนก่อสร้างในปี 256ห้างสรรพสินค้า Strouเซียร์ประกาศเปิดร้านเฟอร์นิเจอรก่อสร้างในปี 256ยอร์กแกลเลอเรีเซียร์คาสิโนแห่งชาติเพนนก่อสร้างในปี 2562ศูนย์การค้าริชแลนดเซียร์Dillard’กำลังเปิดค่าประมาณ พ.ศ. 256เซา

ท์เคาน์ตี้เซ็นเตอรเซียร์รอบ กำลังเปิด TBHanes Malเซียร์สุขภาพมือใหมกำลังเปิด TBศูนย์การค้า West Townเซียที่จะประกาศผู้ค้าปลีกำลังเปิด TBมุมมองและแนวทาCBL กำลังอัปเดต FFO ตามคำแนะนำต่อหุ้นเพื่อรวมการปรับลด 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากการจำหน่ายที่เสร็จสิ้นและประกาศแล้ว 0.06 ดอลลาร์

ต่อหุ้นกำไรที่คาดว่าจะลดลงจากการขายนอกระบบและ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่คาดว่าจะสูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่กำลังดำเนินอยู่ CBL ได้ลดการคาดการณ์สำหรับกำไรจากการขายที่สูงกว่าส่วนหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังไปสู่การเช่าพื้นที่มากขึ้นเมื่อ

เทียบกับยอดขายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาในการขายบางส่วนเป็นปี 2563 ขณะนี้ CBL คาดว่าจะบรรลุ FFO ในปี 2562 ตามที่ปรับปรุงแล้ว ที่ 1.30 ดอลลาร์ – 1.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด คำแนะนำประกอบด้วยเงินสำรองในช่วง $ 5.0 – $ 15.0 ล้าน (“เงินสำรอง”) สำหรับการสูญเสียค่าเช่าที่ไม่ได้งบประมาณในอนาคตจากการล้มละลายของผู้เช่าการปิดร้านค้าหรือการปรับเปลี่ยนสัญญาเช่าที่อาจเกิดขึ้นในปี 2019

สมมติฐานหลักที่เป็นแนวทางปฏิบัติมีดังนี้นักลงทุนการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บแคสต์

CBL Properties จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2019 เวลา 11.00 น. ET หากต้องการเข้าถึงการประชุมทางไกลแบบ

โต้ตอบนี้ให้กด (888) 317-6003 หรือ (412) 317-6061 และป้อนหมายเลขยืนยัน 9046905 การเล่นการประชุมทางโทรศัพท์ซ้ำจะให้บริการจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2019 โดยโทร (877) 344- 7529 หรือ (412) 317-0088 และป้อนหมายเลขยืนยัน 10131564

นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้มีการออกอากาศทางเว็บออนไลน์และการออกอากาศซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับการเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสที่

สองของปี 2019 การถ่ายทอดสดการประชุมทางโทรศัพท์รายไตรมาสจะเผยแพร่ทางออนไลน์ที่cblproperties.comในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2019 เริ่มเวลา 11.00 น. ET การเล่นซ้ำออนไลน์จะเกิดขึ้นหลังจากการโทรไม่นาน

ที่จะได้รับ CBL คุณสมบัติเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองและข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมส่วนการลงทุนของเว็บไซต์ของเราที่cblproperties.comเกี่ยวกับคุณสมบัติ CBL

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน Chattanooga, TN, CBL Properties เป็นเจ้าของและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศของอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นในตลาดซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนที่มีพลวัตและกำลังเติบโต พอร์ตโฟลิโอของ CBL ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ 108 แห่งรวม 68.2 ล้านตารางฟุตใน 26 รัฐรวม

ถึงศูนย์ค้าปลีกแบบปิดที่มีคุณภาพสูง 68 แห่งและศูนย์ค้าปลีกกลางแจ้งและอสังหาริมทรัพย์ 9 แห่งที่จัดการสำหรับบุคคลที่สาม CBL สร้างความแข็งแกร่งให้กับ บริษัท และพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่องผ่านการบริหารที่กระตือรือร้นการปล่อยเช่าเชิงรุกและการลงทุนซ้ำเพื่อสร้างผลกำไรในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมcblproperties.comการยอมรับมาตรฐานการบัญชีเช่าใหม่

บริษัท ได้ใช้การกำหนดรหัสมาตรฐานการบัญชี (“ASC”) 842 สัญญาเช่าซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 ซึ่งส่งผลให้ บริษัท แก้ไขการนำเสนอรายรายชื่อผู้ติดต่อGDermot Smurfitประธานเจ้าหน้าที่บริหา+44 (0) 20 7292 6262dsmurfit@GAN.comRey del Valleประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
rdelvalle@GAN.com

US Investors: The Equity GrouAdam Prioaprior@equityny.com+1 212.371.866นักลงทุนในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์: Walbrook PR
Paul CorneliuGAN@WalbrookPR.co+44 20 7933 878Davy (ที่ปรึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อและนายหน้าร่วมJohn Frain / Barry Murphy
+353 1 679 6363

Liberum (นายหน้าร่วมNeil Patel / Cameron Dunca+44 20 3100 200GAN PLLSE: GAN สรุปการเปิดตัการเงินระหว่างกาข่าวเพิ่มเติมRSS feed สำหรับ nulรายชื่อผู้ติดต่GADermot Smurfiประธานเจ้าหน้าที่บริหา+44 (0) 20 7292 6262dsmurfit@GAN.comRey del Vallประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิrdelvalle@GAN.com

US Investors: The Equity GrouAdam Prioaprior@equityny.com+1 212.371.866นักลงทุนในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์: Walbrook PR
Paul CorneliuGAN@WalbrookPR.co+44 20 7933 878Davy (ที่ปรึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อและนายหน้าร่วมJohn Frain / Barry Murphy+353 1

679 6363iberum (นายหน้าร่วมNeil Patel / Cameron Duncan+44 20 3100 200ค้นหเข้าสู่ระบบลงชื่อ
เพิ่มเติมจาก Business Wirบล็อกสหราชอาณาจักร / ไอร์แลนด์Deutschlandฝรั่งเศสฮ่องกงอิตาลีญี่ปุ่นTradeshownews.com

ติดต่อเรากลยุทธ์ภาษีของสหราชอาณาจักรความเป็นส่วนตัวจัดการคุกกี้ข้อกำหนดการใช้งานลิขสิทธิ์© 2021 Business Wire, Inc.

ได้ค่าเช่าในงบการดำเนินงานรวม ในอดีตองค์ประกอบบางอย่างของรายได้ค่าเช่าจะแสดงแยกต่างหากในงบการดำเนินงานรวม เมื่อนำ ASC 842 มาใช้จำนวนเหล่านี้จะรวมกันเป็นรายการโฆษณาเดียว โปรดดูข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานเพิ่มเติมของ บริษัท ที่อยู่ในส่วนการลงทุนของเว็บไซต์ของ บริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของรายได้ค่าเช่ามาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAPเงินทุนจากการดำเนินงาน

FFO เป็นมาตรการที่ไม่ใช้ GAAP สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ที่เสริมรายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่กำหนดตาม GAAP สมาคมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (“NAREIT”) ให้คำจำกัดความของ FFO ว่าเป็นรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (คำนวณตาม GAAP) โดยไม่รวมกำไรหรือ

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินดำเนินงานที่เสื่อมค่าและขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินที่เสื่อมราคารวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และหลังการปรับเปลี่ยนสำหรับการเป็นหุ้นส่วนและการร่วมทุนที่ไม่มีการรวมกลุ่มและผลประโยชน์ที่ไม่มีการควบคุม การปรับปรุงสำหรับการเป็นหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้าที่ไม่มี

การควบคุมและผลประโยชน์ที่ไม่มีการควบคุมจะคำนวณบนพื้นฐานเดียวกัน เรากำหนด FFO ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นโดย NAREIT น้อยกว่าการจ่ายเงินปันผลจากหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท หรือการกระจายหน่วยลงทุนที่ต้องการของห้างหุ้นส่วนปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม วิธีการคำนวณ FFO ของ บริษัท อาจแตกต่างจากวิธีการที่กองทรัสต์อื่นใช้และอาจเทียบเคียงกับ REIT อื่น ๆ ไม่ได้

บริษัท เชื่อว่า FFO เป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือว่ามูลค่าของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างคาดการณ์ได้เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีได้

เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะตลาดในอดีต บริษัท เชื่อว่า FFO ช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท การใช้ FFO เป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานทางการเงินไม่เพียง แต่ได้รับอิทธิพลจากการดำเนินงานของทรัพย์สินของ บริษัท และอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างเงินทุนด้วย

บริษัท นำเสนอ FFO ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมในห้างหุ้นส่วนปฏิบัติการและ FFO ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเนื่องจากเชื่อว่าทั้งสองอย่างเป็นมาตรการที่มีประโยชน์ บริษัท เชื่อว่า FFO ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมในห้างหุ้นส่วนจำกัดปฏิบัติการเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่มีประโยชน์

เนื่องจากดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านทางหุ้นส่วนปฏิบัติการดังนั้นจึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพของอสังหาริมทรัพย์ในแง่ที่แน่นอนโดยไม่คำนึงถึงอัตราส่วนของผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของของ ผู้ถือหุ้นร่วมกันของ บริษัท และส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุมในหุ้นส่วนปฏิบัติการ บริษัท เชื่อว่า FFO ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น

ร่วมกันเป็นการวัดผลการดำเนินงานที่มีประโยชน์เนื่องจากเป็นการวัดผลการดำเนินงานที่เทียบได้โดยตรงมากที่สุดกับรายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นร่วมกันWynn Resorts ประกาศราคาเสนอขายส่วนตัว 750 ล้านดอลลาร์จำนวนเงินต้นรวมของ Wynn Resorts 5.125% หมายเหตุอาวุโสครบกำหนดปี

Wynn Resorts Finance วางแผนที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายพร้อมกับเงินกู้ยืมภายใต้โครงการสินเชื่อที่มีหลักประกันเพื่อ (i) รีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ของ Wynn Resorts และ Wynn America, LLC และ (ii) ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกจะทำการเสนอขายตามข้อยกเว้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) ผู้ซื้อหมายเหตุรายแรกจะเสนอหมายเหตุให้เฉพาะบุคคลที่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือนอกสหรัฐอเมริกาให้กับบุคคลบางคนโดยอาศัยระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หมายเหตุยังไม่ได้รับและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ดังนั้นผู้ออกไม่สามารถเสนอหรือขาย Notes ภายในสหรัฐอเมริกาให้กับหรือเพื่อบัญชีหรือผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาเว้นแต่ข้อเสนอหรือการขายจะมีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนจากกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหมายเหตุที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และจะไม่มีการขายหมายเหตุในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งข้อเสนอการขายหรือการชักชวนดังกล่าวจะ ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

รุ่นนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย Notes และการปิดหน่วยงานสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับอาวุโสและผู้ออกจะดำเนินการตามข้อเสนอหรือไม่ ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่คาด

การณ์ไว้ในอนาคตดังนั้นผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการแข่งขันในอุตสาหกรรมคาสิโน / โรงแรมและรีสอร์ทการพึ่งพาผู้ออกในการจัดการที่มีอยู่ระดับการเดินทางการพักผ่อนและการใช้จ่ายคาสิโน

สภาพเศรษฐกิจ สมัครรอยัลออนไลน์ โดยทั่วไปในประเทศหรือระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงในการเล่นเกม กฎหมายหรือข้อบังคับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ Wynn Resorts รวมอยู่ในรายงานประจำปีของ Wynn Resorts ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018

และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน รายงานประจำปี 2019 และ Wynn Resorts อื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง Wynn Resorts และผู้ออกหลักทรัพย์ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ในการ (และปฏิเสธ

ภาระหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการ) อัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด รายงานประจำปี 2019 และ Wynn Resorts อื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง Wynn Resorts

และผู้ออกหลักทรัพย์ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ในการ (และปฏิเสธภาระหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการ) อัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด รายงานประจำปี 2019 และ Wynn Resorts อื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง Wynn Resorts สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครรอยัลออนไลน์ และผู้ออกหลักทรัพย์ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ในการ (และปฏิเสธภาระหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการ) อัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด